skip to Main Content

SATELLINE-3ASd NMS är ett radiomodem som inte bara når långt, det kan även användas med övervakningsprogrammet SATEL NMS, ett övervakningsprogram som ger möjlighet att från en plats kontrollera trafiken i radionätet. SATEL-NMS möjliggör tidig felindikering, effektiv övervakning av systemet och minimerat resande mellan understationerna vilket både ökar effektiviteten och minskar miljöpåfrestningar.

Radiomodemet från SATEL, SATELLINE-3AS NMS VHF , är ett radiomodem för 135-174 eller 218-238 MHz samt i en version för UHF bandet. Modemet hanterar hastigheter upp till 19 200 bit/s via RS-232, -422 och -485.

Övervakad länk för VHF-bandet.

SATEL NMS bygger på en PC-baserad mjukvara som kopplas till basstationens radiomodem. NMS kan visa signalstyrka, matningsspänning samt temperatur för varje radio i nätet och utöver detta loggas och lagras information om händelser i nätet. NMS mjukvaran används dessutom för att konfigurera, lägga till eller ta bort radiomodem i nätet. Dessutom kan repeaterstationer läggas till och meddelanden styras andra vägar i nätet, bra vid tillfälliga driftstörningar eller vid servicearbeten. NMS kan använda kommunikationsprotokollets adress för att styra meddelanden till rätt modem i nätet

9-30 VDC
0,1-5 W
RS-232/-485
Full koll
Garanti

SATELs NMS-program ger en extra möjlighet till kontroll och kostnadsbesparingar i radionätet. NMS-mjukvaran installeras på en dator kopplad till till exempel basstationens radiomodem. Via mjukvaran möjliggörs en utökad möjlighet för såväl planering som drift av radionätet. Via den dator som har NMS-programmet installerat skapar man sig snabbt och överskådligt en bild av nätets realtidsläge. All driftsdata finns tillgänglig och mjukvaran visar varje modems temperatur, matningsspänning och kvalitén på signalen för varje radioförbindelse. En inbyggd loggfunktion gör det lätt att ta fram statistik för nätet eller varje station.

Användbart hela vägen

PC program SATEL-NMS1. Ett grafiskt användargränssnitt gör det möjligt att redan på planeringsstadiet rita upp radionätet och vilka vägar kommunikationen skall ta.
2. När man sedan går från planering till installation kan NMS mjukvaran konfigurera varje radiomodem.
3. Dålig signalstyrka eller andra problem uppdagas vid installation vilket man ser tydligt i mjukvaran. Detta gör det möjligt att åtgärda detta innan driftsättning.
4. Under drift kan varje parameter i radionätet övervakas.
5. Vid utbyggnader är NMS ett användbart verktyg. Repeaterstationer kan läggas till och understationer läggas till.
6. Om olyckan varit framme och ett modem slagits ut går det att sätta in snabba driftsåtgärder och återskapa modemets inställningar och byta ut det mot ett reservmodem. Mjukvaran möjliggör ett snabbt återskapande av vilket som helst modem i nätet. NMS kan också användas för att meddelanden ska styras andra vägar i nätet, bra vid tillfälliga driftstörningar eller vid servicearbeten.

NMS är alltså användbart hela vägen, från tanke till färdigt system.

NMS är kompatibelt med de flesta kommunikationsprotokoll på marknaden förekommande och använder då protokollets adressinformation för att styra meddelandet till rätt mottagarmodem vilket minskar kravet på extern styrning av kommunikationen.

SATELLINE-3AS NMS manual
SATELLINE-3AS NMS engelskt datablad
Konfigurationsprogram och firmware

Teknisk specifikation SATELLINE-3ASd NMS radiomodem
Frekvensområde: 135-174 samt 218-238 MHz
Uteffekt: 100 mW, 500 mW, 1 W, 5 W
Mottagarkänslighet: -110 till -115 dBm
Gränssnitt: RS-232, -422, -485
Gränssnittskontakt: D15 kontakt (hona)
Överföringshastighet (luften): 19 200 bit/s
Överföringshastighet (RS-232): 300 – 38 400 bit/s
Matningsspänning: 8-30 VDC
Effektförbrukning: 1,7 VA (mottagning) 6,6 VA (sändning)0,07 VA (viloläge)
Temperaturområde: -25(-40) – +55(+75)°C
Antennkontakt: TNC hona, 50 ohm
Kapsling: Aluminium
Vikt: 250g, 550g med kylfläns
Mått: 137 x 67 x 29 mm (H x L x D) utan kylfläns137 x 80 x 56 mm (H x L x D) med kylfläns
Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information
SATELLINE-3AS VHF
Radiomodem i olika modeller

SATELLAR radiomodem med NMS

SATELLAR ethernetmodem

Radiomodem med ethernet, digital radioteknik och NMS. Utbyggbart och anpassningsbart, ett stabilt Linux-radiomodem.

Ethernetradiomodem

SATELLINE-3AS NMS UHF

SATELLINE-3AS NMS UHF

Radiomodem för UHF-bandet som är kompatibelt med ovanstående radiomodem. För dig som har behov av andra frekvensband än VHF.

Radiomodem UHF

SATEL MR-1000 basstation för radiomodem

SATEL MR-1000

En säker radiomodemsbas, SATEL MR-1000 är en basstation med dubbla radiomodem för radionät där maximal säkerhet och upptid krävs.

Radiomodem basstation

SATELLINE-3AS Epic NMS

SATELLINE-3AS Epic

10 W version med diversitet för bra räckvidd även vid dåliga förhållanden. Kompatibel med UHF-versionen av SATELLINE-3AS NMS.

Radiomodem med 10 W effekt

Pålitliga antenner

Bra antenner

CompleTechs antenner har bevisat sin pålitlighet i radiomodemsnät med antenner som fungerar i vått och torrt och klarar vårt klimat.

Antenner

Antennkabel för radiomodem

Antennkablage

Antennkabel av hög kvalitet dämpar inte signalen och ger bättre räckvidd. Vi har ett brett urval av antennkabel, till exempel YE-50.

Antennnkablar

Back To Top
Sök