skip to Main Content
SATEL XPRS är en kommunikationslösning baserad på robust teknik för säker kommunikation i privata radionätverk. Med hjälp av en robust IP radiorouterplattform erbjuds maximalt pålitlig uppkoppling över långa avstånd och högsta möjliga tillgänglighet. Vi erbjuder med andra ord en radiolösning för verksamhetskritiska applikationer som skall fungera under alla omständigheter.

Robust radio kärnan i lösningen

I kärnan av SATEL XPRS-lösningen finns den smarta och snabba IP radioroutern SATELLAR-XT 5RC. Tack vare att SATELLAR bygger på en infrastruktur som anpassas efter varje system kan långa räckvidder nås och tillgängligheten till nätet kan anpassas till att finnas exakt där den bäst behövs, även på platser som saknar anslutning till publika nät. Genom att utrusta stationer med reservkraft fungerar nätet även vid totalt strömavbrott.

Med SATEL XPRS kan egna privata radionät byggas upp, nät där du har total kontroll och med en tillgänglighet på upp till 100%. SATEL XPRS kan även användas tillsammans med angränsande tekniklösningar som cellulära nät eller fasta nätverk. Eller så kan du använda SATEL XPRS som del av en moderniseringsprocess, där äldre och moderna system används parallellt.

Hjärtat i SATEL XPRS är SATELLAR

Den smarta radioroutern SATELLAR XT 5RC erbjuder marknadens kanske bästa kombination av hastighet och säkerhet. Tack vare smart modulationsteknik, digital radio och kryptering kan radionätet erbjuda säker överföring med förutsägbara prestanda. Men SATEL XPRS är mer än bara en router för privata radionät, det är en robust hårdvaruplattform som kan användas för att komplettera system där äldre och ny teknik möts.

De publika nätverken har sina fördelar men de har en svaghet i pålitlighet, förutsägbarhet och säkerhet mot intrång. Genom att använda närliggande tekniker kan SATEL XPRS dra nytta av bägge teknikers fördel. SATEL XPRS kan därmed uppfylla de krav som skall ställas på affärskritiska system med pålitlighet, förutsägbarhet och säkerhet mot intrång Man kan också använda SATEL XPRS för att modernisera existerande system där modern hårdvara med IP-teknik och äldre seriell kommunikation kan fungera i samma system.

Mer om affärskritisk kommunikation

Mer om satel-xprsSATEL XPRS är inte bara en radiorouter, det är en komplett lösning för din kommunikation i affärskritiska system. Kombinera olika närliggande tekniker eller bygg ditt egna privata radionät, med SATEL XPRS är möjligheterna många!

Teknik i samverkan från samma tillverkare

SATEL gw-600SATEL XPRS-lösningen består inte bara av radioteknik även om vi anser att radio är kärnan i lösningen. Genom att vi kan erbjuda även en 4G-router från SATEL som kopplar upp sig via mobilnäten som fallback kan maximal säkerhet och smidighet uppnås. SATEL GW600 är en router som kan användas i nät där angränsande teknologier som LTE och radio blandas. Detta ger en överföringslänk för data med högsta möjliga säkerhet och tillgänglighet under alla omständigheter. SATELs LTE-routrar är ett bra komplement till SATELs radioroutrar och kombinationerna av teknik ger tillförlitliga, förutsägbara och säkra nät. Höga krav på tillgänglighet och prestanda uppfylls med råge med SATEL XPRS som kan ge en tillgänglighet på 99,999%.

Privat trådlöst nätverk

Förutsägbara kostnader ger stora besparingar långsiktigt
Besparingar genom minimalt underhåll
Förutsägbara prestanda förenklar dimensionering
Inga rörliga datakostnader
Inbyggd säkerhet
Lång investeringsålder

Säker uppkoppling via radio

Minimera kostnader för kommunikationsproblem

Högsta möjliga tillgänglighet

Bättre kontroll över kommunikationsnätet prestanda innebär

Kostnadsbesparingar genom att undvika driftstopp
Tillgänglig kommunikation leder till lägre intäktsbortfall
Böter eller andra följdkostnader kan uteslutas
Uteslut tidsåtgång för felsökning
Besparingar i personalkostnader


Största möjliga säkerhet

Maximera säkerheten genom att full kontroll på alla komponenter i nätet

Uteslut obehörig åtkomst och kommunikationsavbrott
Undvik missbruk av systemet och följdskador
Kostnadsbesparingar genom inbyggd kryptering
Färre felkällor då en enhet innehåller allt som behövs
Säkerställ att ditt varumärke uppfattas som pålitligt

Säkra nätverkslösningar

Radioövervakningsverktyget Netco

Användarvänlig konfiguration

SATEL XPRS har ett väldesignat användarverktyg (NETCO)

Enkel och centraliserad konfiguration
Felfri nätutbyggnad
Automatiserad beräkning av nätverksparametrar
Minskad konfigurationstid med upp till 80%
Uteslut mänskliga konfigurationsfel som kan orsaka höga följdkostnader

Användningen av beprövad radioteknik tillför tillförlitlighet, förutsägbarhet och säkerhet till systemet och skapar en snabb och säker trådlös förbindelse. Samverkan med angränsande teknik ger en integrerad, automatisk redundans och möjliggör användning av de bästa egenskaperna hos respektive teknik. SATEL XPRS stöder enkel integrering med närliggande tekniker och gör att ditt systems anslutning verkligen matchar affärskritiska krav.

SATEL XPRS kompletterar mobilnäten genom att tillföra tillförlitlighet och minimala stilleståndstider. Om en kommunikationskanal blir otillgänglig kan SATEL XPRS automatiskt stå för den överlevande kommunikationsvägen, omkopplingen sker helt automatiskt. Under ett strömavbrott orsakat av en storm, kan radiomodemet klara dagar med ett back-up batteri.

Viktiga fördelar med SATEL XPRS

Adderar tillförlitlighet, förutsägbarhet och trygghet till din kommunikation
Uppfyll verksamhetskritiska krav
Enkel integrering av kompletterande tekniker

Redundans till mobilnäten
SATEL XPRS möjliggör användande av seriell kommunikation parallellt med IP-baserade nätverksprotokoll tack vare en integrerad gateway. Detta förlänger livslängden på äldre kommunikationslösningar och gör övergångsperioden smartare och enklare, nätverkets modernisering kan göras steg-för-steg.

Viktiga fördelar med SATEL XPRS

Skydda tidigare investeringar genom att förlänga livslängden för äldre systemkomponenter och utvidga nätverket med moderna komponenter
Undvik behov av att investera i protokollomvandlare, detta minimerar både kostnad och antalet felkällor
Enklare integration innebär kostnadsbesparingar
Hela systemet baseras på ett IP-baserat protokoll: sänker kostnaderna och gör nätverket effektivare

SATEL XPRS med seriell data

Utmaning #1

Hur möter man alla affärskritiska krav?

När du har ett affärskritiskt system behöver du en anslutningslösning som matchar. Du vet hur mycket det kostar för din applikation när anslutningen går förlorad. Varje sekund räknas. Du kan helt enkelt inte ha råd att kommunikation och systemet är nere. Verksamhetskritiska egenskaper är ofta viktiga när det verkligen räknas, som under naturkatastrofer eller strömavbrott.

Du måste vara säker på att din affärskritiska kommunikation är tillförlitlig och har hög tillgänglighet och du måste kunna lita på att systemet är väl skyddat och säkert från intrång av obehöriga.

Utmaning #2

Hur kombinerar man de bästa egenskaperna hos olika tekniker?

Utvecklingen av industriell kommunikation, inklusive affärskritiska anslutningar går mot större dataflöden, eller högre hastigheter. Ofta har applikationer med de högsta hastighetskraven mindre kritiska komponenter, som överföring av video. Utmaningen är att kombinera kraven på snabbhet och tillförlitlighet, detta kräver ofta en effektiv kombination mellan olika tekniker, såsom kombination av mobilnät och privata radionätverk.

För att detta skall kunna fungera optimalt måste samverkan mellan dessa teknik fungera sömlöst. Om en kommunikationskanal, exempelvis det publika nätet, blir otillgänglig måste övergången till den kvarvarande backupkommunikationsvägen ske automatiskt.

Utmaning #3

Hur moderniserar man sitt nätverk på ett smart sätt?

Automationssystem genomgår en förändring och modernisering just nu. Smart modernisering leder till betydande besparingar, när livslängden på befintliga komponenter kan förlängas och moderniseringsprocessen utföras steg-för-steg.

Du måste se till att arvet från de äldre seriella kommunikationssystemen kan möta kraven från de nya IP-systemen och att de kan verka parallellt så att du kan dra full nytta av den moderna IP-arkitekturen. Naturligtvis vill du göra detta så kostnadseffektivt som möjligt, utan att addera komplexitet och risk för fel genom att införa ytterligare hårdvara eller utrustning till kommunikationsnätet.

SATELLAR radiorouter

SATELLAR XT 5RC IP radio router

SATELLAR IP radio router är en robust plattform som passar lika bra till IP-trafik som till seriell data på fria eller förhyrda frekvensband. SATELLAR möjliggör pålitliga anslutningar för applikationer som kräver stabil uppkoppling, pålitliga överföringar och lång räckvidd. Radioroutern har mycket låg latens och enkel fjärrkonfiguration med en intuitiv programvara.

SATELLAR Mer info

Back To Top
×Close search
Sök