skip to Main Content

Router som ger robust uppkoppling av nätverk

En nätverksrouter är nästan uteslutande utrustad med en eller flera ethernetportar och används för att sammankoppla nätverk och för att kontrollera trafiken mellan nätverken.

En router kan fungera mellan två lokala nätverk eller över internet. Stora nätverk utgörs ofta av flertalet routrar och nät som dessa kan vara både privata, till när flera fabriker länkas samman, eller publika nätverk, som till internet. Oavsett vilken nätverkstyp du vill sammankoppla har vi lösningar för robust sammankoppling av affärskritiska applikationer. Våra lösningar är baserade på den senaste tekniken.

Robusta routrar för industri

Anpassade för höga krav

Våra routrar är anpassade för installation i applikationer som är både krävande och svårtillgängliga, de är konstruerade på så sätt att de skall fungera år ut och år in utan tillsyn. De har avancerade inbyggda funktioner som säkerställer uppkopplingen och startar om routern om uppkopplingen förloras. De baseras på industriella komponenter som skall klara år av stora temperaturvariationer, fukt och vibrationer. Kommunikation i kalla miljöer, installation i ett apparatskåp med höga temperaturer på sommaren och kyla på vintern är inget problem. Routrarna är framtagna för applikationer som ställer höga krav på miljötålighet och är anpassade för installation i den typen av tillämpningar. En robust konstruktion garanterar att de kan leverera säker uppkoppling i många, många år.

Encore EN-4000

EN-4000 industriell routerEncore Networks EN-4000 är en robust industrirouter för tuffa tag och krävande miljöer. Routern kan anpassas för de flesta sammanhang med hjälp av expansionsportar som ger tillgång till anslutning för fiber, seriella portar, telefonsystem och gigabitethernet.

EN-4000

Conel Spectre v3

Spectre v3 LTE-router Conel Spectre v3 -en snabb router baserad på den senaste tekniken. Routern har en rad tillval som wifi, seriella gränssnitt och metallkapsling.

Spectre v3

Conel XR5i v2

XR5i routerConel XR5i v2 är en industriell router med robust konstruktion och föregångaren till Spectre v3. En rad olika tillvalsmöjligheter, plast eller metallkapsling.

Conel XR5i

Back To Top
Sök