skip to Main Content

Utrusta din mobila lösning med SIM-kort.

Vi har testat våra produkter mot de flesta stora operatörerna som AddSecure, Net1, Telenor, Tele2 och Telia. Vi kan hjälpa dig teckna abonnemang för AddSecure och har partners eller återförsäljare som kan hjälpa dig med andra typer av abonnemangsfrågor.

En översikt bland de populära abonnemang våra kunder använder är följande:

Lågvolymabonnemang

Dessa vänder sig till tillämpningar som inte skickar information i så stor omfattning, detta kan handla om till exempel larmövervakning, fjärravläsning vid glesa intervaller, styrning av pumpar eller övervakning av automater. Det finns en rad olika alternativ och vi hjälper dig att hitta rätt lösning.

Högvolymabonnemang

Dessa passar applikationer som skickar information i litet större omfattning men som samtidigt inte behöver tjänsten fast IP-adress eller obegränsad datamängd, normalt handlar det om applikationer som rapporterar in till en central server som inte skall kunna nås från internet via en fast ip-adress.

Fast pris med fast IP-adress

Dessa passar applikationer som skall kunna nås utifrån genom att SIM-kortet har en fast IP-adress dessutom erbjuder ”obegränsad datamängd” möjligheten att skicka mycket data. ”Obegränsad datamängd” definieras litet olika mellan olika operatörer, Telia erbjuder det inte, Net1 skickar mail när 80% av volymen förbrukats, vid 100% stängs abonnemanget, Telenor har för närvarande ingen begränsning och AddSecure stryper datahastigheten men debiterar inte för överskjutande datamängd.

Abonnemangsöversikt M2M-abonnemang
Net1 AddSecure Telenor Telia
Överföringsteknik 4G GSM, EDGE, 3G, 4G GSM, EDGE, 3G, 4G GSM, EDGE, 3G, 4G
SIM-kort
Lågvolymabonnemang
Abonnemangsbenämning M2M-300 kbit/s Telematik Låg M2M telematik
Inträdeskostnad 0 kr 100 kr 100 kr
Månadsavgift 49 kr 25 kr 20 kr
SMS-kostnad från 45 öre/st från 30 öre/st
Tjänsteöversikt Obegränsad datamängd,
max 300 kbit/s hastighet
Rörlig kostnad för datatrafik.
Lämpligt för SMS.
Tal finns som tillval.
Rörlig kostnad för datatrafik.
Lämpligt för SMS.
Högvolymabonnemang
Abonnemangsbenämning Net1 M2M Fast 2GB Telematik Låg M2M telematik
Inträdeskostnad 0 kr 300 kr 100 kr 100 kr
Månadsavgift 99 kr 195 kr 104 kr 99 kr
SMS-kostnad från 90 öre/st från 59 öre/st från 30 öre/st
Tjänsteöversikt Inkl 6 GB data Inkl 2 GB data
Fast IP-adress
Inkl 1 GB data Inkl 1 GB data
Fastprisabonnemang med fast IP-adress
Abonnemangsbenämning Net1 M2M Fast 10GB Telematik Fast IP
Inträdeskostnad 0 kr 300 kr 100 kr
Månadsavgift 299 kr 295 kr 218 kr
Begränsningar Inkl 40 GB data
(fast IP +59 kr/mån)
Inkl 10 GB.
Reducerad hastighet om
förbetald trafikmängd
förbrukats.
Inkl 10 GB data Fast IP-adress erbjuds ej

Kontantkort

Simkort för GSM, 3G och 4GTelenor har kontantkort för M2M, perfekt om man skall sälja en produkt vidare med en viss förbetald trafik. Kontantkortet är laddat med 20MB data inom Sverige, alternativt 3MB data i Europa. Du kan alltså testa din lösning både i Sverige och utomlands med detta kontantkort från start. Kortet kan sedan laddas som vilket kontantkort som helst på Telenors hemsida.

Ovanstående priser och uppgifter kan när som helst ha ändrats utan att operatörerna meddelat oss om det.

Testa en 4G-router med SIM-kort i 30 dagar utan kostnad

Back To Top
×Close search
Sök