skip to Main Content
Trådlös larmöverföring ger dig möjlighet att överföra larmer lokalt eller över längre avstånd. Det kan till exempel handla om driftlarm i en VA-anläggning eller inbrottslarm i ett kraftverk.

Trådlöst larm, valfrihet och frihet.

Vi arbetar med ett brett urval av produkter och tekniker med överföring av larm via radio, SMS och GSM -olika tekniker för olika behov och situationer.

Olika krav, många möjligheter.

Behovet att överföra larm finns i många olika applikationer och situationer. Vi har brett urval av produkter för framförallt driftslarmer och driftsövervakning av maskiner, processer och fastigheter men vi har också produkter som kan användas som rena inbrottslarm. Vi har produkter som kommunicerar lokalt via radio och för längre avstånd där SMS eller GSM står för larmöverföringen. Vilken teknik du väljer beror på applikation och, framförallt, på vilket avstånd du vill nå.

Driftslarm som SMS i pumpstation

GSM-larm -larm via SMS, samtal eller app

Larmöverföring via GSM erbjuder möjligheten att snabbt koppla upp en anläggning för övervakning på distans. Den suveräna utbyggnaden av GSM gör att stationer snabbt kan anslutas och idriftsättas.

Våra GSM baserade produkter erbjuder övervakning direkt från en mobiltelefon via SMS, men vi har även produkter för att övervaka eller styra direkt från din applikation. GSM är också lämpligt när avstånden är för långa för radio och i mobila eller tillfälliga installationer.

SIM-kort
ESIM364 gsm larm och sms-styrning

ESIM364 GSM-larm med app

SMS larm kan knappast bli mer kompetenta än ESIM364. 12 ingångar och 4 utgångar i grundutförande (fler som tillval), inbyggd trådlös kommunikation för sensorer och inbyggd laddare för backupbatteri. Hanterar upp till åtta tempsensorer (som kan mäta inom spannet -50°C till +125°C) och hämta temperatur i via SMS. Du kan dessutom styra utgångar beroende på temperatur, via SMS, app eller efter fasta tillslagstider. Möjlighet att koppla till kodlås, trådlösa sensorer och passagebrickor, kan det bli bättre?

ESIM364

Trådlöst larm i plastkapsling

ESIM022 instegslarmet

ESIM022 har två larmingångar och en utgång, den ena ingången kan användas för anslutning av en temperaturgivare. GSM-larmet har plats för inbyggt backupbatteri som ryms i kapslingen. ESIM022 har en enkel men övertygande konstruktion. Genom en enkel konfiguration via SMS eller USB så är detta en kompetent produkt som det är lätt att komma igång med. ESIM022 är ett GSM tillverkat i EU till ett attraktivt pris med egenskaper som överraskar. Diskret produkt som passar lika bra som inbrottslarm som temperaturvakt.

Instegslarm ESIM022

GSM-styrning och larm

ESIM251 larm via SMS/samtal

Larmsändare med fem ingångar som kan generera SMS eller ringa upp och spela upp inspelade meddelanden. Möjlighet till individuell text och ljudfil för varje ingång. Pulsräkningsfunktion på ingångarna och en utgång som kan tidsstyras, SMS styras eller aktiveras genom att du ringer till produkten. För inbyggnad, montering på DIN-skena eller normkapsling. Väderskyddad IP66 version som tillval.

ESIM251

Batteridriven GSM-enhet ESIM4

ESIM4 GSM-larm med kabel

Batteridriven GSM-larmsändare för larmövervakning för via SMS, ingång för digital/analog givare (4-20 mA) samt en ingång för digital larmsensor eller upp till åtta temperatursensorer. ESIM4 spänningsmatas av fyra stycken AA-batterier och är inrymd i en IP65 kapsling som håller fukten ute samtidigt som alla komponenter ryms i kapslingen. ESIM4 har en ställbar vibrationssensor som även den kan aktivera larm. Samtliga larm skickas som SMS eller som telefonsamtal.

Batteridriven GSM-sändare

Kompetent SMS-sändare med app

Multiguard Micro

En funktionsrik I/O modul med såväl analoga som digitala I/O samt anslutning för PT100-givare. Styr via app, webben, SMS eller samtal, få larm som samtal, sms eller mail. Möjlighet att såväl logga som räkna pulser. Går att fjärrkonfigurera och fjärravläsa via GPRS. En modul med väl dimensionerade reläutgångar som kan monteras på såväl DIN-skena som i normkapsling.

Multiguard Micro

Styr och övervaka via SMS eller app

Driftlarmpaket

Komplett paket för övervakning och styrning av processer,fastigheter eller maskiner. IP65 klassad kapsling rymmer backupbatteri, nätaggregat och GSM enhet. Övervaka eller fjärrstyr via app, webtjänst eller SMS. Levereras komplett med nätaggregat, gsm-enhet och backupbatteri i robust IP65 kapsling. Kan även övervaka temperaturvärden tack var stöd för upp till åtta stycken temperaturgivare.

Larmpaket

Larmsändare Multiguard light

Driftlarm via mail och sms

Multiguard Light är en larmsändare lämpad för till exempel driftslarm, den har möjlighet att skicka larm från analoga och digitala givare, PT-100 givare samt räkna pulser. Den har fyra kraftiga reläer för styrning av extern last. Upp till 25 behöriga användare kan programmeras. Larm kan skickas som SMS, mail eller som larmprotokoll till larmcentral, alternativt kan den ringa upp vid larm. Finns även i en mindre version med färre anslutningar.

Multiguard Light

ET083 larm

Ersätt fast linje med GSM

Äldre larm som kopplas till telefonjack? Spara din hårdvara och sätt in en lösning som kopplar larm via GSM, 3G eller internet. Modernisera larmet till rimlig kostnad! ET083 används för att komplettera larm som kopplas upp via telefonledning, den tillför övervakning av telefonlinjen och styrning och övervakning via SMS.

ET083 larmlösning

Övervaka processer med radiomodem

Trådlös larmöverföring via radio.

Vi har lösningar för enkel- och dubbelriktad larmöverföring via radiomodem från SATEL. Produkterna är kompetenta byggstenar för små eller stora larmnät, för pålitlig realtidsöverföring av kritiska data. Systemen bevisar dagligen sin pålitlighet, det finns system som bygger på denna teknik som säkrar vattentillförsel för stora städer till exempel. Produkterna används främst driftslarmer och processövervakning men även som objektslarm. SATELLINK-serien är en kostnadseffektiv serie produkter och programvaror för trådlöst överföring av driftlarm, summalarm, objektslarm eller fjärrstyrning av funktioner. Signalerna överförs trådlöst på avstånd från något hundratal meter upp till flera mil. Varje situation är unik och i vårt utbud finns stora möjligheter till anpassningar med flera olika utbyggnadsmoduler, MODBUS kompatibla modeller och ett antal övervakningsprogramvaror. Radio erbjuder snabba responstider, minimala driftskostnader och hög tillgänglighet.

Analoga och digitala driftlarm med I-LINK100

I-LINK 100 signalomvandlare

Med I-LINK kopplat till ett radiomodem kan du överföra 4 slutande/brytande signaler och 2 analoga signaler (strömslinga 0-10 V eller 4-20 mA) för överföring från tryckgivare, nivågivare eller temperaturgivare. Överföringen är dubbelriktad därför finns såväl in och utgångar på varje nod. I-LINK kan användas med de flesta radiomodem i vårt sortiment. Du kan antingen sätta upp en punkt till punkt länk för att spegla någon enstaka signal eller använda den i större nät med flera noder. För övervakning av noderna/objekten kan du till exempel använda vår kostnadsfria programvara, se vidare längre ned.

I-LINK 100

I/O-expansionsenhet med digitala och analoga I/O-portar

I-LINK expansionsmoduler

Utöka möjligheterna med I-LINK 100 med fler signaler genom expansionsmodulerna I-LINK 200 och I-LINK 300 som tillför fler analoga och digitala signaler, något som gör det möjligt att bygga större system. Modulerna håller samma höga kvalitet som I-LINK 100 där I-LINK 200 tillför fler analoga och digitala in- och utgångar, medan I-LINK 300 består av enbart digitala signaler. Eftersom I-LINK 100 kan användas i MODBUS-system som MODBUS slav kan många I/O överföras direkt in i styrsystemet. Modulen är även kompatibel med det kostnadsfria övervakningsprogrammet PC-PRO.

I-LINK 200

i-LINK omvandlar pulser till data

i-LINK kompakt larmsändare

En mycket kompakt larmmodul med två larmingångar, två larmutgångar och en pulsingång som kan användas som räknare. Modulen passar direkt på radiomodemet SATELLINE-1870E. Modulen kan med fördel användas både i punkt till punkt system eller i större system med flera punkter. Larmmodulen i-LINK finns även i MODBUS uförande och är kompatibel med I-LINK 100.

i-LINK

Mjukvara SATEL-PC Pro

PC Pro larmövervakning

Larmövervakningsprogrammet PC Pro är kostnadsfritt och avsett för SATELLINK-produkterna. Tack vare PCPro, som är kostnadsfritt, kan du bygga upp ett larmsystem baserat på dina behov. Programmet ger dig möjlighet att döpa larmnoderna fritt, lägga in egna systemskisser och larm vidare ut via SMS om gränsvärden överskrids.

PC Pro

Komplett driftslarmspaket

M2M package

Komplett paket för larmöverföring punkt till punkt eller för flera stationer. Inklusive radiomodem, signalomvandlare, kablar och antenner. Paketet passar lika bra till driftövervakning och fjärrstyrning. Varje nod kan hantera två analoga och fyra digitala in- och utgångar.

M2M Package

M2M mini paket för driftövervakning

M2M mini package

Ett färdigt paket för övervakning av två digitala signaler (slutning/brytning), har även två utgångar. Komplett paket med radiomodem, antenner, kablage och signalomvandlare. Ett paket i flera modeller avsedda för punkt till punkt system eller nät med fler stationer.

M2M mini package

Radiomodem med signalomvandlare

IO-50

Vårt instegspaket för trådlöst driftlarm och avsett för punkt till punkt kommunikation på avstånd upp till 100 meter. Kan hantera fyra digitala ingångar för till exempel nivålarm och två ingångar för tryck- eller flödesgivare. Kan byggas ut med flera signaler, men alltid bara punkt till punkt överföring. Komplett med radiomodem, antenner, nätaggregat och kablar.

IO-50

Back To Top
Sök