skip to Main Content
Induo utökar sin satsning på W2M, trådlös M2M kommunikation, med ett samarbete med Telenor. Samarbetet innebär att kunderna erbjuds hårdvara till ett lägre pris om man binder sig för ett 12 månaders abonnemang. Inom ramen för W2M erbjuds produkter som GSM modem och SMS sändare, produkter som används av företag för larmöverföring, fjärravläsning eller olika automationsapplikationer.

”Genom samarbetet med Telenor kan vi nu sänka instegspriset på några av våra bäst säljande produkter samtidigt som vi kan erbjuda tre tillförda värden till produktens egenskaper. Vi kan genom samarbetet erbjuda en färdigkonfigurerad lösning kombinerat med ett lågt instegspris och ett abonnemang med låg månadskostnad. Tre viktiga värden och konkurrensfördelar, säger Mikael Flodström, försäljningschef på Induo”

Sedan tidigare arbetar Induo mycket med Multicoms abonnemang med fast trafikavgift, obegränsad datamängd och fast IP adress, ett samarbete som enligt Induo fungerar mycket bra och är något man kommer att fortsätta med. Samarbetet med Telenor anser Induo attraherar en annan målgrupp med en annan användarprofil. Att kunden får binda sig för en 12 månaders period med en lägre kostnad för hårdvara menar Induo är hämtad från den modell som med framgång tillämpats på mobiltelefoner. Induos upplägg är dock anpassad för den professionella användaren av trådlösa kommunikationslösningar och bygger i botten på Telenors telematikabonnemang.

Back To Top
×Close search
Sök