skip to Main Content
Allt fler privatpersoner använder mobilt bredband för att koppla upp sig mot internet, något som har stått för en stor del av operatörernas tillväxt de senaste åren. I samma takt sker en tillväxt för uppkoppling av maskiner via mobilt bredband.

”Nyss hemkomna efter Scanautomaticmässan kan vi konstatera att intresset för att koppla upp maskiner och automationssystem via mobilt bredband alltjämnt har en stadig tillväxttakt och en stor popularitet. Tack vare det mobila bredbandet kan maskinernas stopptid minimeras och tillgängligheten ökas. Med en minimerad stopptid maximeras maskinens tillgänglighet och företagets konkurrenskraft ökar därmed menar Ulf Seijmer, marknadsansvarig på Induo”

Det mobila bredbandet används i många olika situationer där dessa två är de vanligaste.

För att maximera driftstiden för kunden vill den som levererar maskiner ha möjlighet att fjärrövervaka driften och sköta injustering och viss service på distans, allt för att snabbt åtgärda fel och brister. Ett vanligt scenario är att system för fjärrövervakning inte släpps in på det befintliga nätverket på större företag. Detta eftersom en fjärranslutning eller en fjärrkonfiguration måste öppna nätverket och göra det tillgängligt utifrån, en mardröm för de flesta IT-ansvariga. Istället görs maskinen tillgänglig via mobil internetanslutning. Med en 3G router blir maskinen uppkopplad kortare eller längre tid och blir en säker, dedikerad nätverksanslutning för maskinövervakning.

Det andra scenariot är maskiner som installeras på platser där man behöver kommunikation med omvärlden men har behov av en hög flexibilitet i form av att kunna flytta runt maskinen utan att dra om nätverket. Eller så vill man snabbt få ut sin lösning till kunden utan att vara beroende av installation av till exempel ADSL abonnemang. Genom installation av en 3G router är maskinen snabbt installerad och tillgänglig, ofta till en lägre kostnad än en ADSL installation eller längre kabeldragning. Omflyttning vid ändrade förhållanden är en lätt match, ett eluttag är oftast det enda som behöver vara tillgängligt för att kunna koppla upp maskinen.

För att koppla upp en maskins nätverk via 3G näten behövs en industrianpassad 3G router, till exempel UR5i från Conel som distribueras av Induo, och ett 3G abonnemang speciellt avsett för maskinkommunikation. Maskinen ges en fast IP adress och blir då lätt tillgänglig som en nod på internet. Uppkopplingen kan ske via till exempel VPN tunnel för en säkerhetsnivå. Abonnemangen finns i olika utföranden, en populär variant är att teckna ett abonnemang med obegränsad trafikmängd och fasta IP adresser till en fast månadskostnad. Tack vare mobil kommunikation kan maskiner nås över i stort sett hela världen. Förutom minskade stopptider och ökad lönsamhet kan antalet resor minskas, en vinst för såväl företag som miljö.

Färre stopp med fjärrservice via GSM/3G

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök