skip to Main Content
Vi har en rad lösningar för trådlös fjärrstyrning och övervakning. Med trådlös fjärrstyrning kan du kontrollera utgångar vid en eller flera punkter, och även få återrapportering från dessa objekt.

Trådlös fjärrstyrning ger möjligheter och frihet

Fjärrstyrning av till exempel reläer kan göras på två olika sätt, antingen lokalt via radio (på avstånd upp till flera mil) eller via SMS, GSM och appar då ju avstånden endast begränsas av mobilnätens utbyggnad. I vårt register av produkter har vi utrustningar som hanterar små som stora laster för små och stora system. Vi tillhandahåller även appar och mjukvaror till vissa av våra produkter vilket gör det möjligt att kontrollera och övervaka från en dator eller en smart phone.

Driftsdata i realtid

Fjärrstyrning via GSM, SMS och app

I vårt utbud finns attraktiva lösningar för fjärrstyrning via GSM, via SMS och via app (eller molntjänst). GSM är väl utbyggd teknik över hela världen, det är en lämplig lösning för såväl fasta som mobila objekt. Tack vare SMS kan man enkelt skicka styrkommandon till olika objekt, spridda över en stor yta om applikationen så kräver. Genom att man även kan styra många funktioner via molntjänster kommer man åt att styra system via såväl appar som webläsare. Med lösningar baserade på GSM-teknik kan du från en mobiltelefon eller dator nå utrustningar placerade i jordens alla hörn. En trådlös fjärrstyrning baserad på GSM ger möjligheter att snabbt vara igång och att koppla samman enheter spridda över stora ytor.

Våra beprövade lösningar finns i en rad olika modeller, gemensam nämnare är pålitligthet och prisvärd hårdvara.

Trådlöst till kranar och traverser

Trådlös radiostyrning med och utan nödstopp.

Industriell radiostyrning med och utan trådlös nödstoppsfunktion för krävande applikationer som kranstyrning och fjärrstyrning, styrning av vinschar, tvättanläggningar och obemannade farkoster. Med vårt rika utbud av fjärrstyrningar, från Jay Electronique finns möjlighet till såväl enkelriktad som dubbelriktad radioförbindelse med hög säkerhet. Genom olika mottagare kan sändarna användas för att styra hydrauliska, pneumatiska och elektriska ställdon över långa avstånd. Genom intelligenta mottagare med möjlighet att ansluta och integerera direkt mot styrsystem kan fjärrstyrningarna fungera som en smidig förlängning av ett redan befintligt system. De industriella radiostyrningarna med nödstopp fyller säkerhetsnivå SIL3, PLd och PLe samt finns i ATEX-certifierade modeller.

Signaler trådlöst i realtid

Trådlös fjärrstyrning via eget radionät från SATEL

Radio är perfekt för fjärrstyrning i lokala nät eftersom radio erbjuder snabba responstider, mycket låga driftskostnader och en tillgänglighet som slår det mesta. Fjärrstyrning via radiomodem används främst inom VA-sektorn, automation, M2M kommunikation och fastighetsautomation. Vi har två system för trådlös fjärrstyrning från SATEL, SATEL-LP och M2M package.

SATEL-LP är ett I/O-överföringssystem som bygger på kompakta moduler som monteras på DIN-skena. Systemet kan användas för överföring av enstaka signaler i punkt till punkt-system till mer komplexa system med upp till 250 noder. SATEL-LP-modulerna ansluts till något av radiomodemen i serien (dessa finns i tre olika modeller). Radiomodemet kopplas sedan samman med upp till 32 stycken av de åtta olika I/O-moduler som erbjuds. Konfigurationen av systemet kräver ingen mjukvara utan all installation sker med hjälp av reglage som manövreras med tummen.

M2M package bygger på signalomvandlare, radiomodem och övervakningsprogram. Du kan bygga system för fjärrstyrning i punkt till punkt konfiguration eller i nät med ett stort antal noder. Detta i kombination med ett brett urval av expansionsmoduler gör det enkelt att bygga nät för fjärrstyrning baserade på olika önskemål. Möjligheten finns att bygga såväl små som stora system. Produkterna finns i MODBUS-utförande, det gör det lätt att ansluta dem till ett överordnat MODBUS-system.

Back To Top
×Close search
Sök