skip to Main Content

Styr från mobilen

I vårt utbud av fjärrstyrningsprodukter finns många olika lösningar för att styra utgångar via SMS, samtal eller app. Det här är produkter som är avsedda att klara många års drift utan avbrott och utan tillsyn.

Översikt fjärrstyrning via GSM/SMS.

Våra fjärrstyrningsutrustningar är perfekta när fast telefonlinje saknas och kan eftermonteras utan problem. Vårt breda utbud av GSM-styrningar finns för såväl montering på DIN skena och normkapsling samt som kompletta paket. Produkterna är utvecklade och tillverkade i EU och erbjuder hög kvalitet till rätt pris.

Att fjärrstyra maskiner och utrustning från sin mobiltelefon via app, samtal eller SMS är ett lätt sätt att öka smidighet och tillgänglighet utan att vara på plats. Plötsligt kan man öppna grinden till industrifastigheten för en entreprenör utan att vara på plats, starta och stoppa en pump på distans, starta om en server eller reglera belysning och klimat från snart sagt varje plats i världen. Som en bonus får du direkt återkoppling via SMS eller app om utförd åtgärd. Våra lösningar används för att:
Slå av och på en process eller maskin
starta och stoppa pumpar
styra garageportar, grindar och bommar
för klimatstyrning
för att starta och stoppa värmesystem
styra belysning
snabbstoppa en process på distans

-eller bara något så enkelt som att starta om utrustning som till exempel en server eller driftsdator på distans. Vissa av våra lösningar kan styras från en app som både fungerar i mobilen och webläsaren, något som ökar smidigheten och ger en gemensam plattform för styrning.

Back To Top
Sök