skip to Main Content
Med trådlös I/O-överföring kan du snabbt och smidigt överföra I/O över kortare eller längre avstånd. Vi har många års erfarenhet av trådlös I/O via radio, SMS och GSM -olika tekniker ger olika möjligheter.

Trådlös I/O-överföring, maximal frihet.

I/O, som ju ofta avser ingång/utgång, kan överföras trådlöst lokalt via radio (avstånd upp till ett par mil) eller över ändå längre avstånd via GSM/3G/4G. Vi har utrustningar som hanterar allt från analoga signaler och digitala signaler till pulser och temperaturer. Våra I/O-lösningar kan generera att en utgång aktiveras, men den kan också resultera i att ett SMS skickas till en användare som sedan returnerar ett SMS för att aktivera en annan utgång.

Överföring av I/O via mobilnäten

I/O-överföring via GSM/SMS

GSM baserad överföring av I/O signaler ger möjligheten att snabbt installera övervakning av ett objekt eller styra funktioner på distans. Mobilnätens utbyggnad gör det enkelt att snabbt ansluta och driftsätta nya stationer. Våra produkter kommunicerar via GSM och erbjuder övervakning direkt via SMS, samtal, epost eller från olika appar. Mobilnäten är en lämplig kommunikationsväg både när du vill komma igång snabbt eller när avstånden är för långa för uppkoppling via eget radionät.

Trådlös I/O-överföring via radio.

Radio erbjuder korta responstider, låga driftskostnader och en hög tillgänglighet. Pålitliga mätvärden och styrsignaler i realtid med andra ord. Induo erbjuder ett produktutbud med utbyggbara, expanderbara och driftsäkra enheter som kan överföra I/O trådlöst i många olika situationer. Moduluppbyggnaden ger möjlighet att snabbt skräddarsy hårdvaran till varje enskild situation. Produkternas kompatibilitet med MODBUS gör det lätt att ansluta dem till ett överordnat system.
Överföring av I/O i eget radionät

SATEL-LP är ett I/O-överföringssystem för överföring av I/O till I/O i punkt till punkt-system eller mer komplexa system med upp till 250 noder. Systemet är moduluppbyggt och bygger på radiomodem, som finns i tre olika modeller, som enkelt sätts samman med olika I/O-moduler. Konfiguration av systemet kräver ingen mjukvara utan kan enkelt skötas i fält för att spara tid vid installation.

I SATELs SATELLINK-serie finns en rad kostnadseffektiva produkter och lösningar för att trådlöst överföra signaler från givare, mätare och så vidare på avstånd från något hundratal meter upp till flera mil. Hos oss hittar du lösningar för analoga eller digitala I/O samt för pulser. Varje situation är unik, därför finns utbyggnadsmoduler, MODBUS-modeller och övervakningsprogramvaran PC Pro.

Vad är I/O?

I/O är egentligen en engelsk förkortning för Input/Output som bland annat härstammar från datorvärlden. Inom industrin och industriella tillämpningar så avser I/O-överföring ofta att en inkommande signal behandlas och genererar en annan signal ut, det kan vara till exempel en reläslutning i andra änden.

De vanligaste I/O är analoga signaler (0-10 V eller 4-20 mA strömslingor till exempel), digitala signaler (en reläslutning eller ett nivålarm kan resultera i att en krets sluts) eller pulser (som ofta används för att räkna antal operationer en maskin gör, varvtal eller liknande).

Back To Top
×Close search
Sök