skip to Main Content
Våra mångsidiga GSM-larm och 3G-larm är bra byggstenar för den som installerar inbrottslarm i små och stora larmobjekt. Våra larmsändare med uppkoppling till mobilnäten är enkla sätt att snabbt öka säkerheten med minimala installationskostnader. Larmcentralerna i vårt utbud kan antingen användas av enstaka användare som vill hålla koll på en eller två larmsensorer ända upp till dem som vill hålla koll på en rad sensorer i större fastigheter. Söker du ett driftlarm så finns en rad andra produkter i vårt utbud för sådana applikationer.

inbrottslarm och objektslarm

Inbrotts- och egendomslarm med GSM eller 3G-uppkoppling

Om larm genereras skickas meddelande via någon av de larmvägar som respektive användare önskar, det kan vara larm via en app, via en extern larmcentral, larm som SMS eller genom ett samtal med förinspelade larmbesked.

Våra larm är utvecklade och tillverkade av Eldes, ett företag som utvecklar och tillverkar sina marknadsledande lösningar i Litauen. Larmen är välbeprövade och välrenommerade lösningar dimensionerade för kontinuerlig drift och driftskontinuitet i skarpa lägen.

Flera larmvägar

För maximal säkerhet rekommenderar vi att du väljer ett larm skickar larm via olika vägar. I 3G- och GSM-näten tar samtal, sms och datatrafik tre olika vägar vilket gör det möjligt att öka säkerheten genom att sprida larmen till att både skicka SMS och ringa. Våra larmlösningar har i vissa fall backup via mobilnäten (genom dubbla SIM-kortsplatser), backup via nätverk (ADSL eller fiber) eller en fast telefonledning.

Kvalitetslarm att lita på

Samtliga våra larm är utvecklade och tillverkade i EU vi har välbeprövade larmlösningar dimensionerade för kontinuerlig och daglig drift. De flesta av larmen är godkända larm, klassade enligt europeiska larmnormer. De larm som har trådlösa sensorer använder 868 MHz bandet för kommunikation med sensorerna för högsta möjliga säkerhet. Varje sensor kontrolleras regelbundet, 10 gånger i timmen normalt, försvinner kontakten med en sensor så går ett driftslarm direkt.

Back To Top
×Close search
Sök