skip to Main Content
För den som vill koppla upp en utrustning med seriell port med högre hastighet kan 4G modem vara ett snabbt och attraktivt alternativ till GSM-modem/3G-modem. Våra 4G modem erbjuder seriella portar som RS-232 och USB, dessutom finns I/O-portar för allehanda funktioner.4G näten har en enastående utbyggnad i de flesta delar av landet och en god kapacitet.

Industrianpassade 4G-modem för LTE-näten

4G-modemen vi har i vårt sortiment är inte samma sak som ett 4G-modem eller en 4G-dongel från elektronikvaruhuset, dessa modem är från början utvecklade för industriellt bruk och installation i fordon, därför har de en robust konstruktion som klarar kontinuerlig uppkoppling och återinitierar kontakten med mobilnäten om kontakten bryts. 4G-modemen i vårt utbud används i applikationer där tillförlitlighet är ett måste och pålitliga uppkopplingar är en förutsättning för verksamheten.
4g modem till styrsystem

Med våra modem uppnås detta genom att modemen från början är utvecklade och tillverkade enligt de normer och krav som ställs på elektronik i industriell miljö. Våra 4G modem ger en förbindelse med hög kvalitet och erbjuder en robust uppkoppling. Modemen använder seriell kommunikation och ger en modern och framtidssäkrad uppkoppling av PLC-er, styrsystem, automationssystem, mätvärdesinsamlingssystem och liknande lösningar. Modemen ger en stabil förbindelse år ut och år in för utrustningar som kommunicerar via RS-232 eller USB.

4G modem eller 4G router?

4G modem med RS-2324G modem används i de lägen där utrustning med seriell port skall anslutas till omvärlden med 4G-nätet som uppkopplingsväg. Våra modem klarar RS-232 eller USB-anslutning. Söker du ett 4G modem med ethernetport så är det en 4G-router du skall titta på.

Fördelen med 4G framför 3G är att 4G är framtidssäkrat på ett annat sätt än 3G som i många delar av världen avvecklats, därför är 4G-modem de naturliga efterföljarna till 3G- och GSM-modem. Våra modem hanterar exempelvis LTE Cat 1 som ger en långsammare uppkoppling än 4G normalt ger men med upp till 10 Mbit/s så klarar de med råge den prestanda som utrustningar med RS-232 gränssnitt kräver (normalt upp till 0,5 Mbit/s).

4G-modemen kan användas för att skicka seriell data via 4G-nätet och ersätta förhyrda ledningar eller äldre radionät. 4G ger en låg latens och snabb uppkoppling. 4G-modemen kan även användas för att skicka SMS från ett överordnat system, då växlar modemen över till GSM eller 3G för att skicka SMS, men det är fullt möjligt att hantera flera uppkopplingsvägar. Våra 4G modem hanterar de standardiserade AT-kommandon som används av de allra flesta modem.

Vanligtvis kopplas våra 4G-modem till en dator, ett styrsystem, en PLC, ett mätvärdesinsamlingssystem eller ett betalsystem via USB eller RS-232 porten.

Back To Top
×Close search
Sök