skip to Main Content

Givare för temperaturövervakning

Flertalet av våra produkter har stöd för temperaturgivare som har stöd för Dallas 1-Wire protokollet. Fördelarna med Dallas 1-Wire är att det finns en rad temperatursensorer till ett attraktivt pris att tillgå. Det här gör att du kan välja sensorer utifrån ditt användningsområde och inte behöver spara på antalet sensorer.

Realtidstemperatur med hög noggrannhet

Dallas 1-Wire givarna har ett brett temperaturspann (-55°C till +125°C) och en bra noggrannhet. Varje givare har en unik identitet och går därför att särskilja samt namnge i produkterna. Detta ger möjlighet att realtids avläsa vilken temperatur som för tillfället råder angivet i hela grader och med en decimal samt en möjlighet att ställa individuella larmnivåer för varje givare (beroende på produkt). Du kan installera temperaturgivarna med 30 m kabel och du kan seriekoppla givare så du behöver inte dra ut en separat kabel per givare.

Temperaturgivarna passar alla produkter i vårt sortiment med Dallas 1-wire anslutning. För enkel mätning av temperatur inomhus, utomhus och i vätskor.

Back To Top
×Close search
Sök