skip to Main Content

Handsändare för EX-miljöer

I miljöer som raffinaderier, kemisk industri, på fartyg, tankstationer och andra EX-klassade miljöer kan en handhållen eller midjeburen radiostyrning med knappar, vred eller styrspakar underlätta arbetet. Många sådana tillämpningar använder idag kabelburna alternativ men med de trådlösa sändarna från Jay Electronique kan trådlös fjärrstyrning implementeras utan kompromisser.

Handburen fjärrstyrning för EX-miljöer

Bland det breda modellurvalet finns såväl handhållna som midjeburna sändare, sändare med den senaste tekniken under skalet men med ett lätt användargränssnitt som vem som helst kan hantera även med handskarna på. Dessa sändare kan beställas med en rad olika utföranden på tryckknappar, med vred, styrspakar eller med joystick.

Sändarna är kompakta, lätta och robusta, helt enkelt utformade för att kunna fungera i daglig drift samtidigt som de är maximalt användarvänliga. Sändarna uppfyller nödstoppskraven PLe enligt EN 13849 och maskindirektivet SIL 3 enligt EN61508.Kommunikationen i systemet är dubbelriktad för maximal säkerhet och för att kunna ge återkoppling till operatören via enheternas display.

Mottagare med EX-klassning

Elio och Alto är EX-klassade mottagare med tolv eller trettiosex potentialfria reläer. Det går också att komplettera mottagarna med tillvalskort för anslutning av givare, dessa gör det möjligt att visa information på sändarens display under drift. Detta kan ge operatören information om tryck, vikt eller lägesindikering i realtid. Mottagarna kan kopplas direkt till ett styrsystem för att visa valfri information från styrsystemet sändarens display.

Filtrera produkter Visar alla 6 resultat
Knappar på sändare
Reläutgångar mottagare
Nödstopp
Digital ingång mottagare
Analog ingång mottagare
Analog utgång mottagare
Back To Top
×Close search
Sök