skip to Main Content
I vårt utbud av routrar finns olika lösningar för olika tekniker. GPRS och EDGE är en av dessa, den som funnits med längst, och därmed den som är långsammast samtidigt som den är mycket väl utbyggd.

GPRS-router/EDGE router.

Våra GPRS routers klarar även säkra överföringar via EDGE där EDGE har en uppkopplingshastighet som ligger mellan GPRS och 3G. I Sverige är det Telia, Telenor, Tele2 eller operatörer som använder dessa nät som har stöd för EDGE.

GSM har god tillgänglighet och en av dem som skriver under på det är Jonas Karlsson som arbetar på Processkomponent vars affärsidé är att koppla upp processer inom industrin. Deras kunder är bland andra IKEA, Movab och Akzo Nobel och de förlitar sig på GSM-näten för uppkoppling av maskiner.

Back To Top
×Close search
Sök