skip to Main Content
En nätverksrouter är nästan uteslutande utrustad med en eller flera ethernetportar och används för att sammankoppla nätverk och för att kontrollera trafiken mellan nätverken.

Router som ger robust uppkoppling av nätverk

En router kan fungera mellan två lokala nätverk eller över internet. Stora nätverk utgörs ofta av flertalet routrar och nät som dessa kan vara både privata, till när flera fabriker länkas samman, eller publika nätverk, som till internet. Oavsett vilken nätverkstyp du vill sammankoppla har vi lösningar för robust sammankoppling av affärskritiska applikationer. Våra lösningar är baserade på den senaste tekniken.

Kommunikation med precision

Anpassade för höga krav

Våra routrar är anpassade för installation i applikationer som är både krävande och svårtillgängliga, de är konstruerade på så sätt att de skall fungera år ut och år in utan tillsyn. De har avancerade inbyggda funktioner som säkerställer uppkopplingen och startar om routern om uppkopplingen förloras. De baseras på industriella komponenter som skall klara år av stora temperaturvariationer, fukt och vibrationer. Kommunikation i kalla miljöer, installation i ett apparatskåp med höga temperaturer på sommaren och kyla på vintern är inget problem. Routrarna är framtagna för applikationer som ställer höga krav på miljötålighet och är anpassade för installation i den typen av tillämpningar. En robust konstruktion garanterar att de kan leverera säker uppkoppling i många, många år.

Back To Top
×Close search
Sök