skip to Main Content
Mjukvarumoduler i Advantechs routers är tillägg som installeras i routerns mjukvara genom att ett extra program laddas in i routern.

Installera mjukvarumoduler i Advantech v2-router

Dessa tilläggsmoduler är utvecklade för att köra speciella applikationer i Advantechs routers och lägger till funktioner som inte finns i routerns standardmjukvara. Alla tilläggsmoduler är kompatibla med v2 och v3 routerserierna.

Logga in i routerns web-gränssnitt, installationen är intuitiv och enkel, i menyn hittar du ”user module” där du kan lägga till eller ta bort moduler.
Installera Easy VPN i Advantech routers

Här är du några exempel på moduler:

Easy VPN

Modulen adderar Easy VPN klient funktionalitet direkt i routern.

PIM-SM

Denna modul gör det möjligt att använda PIM-SM protokollet (Protocol Independent Multicast – Sparse Mode), ett så kallat multicast routingprotokoll.

AT Modem Emulator

Koppla samman äldre utrustningar avsedda för telefonmodem över nätverk. Routern tolkar ansluten utrustnings AT-kommandon och gör en uppkoppling via TCP/IP 3G eller 4G till en enhet i andra ändan. Mjukvarumodulen emulerar en telefonlinje och kan ställas in på litet olika sätt. Måste användas tillsammans med en extra RS-232 port på routern.

Advanced security module

Gör det möjligt att aktivera en rad ytterligare säkerhetsfunktioner. Bland dessa finns möjligheten att aktivera eller inaktivera felmeddelanden inom ICMP-protokollet, ICMP protokollet som helhet, åtkomst via Telnet eller SSH med mera.

Ntrip

Stöd för Ntrip-klient är en egenskap som speciellt riktar sig till användare inom DGPS och GNSS-applikationer. Ntrip är ett protokoll för att distribuera differentiell GPS data (DGPS) över internet. Med en Ntripklient i routern kan den användas för att ta emot korrektionsdata från en Ntripserver och distribuera till anslutna enheter. Detta gör den till en attraktiv byggsten i system för positionering, maskinstyrning och lantmäteri.

BGP

Med denna modul kan routern användas i AS (Autonomous System), det vill säga en samling routrar under gemensam administration. Routerprotokollet BGP (Border Gateway Protocol) används ofta mellan två AS. Denna BGP-modul baseras på en mjukvara som kallas Quagga, ett routningsprogram som tillhandahåller TCP/IP baserad routing med protokoll som stödjer RIP, OSPF och BGP.

OSPF

OSPF routing protokoll är också framtaget för att autonoma system, AS. OSPF är ett länkstatusprotokoll som gör det möjligt för routern att upprätthålla en databas med anslutningarna i nätverket, en databas som ändras varje gång nätverket ändras. På detta sätt kan den kortaste rutten beräknas baserat på Dijkstras algoritm. Även denna modul baseras på Quagga.

RIP

RIP (Routing Information Protocol) är ett routingprotokoll som används på interna nätverk och i viss mån även på Internet. RIP används för att hjälpa routers att dynamiskt anpassa sig till förändringar i näverkets anslutningar. RIP-modulen för Advantechs routers baseras på Quagga (se ovan).

Debond

Koppla samman två eller flera routrar och dela upp dataströmmen mellan dessa två. Ger ökad redundans och hastighet. Kräver en tredjepartsleverantör av servermjukvara.

MODBUS-RTUMAP

Med denna modul går det att hämta mätvärden från till exempel anslutna mätare. Varje mätare tilldelas ett register där mätvärden lagras, denna modul gör det möjligt att läsa dessa värden på fasta inställda tider.

MODBUS-TCP2RTU

Konverterar MODBUS TCP till MODBUS RTU som kan användas på de seriella portarna om de utrustas med expansionskort för RS-232, RS-485 eller -422.

ALPHA-MODBUS

Ett transparent, seriellt kommunikationsprotokoll kompatibelt med Mitsubishi ALPHA. Mellan router och överordnat system används MODBUS-TCP och mellan router och ansluten enhet används ALPHA via den seriella anslutningen.

HTTP autentisering

Med denna modul finns det möjlighet att lägga till en inloggningsruta för att nå enheter på det inre nätverket.

GPS

Ger tillgång till den GPS-modul som finns som standard i vissa av Advantechs 3G- och 4G-routers. Modulen finns beskriven här.

Pinger

Denna funktion gör det möjligt att manuellt eller automatiskt verifiera funktionalitet mellan två nätverk.

PoSConf

Gör det möjligt att överföra information som lagrats på en extern USB-enhet till en extern FTP-server. Data överförs en gång per dag vid valfri tid.

pduSMS

Gör det möjligt att skicka SMS i PDU format.

Daily Reboot

Som du kanske förstår så gör denna modul det möjligt att automatiskt starta om routern vid fasta tider.

NMAP

NMAP möjliggör TCP och UDP scan samtidigt som den gör det möjligt att skicka PING.

Tilläggsmoduler som inte finns tillgängliga kan tas fram på begäran, routern har Linux som operativsystem vilket även gör det möjligt att utveckla egna lösningar.

Samtliga av de framtagna modulerna finns dokumenterade i separata instruktioner, kontakta oss för närmare information. Det tillkommer hela tiden nya funktioner, saknar du något så kontakta oss gärna.

Installera mjukvara i Advantech router

SmartFlex

SmartFlex RoutrarEn riktigt robust router i aluminiumkapsling med snabb processor som kan hantera många samtidiga mjukvarumoduler.

SmartFlex router

Router med 3G och robust metallkapsling

3G router UR5i v2

3G router med en eller två SIM-kortsplatser. En router som kan expanderas med fler gränssnitt och funktioner.

UR5iv2 3G router

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök