skip to Main Content
Behöver antenner jordplan eller inte, och i så fall hur stort jordplan behövs? Antenner kan användas i många olika tillämpningar och antennern finns i många olika utföranden. Men innan vi räknar ut storleken på jordplan måste vi börja med att damma av några begrepp från fysikboken.

En vågs frekvens är omvänt proportionell mot våglängden, ju lägre frekvens desto längre våglängd alltså. Detta förhållande mellan frekvens och radiovågornas längd följer med i hela frekvensskalan.

För ett radiosystem som arbetar på frekvensen 450 MHz är radiovågorna längre än ett radiosystem på 900 MHz. Det är inte bara våglängden som ökar ju lägre frekvensen är utan även antennens längd. En antenn på 150 MHz är cirka 3 gånger längre än en antenn på 450 MHz och en antenn för 450 MHz är därmed ungefär dubbelt så lång som en antenn för 900 MHz.

Det finns en formel för att räkna ut radiovågornas längd på en specifik frekvens.
Denna lyder enligt följande:

Räkna ut våglängd

l=längd i meter
frek=frekvens i MHz

Behöver antenner jordplan?

Polaritet för antennerEn radiosändare avger en växelström som svänger i takt med sändarens frekvens, en ström som är som kraftigast i antennens mitt. En antennkrets har dessutom en plus-och en minuspol. Bäst fungerar antennen om den är av en halv (eller hel) våglängd med det förekommer även kortare antenner av typen 1/4-våg. Dessa får då inte en naturlig + och minussida utan för att kompensera för detta krävs ett jordplan för att komma i resonans.

Vid montering på icke ledande material som fordon med tak av glasfiber eller apparatskåp krävs ett jordplan om en 1/4-vågsantenn ska användas. Ett jordplan är en ledande yta som fungerar som en del av antennen. För att fungera som ett jordplan måste den ledande ytan vara minst en fjärdedel av våglängden av radiovågorna för den aktuella frekvensen. Jordplanet behöver inte vara kontinuerligt, trådar kan fungera som jordplan vilket förekommer på en del så kallade GP-antenner.

Jordplanet är väldigt stort för riktigt låga frekvenser och då kanmark eller vatten fungera somjordplan. För högre frekvenser (från VHF och uppåt) kan jordplanet vara mindre, metallen på ett biltak eller ett apparatskåp i metall kan fungera som ett jordplan för sprötantenner.

Om vi ställer en 1/4-vågsantenn på en korrekt dimensionerad plåt så kommer antennen att fungera som om den vore en halv våglängd lång och fungera optimalt. En sprötantenn monterad så har ett strålningsmönster som är identiskt med en dipolantenn.

Det är viktigt att tänka på att jordplanet ska ha god ledningsförmåga, motstånd i jordplanet avleder ström från sändaren och minskar effekten. Sedan måste jordplanet vara korrekt dimensionerat, du kan själv räkna ut storleken med hjälp av formeln nedan:

Formeln för att räkna ut jordplan

x=jordplanets dimension i meter
frek=frekvens i MHz

Jordplansfria antenner

Det finns rundstrålande antenner som inte behöver jordplan, det kan röra sig om antenner som 1/2-vågsantenner, dipolantenner eller så kallade GP-antenner.

Dipolantenner strömmatas från mitten och antennen består normalt av två 1/4-vågs antennelement och dessa två element matas så att det skapas en plus-och minuspol automatiskt.

1/2-vågsantenner behöver inte något jordplan, dessa skapar automatiskt sin plus och minuspol utan jordplan.

GP, Ground Plane antenna, eller på svenska jordplansantenn är en antenn med ett antennspröt uppåt och tre eller flera tunnare spröt riktade snett nedåt. Denna antenn behöver inte jordplan då den har jordplanet inbyggt.

Antenner för GSM/3G/4G

Nyinkomna antennerAntenner för mobilnäten finns i olika storlekar och modeller som passar olika tillämpningar. Robusta antennner för utomhusbruk och diskreta antenner för inomhusbruk.

Antenner för mobilnäten

Antenner för UHF

Comant YAntenner för UHF passar både radiomodem och Net1 routers. I vårt sortiment finns allt från 1/4-vågsantenner till jordplansfria dipolantenner.

Antenner för UHF

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök