skip to Main Content

Styra reläer på distansAtt styra reläer på distans, via sms, via samtal, via din dator eller via en app, ger en smidig tillgång till att fjärrstyra funktioner i realtid från snart sagt jordens alla hörn. Genom fjärrstyrning från mobilen eller från en dator är det möjligt att öppna en grind på distans eller att starta en ventilationsanläggning när du befinner dig på annan ort. Detta gör också att antalet resor kan minimeras, en bonus för både tidsåtgång och miljön. Många av fjärrstyningsutrustningarna ger också en återkoppling tillbaka direkt till appen, webläsaren eller mobiltelefonen, och för många produkter kan du se allt från aktuell temperatur eller luftfuktighet till nivån i en tank.

Att välja utrustning är ganska enkelt om man utgår från funktionalitet, i många diskussioner handlar det om att man vill lösa någon av två grundläggande frågor.

1. Hur vill du styra utrustningen?

via SMS
via app
via webläsaren
via samtal

2. Vad är det för last du skall styra?

mindre last
24VDC/230 VAC last med större strömuttag
380 VAC trefaslast

I vår tabell nederst kan du jämföra vilken utrustning vi har som passar mot dessa två frågeställningar.

Styr relä eller styr kontaktor

Relä och kontaktor används för att med liten last kunna göra det möjligt att styra en större last. En liknelse inom mekaniken är en hävarm som med liten kraft kan lyfta en stor vikt.

Styr en stor last med liten kraft

Relä

Interfacerelä 24 VEtt relä som används för fjärrstyrning gör det möjligt att med till- och frånslag sluta eller öppna en annan ansluten elektrisk krets. Om ett relä fjärraktiveras via SMS, till exempel, så kan det alltså styra en fläkt, en ventilationsanläggning eller en grind med avsevärt större spänning än den inbyggda utgången. Genom att använda ett yttre relä kan den anslutna elektriska kretsens spänning och ström vara större eller mindre men fortfarande styras av enhetens utgång.

Kontaktor

Kontaktor med 24 V spoleEn kontaktor påminner om ett relä men kan effektivare styra stora strömmar. Kontaktorn, av en del kallad trefasrelä, styrs av en låg spänning som får brytarna att sluta eller att öppna sig. Kontaktor används ofta för att styra trefasanläggningar, en kontaktor kan ibland styras direkt från en enhets utgång, ibland krävs ett mellanliggande relä.

Styr via SMS

Att styra relä eller reläer på distans via SMS har en rad fördelar:
SMS är lätt att hantera för de allra flesta användare
Då de allra flesta har mobilen med sig ger SMS en återkoppling i realtid
Det är ett snabbt sätt att aktivera eller deaktivera valfri utgång


Styr via samtal

Att styra reläer via samtal kan vara behändigt om det bara är en enda funktion som skall styras, exempelvis en grind som skall öppnas, värme som skall aktiveras, en lampa i joggingspåret som skall tändas eller en bom som skall kunna fjärrstyras.
Samtal är det kanske lättaste sättet att styra en utgång
Ingen återkoppling sker dock i vilket läge reläet står (är porten öppen eller ej)?
Det är ofta svårt att styra mer än en utgång


Styr via app eller webläsare

Appar och webläsargränssnitt öppnar nya möjligheter, helt plötsligt är det möjligt att manövrera din utrustning från såväl webläsare som smartphone. Det är ett överskådligt sätt att styra ditt system från distans.
Det kanske tydligaste sättet att styra en utgång
Reläläge, spänning, signalstyrka och så vidare direkt tillgängligt
Litet mer omfattande installation
Kan ge lägre driftskostnader då data är billigare än SMS


Fler produkter för fjärrstyrning via mobilen!

Klicka på respektive produkt för att läsa mer
Larmpaket AKKR8 En produkt för att styra portar, grindar Grindstyrning Fjärrstyrning för 4G med montering på DIN-skena Fjärrstyrning för DIN-skena Multiguard DIN9
Utgångar AKKR8
Larmpaket
ESIM320 Door
Master
DIN4 DIN6 DIN9
Inbyggt relä 1 st 2 st 2 st 1 st 2 st 2 st
Styrning av utgångar Web App/SMS/samtal SMS/samtal Webapp/SMS/samtal Webapp/SMS/samtal Webapp/SMS/samtal
Larmpaket SMS och fjärrstyrning

AKKR8 Larmpaket

Larmpaketet har ett relä, vill du koppla in större laster behöver du koppla in ett kraftigare relä, vi visar hur.

Larmpaket

ESIM320 4G-styrning

ESIM320

En kompetent grindstyrning/fjärrstyrning för SMS/app och samtal som kan användas för att styra flera reläer på distans.

ESIM320

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök