skip to Main Content
Om du vill testa IoT och bekanta dig med hur detta fungerar i praktiken så rekommenderar vi att du hyr eller lånar vårt utvecklingskit för Wzzard, ett enkelt sätt att komma igång med trådlös överföring från sensorer till internet of things.
Utvecklingskitet innehåller tre stycken trådlösa sensornoder, Wzzard, som kan kopplas till standardsensorer. Kitet innehåller även en stycken Spectre gateway med alla kablar och sensorer du behöver för att komma igång. Kitet innehåller givare för energimätning men kan på ett lätt sätt bara utrustas med andra analoga givare för att testa andra funktioner. Men även om din applikation inte är energimätning så är det ett enkelt sätt att bekanta sig med produkterna.

Vi skall gå igenom alla delar du behöver för att testa IoT på riktigt med hjälp av Wzzard.

Grunduppbyggnad av IoT-system

Vi kommer att dela upp denna guide i tre avsnitt som vi tycker är de tre huvudmoment du måste ta dig igenom för att komma igång med Wzzard och IoT.

A) Komigång med Wzzard och din Gateway

B) komigång med att publicera MQTT-data

C) Publicera data till Twitter med hjälp av Node-Red

Principskiss Wzzard
Vi förstår att det är många steg och kanske nya termer, men ta det lugnt så kommer du att lyckas. Själva grunden till IoT är att data samlas in, publiceras till en server där processer kan prenumerera på data som är relevanta. Publiceringen sker utan hänsyn till prenumeranten och utan hänsyn till vad data skall användas till.

Dessa steg är ganska bra beskrivna i den dokumentation som medföljer i paketet vid leverans så använd den dokumentationen parallellt om du känner att du fastnar på någon av nedanstående punkter.

1. Installera Gateway

Spectre Gateway är redan från början förberedd med den hårdvara och firmwaremodul som krävs för kommunikation med Wzzard-noderna. Stoppa i ett SIM-kort med PIN-koden avstängd i enheten, montera antennerna och låt enheten boota upp.

Router för trådlösa sensornät

2. Förbered noderna

Du kan koppla in en eller flera givare till varje Wzzard, för enkelhetens skull börjar vi med en givare och en enhet. Anslut först en av de medföljande kablarna med M12-kontakt till valfri Wzzard-nod, denna kabel skall sedan anslutas till en givare. I paketet finns två typer av givare, ta fram en av de mindre givarna och koppla denna till grön och brun kabel som går från Wzzard, brun kabel kopplas till + på givaren och grön till – på givaren.

Wzzrd nod

3. Strömsätt

Du kan nu koppla in två av de medföljande batterierna i en Wzzard, för att göra detta skruva bort de fyra skruvarna i enhetens lock och öppna upp enheten. Sätt i de två batterierna i batterihållaren och var noga med polariteten. OBS! om du använder vanliga AA-batterier så kommer enhetens LED att tändas upp men det kommer inte att hända mer än så, batterierna till Wzzard måste vara 3,6 V AA-batterier. Du måste alltså vara noga med att det är de medföljande batterierna som hamnar i enheten. Montera ihop enheten igen och observera LED-en som blinkar initialt, efter någon minut skall den släckas, då är den hopkopplad med Gateway.

4. Konfigurera noderna

Development kit för Wzzard(Detta steg kan du eventuellt hoppa över men vi rekommenderar ändå att du går igenom detta för att bekanta dig med enheterna.) För att konfigurera Wzzard behöver du en device som har Android och Bluetooth V4.0 LE. Ladda ned appen B+B SmartWorx Wzzard Sensor i din enhet från Google Play Store. Starta appen, tryck därefter in Configuration knappen på Wzzard i 1-2 sekunder. Enheten dyker då upp under ”new devices”. Välj configure device och logga in i enheten med admin och admin. Klicka på Sensor setup och kontrollera att publish interval är satt till 1 minut för att spara batteritid. För att testet skall fungera optimalt, gå in under Analog input 1 och välj Span point till 50 och Zero point till 0. Klicka på Save.

Nu skall nodernas LED slockna och du är redo för nästa steg, att konfigurera MQTT i Spectre Gateway.

Wzzard bygger på att data publiceras i MQTT-format via en Spectre WSN Gateway. För detta ändamål behövs en så kallad MQTT-broker som förenklat är en databas där sensordata kommer att publiceras och som olika applikationer kan prenumerera på. Spectre Gateway har en inbyggd MQTT-broker men kan också publicera data till en extern MQTT-broker via en inbyggd MQTT-brygga. Vi rekommenderar att du för enkelhetens skull testar att publicera till en MQTT-molntjänst när du testar Wzzard då detta är det snabbaste sättet att komma igång med IoT.

1. Välj en MQTT-broker

Det finns många olika molntjänster att välja på och vi har testat med CloudMQTT som har sin molntjänst hos Amazon. Du kan enkelt teckna dig för ett kostnadsfritt konto och gör denna tjänst enkel och attraktiv att testa.

2. Lägg in MQTT-informationen i Spectre

Konfigurera SpectreNu kan du logga in i routern genom att starta en webläsare och ange 192.168.1.1 i adressfältet. Logga in i routern med root och root. I vänsterspalten hittar du User modules, klicka där och klicka sedan på IoT Gateway där du skall ändra eller kontrollera följande parametrar:

Network ID skall vara 1981 som default
MQTT bridge skall vara enabled

Följande information får du från CloudMQTT och fylls i:
MQTT bridge adress, MQTT bridge user, MQTT bridge password

MQTT bridge client identifier kan du lämna tomt. Klicka på save.

Nu börjar dina noder att publicera data till CloudMQTT.

Node-Red är ett enkelt programmeringsverktyg som bygger på dra-och-släpp färdiga block och bind samman dem med ledningar. Även här finns olika alternativ, vi har själva testat Fred (Frontend for node-RED) som även den är en kostnadsfri molntjänst vid begränsat användande.

1. Komigång med Node-Red

Börja med att skapa ett konto för FRED och logga in i användargränssnittet. Du ombeds starta en process och då kommer du till Node-Reds startmeny eller canvas.

2. Importera MQTT-data

Data in till Node-RedNästa steg är att få in den MQTT-data som publiceras till CloudMQTT in i Node-red. När du första gången startar Fred så ser du en arbetsyta med en rad olika block så börja med att skapa en ny tom genom att klicka på +. Dra sedan in MQTT-blocket som du hittar under inputs i vänsterkant. För MQTT-blocket anger du server och portnamn för CloudMQTT och user name samt password. Klicka på update. Dubbelklicka sedan på noden för att välja vilken information du vill ha in i flödet, annars får du väldigt mycket eller inget alls. Vi har angett BB/+/data/# som fungerar med Wzzard. Nu borde noden ha en grön indikering under blocket som visar att den är connected.

3. JSON och Function

För att kunna omvandla data till något som i slutänden kan publiceras på twitter så drar du in JSON-blocket på arbetsytan och förbinder det med MQTT genom att dra en ledning mellan dem med hjälp av musmarkören. Därefter så drar du in ett block av typen function och förbinder med JSON. Dubbelklicka på blocket och namnge det, till exempel till ”Compose Tweet W1” och under function så klistrar du in följande kodsträng, spara sedan:

var textstring=msg.payload.t+” Wzzard 1 Input 1 = ”+msg.payload.ai1;
msg.payload=textstring;
return msg;

4. Publicera till twitter

Tweets från WzzardFörst rekommenderar vi att du skapar ett nytt twitterkonto för detta ändamål, twitter tenderar att stänga ned twitterkonton där mycket information publiceras på kort tid och denna applikation är i riskzonen innan man anpassar frekvensen på data som publiceras. Efter att du registrerat kontot på twiter så växla till Node-red utan att logga ut från twitter. Dra in en nod från sektionen Output som är av typen tweet. Ny klickar du på tweetnoden och går igenom stegen för att länka samman Node-Red med twitter.

5. Kör igång

Nu kan du testa att köra igång hela flödet genom att klicka på Deploy. Om inga tweets kommer i flödet, stoppa processen och dra in en debug-nod som du förbinder med en ledning till funktionsblocket, växla över till debug-fönstret, kommer det data där? Om inte så får du börja felsöka längre bak i flödet.

6. Färdiga mallar?

Vill du ha en färdig mall för ett flöde med två noder som publicerar data till twitter endast när värden går över en viss gräns? Vi har en färdig kod för denna typ av flöde, maila oss så skickar vi dig koden för ett sådant projekt!

Industriella sensornoder

Wzzrd nodWzzard fungerar med praktiskt taget alla typer av givare och är anpassade för industriella krav. I utvecklingskitet ingår tre noder med analoga ingångar.

Industriella sensornoder

Gateway för sensornoder

Router för trådlösa sensornätSpectre v2 WSN den gateway som ansluter Wzzard sensornoder till en server med MQTT via 3G.

Gateway för sensornoder

För oss är IoT ett brett begrepp. Vi definierar IoT som en samling disruptiva tekniker som möjliggör digitalisering. Genom IoT kan företag få datadrivna insikter som kan hjälpa dem fatta bättre beslut. Med IoT kan vi snabbare nå klimat och jämställdhetsmål. För att snabbare lyckas med en IoT-satsning så är det viktigt med kunskap. Vi har därför satt ihop en 100-sidors publikation om IoT. Du kan ladda ned den genom att ange mailadress och namn nedan, du får därefter ut ett mail med information om hur du laddar ned guiden.

* obligatoriska fält

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök