skip to Main Content
OBS! Expansionsportarna skall monteras med routern avstängd och bortkopplad från matningsspänning.

Expansionsportmontering för Conel v2 routrar

Routrar från Conel/B+B SmartWorx kan utrustas med expansionsportar eller expansionskort för att ge tillgång till gränssnitt som RS-232, RS-485 med mera. Här finner du en steg för steg instruktion för hur du monterar dessa portar i router med metallkapsling eller plastkapsling. All montering sker på egen risk och garantin utgår om du monterar expansionsporten på fel sätt. Vi kan erbjuda eftermontering av dessa moduler mot en tilläggskostnad om 495 kr/modul/router.

Öppna plastkåpan genom att sticka in ett kreditkort eller annat styvare plastkort mellan kåpan och fronten för att släppa på de två plasthakarna i nederkant och de två hakarna i överkant på routerns front. Jobba dig runt kanten så släpper fronten lätt.

Dra därefter ut routerns kretskort genom att fatta tag i antennkontakterna och dra rakt ut.

Öppna plastkåpan med kreditkort

Öppna metallkåpan genom att skruva ut de fyra skruvarna på routerns front.

Dra därefter ut routerns kretskort genom att fatta tag i antennkontakterna och dra rakt ut.

Öppna metallkåpan
Expansionskortet levereras med tre monteringsfötter som skall monteras på routerns kretskort. Medföljer gör också en etikett att sätta på utsidan av routern som visar vilken expansionsport du monterar expansionskortet. Routern har två portar så var noga med att välja rätt etikett så att den som skall installera routern klart och tydligt kan följa vad som sitter i routern.
Dessutom medföljer så klart det expansionskort du valt.
Expansionskort med etikett
Tryck i de tre montagefötterna i routerns kretskort. Detta kan vara lättare att göra om du försiktigt pressar ned montagefötterna med en smal tång. Om du håller emot kretskortet med handen eller placerar det på ett fast underlag är det enklare. På bilden är montagefötterna monterade vid expansionskortsplats 1.
montera monteringsfötter
Placera expansionskortet över de tre montagefötterna och pressa ned expansionskortet
Tryck fast kortet
Återmontera kretskortet på samma sätt som du demonterade det, det vill säga skjut in det i kapslingen och tryck fast fronten (plastkapsling) eller skruva fast fronten (metallkapsling). Montera etiketten som visar vilket expansionskort som satts i routern på kåpans undersida.
montera etiketten
montera etikett metallkapsling
Det här är det steget i hela processen som kan skada din router om du inte är försiktig. Portens anslutning skyddas med ett plastskydd och det finns två metoder att avlägsna det. Den ena metoden är att försiktigt skruva in en träskruv mitt i plastskyddet någon millimeter och dra ut proppen som om du öppnade en vinkork. Den andra metoden är att försiktigt sticka en plintmejsel, vinkla den försiktigt åt sidan så den låser fast i skyddet varefter du drar ut plastproppen/portskyddet.
avlagsna portskydd
Back To Top
×Close search
Sök