skip to Main Content

Avancerad teknik

Radwins radiolänkar är baserade på avancerad teknik. Radiolänkarna kan kommunicera med full duplex på en enda kanal tack vare att man använder TDD, Time Division Duplexing. TDD innebär att man skapar full duplex kommunikation genom att ömsom sända, ömsom ta emot.

Trafiken är hårt reglerad i det egna radioprotokollet och i tidsluckor om 1,25 ms ryms både sändning och mottagning med en fast fördelning om 50% sändning och 50% mottagning.

En del andra mikrovågslänkar använder istället FDD, Frequency Division Duplex, som innebär att man sänder på en frekvens och tar emot på en annan. Jämfört med TDD krävs alltså två frekvenser och därmed dubbla tillstånd och ökade kostnader.

Fri sikt

All radiotrafik fungerar bäst vid helt fri sikt. Att bygga höga master för att uppnå fri sikt mellan två punkter kan vara mycket kostsamt. Därför har RADWINs länkar en teknik för att etablera kontakt även där inte fri sikt mellan antennerna föreligger. Normalt når man 3-4 km i områden utan fri sikt, en förutsättning är dock att det finns ytor som signalen kan reflekteras mot på vägen, stadsmiljö är alltså att föredra.

RADWINs länkar kräver inte heller en helt tom Fresnel zon för att fungera. Normala mikrovågslänkar kräver fritt utrymme i såväl F1 som F2 och F3. RADWINs länkar klarar kommunikation om F2 och F3 är helt skymda, och även upp till 40 % av F1 kan vara skymd utan att kommunikationen slutar fungera.
Fresnel zonen
RADWINs länkar sänder med 56 subcarriers parallellt, det innebär att även om en eller flera av dessa förloras kommer data ändå att komma fram.

Radiolänk antennmast

Extern eller inbyggd antenn

Vid kortare avstånd och även när inte fri sikt kan uppnås (nLOS), rekommenderar vi att du använder modeller med inbyggd antenn. Vid längre avstånd är det alltid bäst att använda externa antenner, då kan du välja modeller med någon extra dB förstärkning jämfört med modellerna med inbyggd antenn. På dessa frekvensband ger 3 dB en teoretisk fördubbling av överföringsavstånd.

Wifi?

RADWINs länkar använder ett proprietärt radioprotokoll och inte ens på 2,4 GHz använder man wifi-kompatibla protokoll. Det finns väldigt många faktorer som skiljer wifi med RADWINs protokoll, en av faktorer är latensen i länken. Medan wifi har 30-100 ms har RADWINs länkar 3 ms latens. Detta ger en mycket snabbare datakommunikation och bättre realtidsupplevelse.

Polarisation

Du kan använda RADWINs länkar både med horisontell och vertikal polarisation. Den vertikala är oftast att föredra med ett undantag, vill du nå avstånd över 30 km över vatten så fungerar horisontell polarisation bättre.

Installation

RADWINs länkar är anpassade för installation på fältet, man har verkligen tänkt till när man utformat dess konstruktion och installationsprocess. Vid installationen vrider man antennen 90 grader åt vardera hållet från den tänkta riktningen antennen skall peka. Under denna 180 graders manöver memorerar radion signalnivåer och hjälper därefter installatören att med ljudsignaler hitta rätt antennplacering. På samma sätt ställer man därefter in även den vertikala antennpositionen, ljudsignalen hjälper till att hitta rätt läge.

Vissa av RADWINs länkar har möjlighet att spektrumanalysera det aktuella frekvensbandet. Länken scannar då av spektrum och visar vilka kanaler som är upptagna och vilka som rekommenderas. Man kan därefter välja alternativa kanaler som radion övergår till om den primära frekvensen störs.

Kryptering

Överföringen krypteras med en 128 bitars AES kryptering. Dessutom ändras hela tiden krypteringsnyckeln automatiskt, utan att användaren behöver tänka på det. Ändringarna sker löpande och slumpvis för att göra det mycket svårt att dekryptera trafiken.

RADWIN 2000

Punkt till punkt länkar med imponerande 270 Mbit/s i hastighet i luften. Eftersom länkarna har en del overhead innebär det att man kan nå 200 Mbit/s aggregerad hastighet. Denna bandbredd kan antingen delas upp i fasta steg eller använda såkallad adaptiv symmetri, länkens hastighet anpassar sig efter behoven. I praktiken kan 196,7 Mbit/s användas i en riktning vilket är användbart vid till exempel överföring av högupplöst video. 2000-serien har MIMO-teknik, Multiple Input Multiple Output, en såkallad diversitetsteknik som sorterar ut den starkaste signalen för mottagning och sändning, dessutom klarar den att göra det för både vertikal och horisontell polarisation. 365 000 PPS, Packets Per Second, kan analyseras av enhetens CPU.

Fler enheter på en mast?

Varje enhet har en syncport vilket gör det möjligt att koppla samman enheter så att de kan placeras nära varandra utan att störa ut närliggande radio. I sådana installationer där ytterligare enheter skall samsas om en mastplast (plats) finns det möjlighet att via en syncbox (HSS box) koppla ihop flera enheter. Varje syncbox kan hantera 10 enheter och fler syncboxar kan sammankopplas med varandra. Det finns ingen gräns för hur många boxar som kan sammankopplas, men total kabellängd mellan radios och syncbox kan totalt vara 300 meter. HSS boxen gör så att alla enheter sänder samtidigt och tar emot samtidigt vilket gör att de inte interfererar med varandra.

I större system finns möjlighet att installera en syncbox som kontrolleras via GPS, kallad GSU. Denna lösning synkroniserar basstationsmasterna i systemet och kontrollerar trafiken så att inte trafiken i de olika cellerna interfererar med varandra.

Synkronisering mellan basstationer, hubbar
Radwin 5000 basstation

RADWIN 5000

En länk som vi vågar påstå är en av de mest avancerade multipunktslänkarna på marknaden. Länken hanterar 250 Mbit/s hastighet indelat i 32 tidsluckor, med andra ord 7,8 Mbit/s per tidslucka (varje lucka är 1,25 ms). Det gör att man kan dela bandbredden mellan 32 användare per sektor och dedikera en eller flera tidsluckor per användare för att nå en garanterad SLA (Service Level Agreement).

RADWIN 5000

Radwin fiber in motion

Fiber in motion

RADWINs produkter används i stor utsträckning i fasta applikationer, men det finns även möjlighet att lösa mobila applikationer. Det finns flertalet system i drift, till exempel i tåg och tunnelbanor, där man överför data med upp till 100 Mbit/s till fordon som rör sig i hastigheter upp till 250 km/h. RADWIN fiber in motion kan leverera kapacitet så det går undan.

Mobil radiolänk

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök