skip to Main Content
AKKR8 templarmpaket innehåller en larmsensor med inbyggd temperatur och luftfuktighetsmätning som ansluts till mobilnäten och drivs på ett laddningsbart batteri. Enheten kan även användas fast ansluten till ström om du inte vill ladda vid behov.

I guiden nedan använder vi två begrepp som kan vara nya för dig. Widget avser en inramad ruta i användargränssnittet där en visst typ av information visas, exempelvis temperaturvärden. Dashboard avser en samling av widgets, en hemskärm med alla widgets samlade.

Första steget är att du packar upp din sensorenhet märkt AKKR8, du hittar en instruktion på det här.

Steg 1: Scanna koden

I botten på enheten sitter en QR-kod som du kan scanna med din mobiltelefon, eller så kan du skriva in länken för aktivering som finns i manualen du fick med i en webläsare på en dator. Du kommer då till vår portal mydevices.cloud
Skapa lösenord

Steg 2: Ändra lösenord
Du skall nu ange ett lösenord för inloggning. Välj absolut inte det förslag vi har nedan, välj ett säkert men kom ihåg det.

Ändra lösenord

Steg 3: Inloggad
Väl inloggad kommer du att se en startskärm med data från din sensor. Men det är inte färdigt än, du måste ange en mailadress för att kunna logga in igen.
Steg 4: Ändra mailadressen
Varje enhet har en temporär mailadress som du skall ändra till den adress du vill associera ditt konto till. Gå in under de tre prickarna uppe till höger och välj profile.

Steg 5: Ange mailadressen
Skriv in din mailadress och ange förnamn och efternamn, klicka spara. Nu har du angett lösenord och användarnamn för att kunna logga in igen. Behöver du byta ditt lösenord så går du in under de tre prickarna och security.

Steg 6: se data
Så här ser presentationen av data ut, här kan du se värden från alla dina sensorer.

thingsboard panel

Steg 7: Enhetsöversikt

Enhetsöversikt

Enhetsöversikten visar:
enhetens namn
senaste anslutning visar tid när enheten var senast var ansluten och rapporterade data
signalstyrka i anslutningen
matningsspänning visar spänning
Läsfel visar om det finns någon sensor som inte rapporterat data
Steg 8: Kartan

device-positionKartan visar området där enheterna befinner sig, vid leverans är inte positionen uppdaterad utan den är utplacerad någonstans på kartan. Om man håller muspekaren över ikonen med termometer så kommer det att visas ett pop-upfönster med information från sensorn.). Du kan själv sätta ut enheterna på en karta där de befinner sig, mer om det senare.

Temperatur och luftfuktighet visar den senaste mätningen från enheten som skickats. Enheten är inställd på att mäta med vissa intervall som kan ändras väl enheten är ute i fält. Kontakta support om du behöver hjälp med det.

Steg 9: Position

Enhetens platsI kartwidgeten kan man byta position för enheten så den visas där den verkligen är installerad, något som inte sker automatiskt då enheten saknar GPS.

Om du klickar på symbolen med fyra pilar (drag and drop mode) så går det att flytta iconen och därmed flytta devicens position. Klicka sedan på ”finish” till höger om fyrvägspilen så kommer positionen att lagras.

Steg 10: Temperatur
temperaturerTemperatur visar den senaste temperaturen som skickats. Widgeten ändrar bakgrundsfärg vid olika förutsättningar. Kallare än 20°C visas bakgrunden som gul, kallare än 5°C visas blå, är det varmare än 24°C visas orange, varmare än 30°C visas röd. Mellan 20-24 grader är bakgrunden grön.
Steg 11: Temperaturtrender

temperaturtrenderTemperaturtrend visar temperatur från alla sensorer och man kan ställa in hur lång tid bak den visar. Det går att visa olika tidsintervall för data. Om du klickar på klocksymbolen så kan du ändra tidsintervallet. Då är det lätt att följa temperaturmätningar och se mätningar upp till 30 dagar tillbaka i realtid.

När du öppnar upp inställningarna för tidsintervall kommer ett popupfönster att dyka upp, se mer nedan!

Realtime visar mätvärden i realtid. Du kan ställa in hur du vill att tidsintervallet skall visas i diagrammet från 1 minut till 30 dagar tillbaka. Detta gör att du kan se historiken på med upp till en månad tillbaka. Glöm inte att trycka på Update för att uppdatera och spara ändringarna.

temperaturdiagram

Du kan trycka på History för att byta till inställningar som visar historiken för mätvärden för en specifik dag, vecka eller månad beroende hur du ställer in inställningarna. Glöm inte att tryck på Update för att uppdatera och spara ändringar.

När du har använt historikfunktionen så behöver du ändra tillbaka till Realtime för att mätvärden ska visas korrekt och uppdateras vid varje mätning.

Steg 12: Luftfuktighet
LuftfuktighetstrenderNästa widget visar Luftfuktighet. Den här widgeten fungerar på samma sätt som temperaturwidgeten vi beskrev ovan. Normalvärdet visas med ljusblå färg, röd färg visas när värden på luftfuktighet under- eller överstigit gränsvärdena. Normalvärde för luftfuktighet är 40-60%.
Steg 13: Luftfuktighetstrender
Luftfuktighetstrenden fungerar enligt samma princip som temperaturtrenden. Här gäller även samma princip om du vill se realtid eller historiska värden. Glöm inte att ändra tillbaka till Realtime för att mätningarna ska visas korrekt i widgeten.
Steg 14: Batterinivå

batteriladdningBatterinivån visar status för batteri om du har ett batteri installerat på enheten. Färgen på batterinivån kommer att bytas från grön till rött beroende på hur många % av laddning som finns kvar i batteriet.OBS! Du får under inga omständigheter byta batterityp i enheter som har inbyggd laddare. Endast litiumjonceller kan laddas med den inbyggda laddaren. Du får inte använda andra batterier än de som levererats av oss, det utsätter dig och din omgivning för brandfara.

Steg 15: Larmwidget
I larmwidgeten kommer detaljerad larminformation att visas om enheten detekterar att någon av sensorerna överskridit ett gränsvärde. Larm kommer att rapporteras till den email adress du ställer in nedan.

Larmer

Man kan se vilken tid larmet har skapats och vilken sensor som rapporterade in den avvikande temperaturen.
Steg 16: visualisering av larmingångar

Larmingångar

De tre ingångarna på enheten visualiseras med tänd/släckt symbol. För mer information om inkoppling av dessa ingångar hänvisar vi till manualen.
Steg 17: Schemainställningar
Varje gång enheten ansluter till plattformen så kommer den att läsa igenom och kontrollera alla inställningar. Detta drar batteri och därför rekommenderas att du i första hand ställer in enheten som du önskar ställa in den och sedan deaktiverar funktionen att programmera på distans, alternativt ser till att det sker mer sällan. Läs mer i denna guide.

När du klickar på enhetens namn i denna lista:
Inställningar
kommer du vidare till nästa dashboard med schemainställningar för hur ofta enheten skall ladda upp.

Så här ser dashboarden med inställningar för schemaläggning ut:

schemaläggning

För att ändra inställningar för schemat:

I widgetrutorna accepteras bara siffror. I ”Antal mätn./timme dag” och ”Antal mätn./timme natt” kan du ange hur ofta enheten skall skicka data till plattformen per timme, maximalt värde är ”12”. Glöm inte att spara de ändringar du gör. Tryck på ”✔︎” för att spara ändringarna. Det kommer upp ett fönster under widgeten som informerar dig att ändringarna har sparats.

Larmpaketet har en mätsekvens på runt 3 minuter för varje mätning, vi rekommenderar därför att du mäter någon gång per timme som tätast. Med täta mätningar så kommer temperaturen i kapslingen att stiga. Vi delar dygnet i två perioder: ”dagschema” och ”nattschema”. Vi anger att dagtid startar 7 och varar fram till klockan 22. Enheten synkar tidszonen automatiskt. Vill du ändra dag och nattschema så anger du klockslag och klickar på ”✔︎” för att spara ändringarna.

Varje ändring till enheten slår igenom efter 1-2 uppladdningar till plattformen, alltså inte direkt då de normalt inte är uppkopplade.

Steg 18: Mail vid larm
MejlnotiserNär du är inne i ovanstående vy så anger du den mailadress som du vill ha larm till. Först så måste du klicka i rutan för att acceptera larm via SMS. Se till höger.
Som nästa steg fyller du i din mailadress och klickar på ”✔︎” för att spara ändringarna så har du att aktiverat mailsändning.

När enheten detekterar larm så kommer du att få ut ett mail från plattformen med en sammanställning av aktuella larm enheten har detekterat. Larm kvitteras via larmwidgeten, se länge upp på sidan.

Steg 19: Lagra mätningar
Enheten lagrar mätningar för att spara batteri om du vill köra batteridrift.

För att ändra inställningar för schemat:

Lagra mätningarI widgetrutorna accepteras bara siffror. I ”Lagra antal mätningar” kan du ange hur många mätningar som skall lagras i enheten utan att de skickas till plattformen. Om du vill ha en maximal batterilivslängd så anger du 1 mätning/timme och ett värde på 12 som lagrade mätningar, då kommer enheten att skicka 12 mätvärden två gånger per dygn. Om du anger 0 som lagrade mätvärden kommer enheten att skicka samtliga mätningar i realtid. Glöm inte att spara de ändringar du gör. Tryck på ”✔︎” för att spara ändringarna. Det kommer upp ett fönster under widgeten som informerar dig att ändringarna har sparats.

Om ett larmläge uppstår kommer enheten att skicka larm direkt istället för att lagra den mätningen.

Varje ändring till enheten slår igenom efter 1-2 uppladdningar till plattformen, alltså inte direkt då de normalt inte är uppkopplade.

Steg 20: SMS och notiser

SMS aktivering/deaktivering

Enheten skickar två typer av SMS, larm SMS, när någon av sensorerna passerat en larmgräns, samt status SMS, som är ett meddelande ibland för att du skall kunna ha koll på att enheten fungerar som den skall, utan att logga in i vår plattform. Larm SMS och deras larmgränser sätts direkt i enheten, medan larm via mail sätts i plattformen, på så sätt kan du få SMS respektive mail vid olika larmgränser.

Om du inte vill ha SMS kan du kryssa ur rutan SMS-aktiv. Detta sparar uppkopplingstid och därmed ström.

SMS telefonnummer

I nedanstående rutor fyller du i de nummer som skall ta emot SMS, du klickar sen på ”✔︎” för att spara ändringarna. Om du inte har flera mottagare så skriver du 0 i rutorna för övriga telefonnummer

sms-nummer

Status SMS

status-sms-varjeEnheten skickar status SMS för att du skall kunna ha koll på att enheten fungerar som den skall. Detta SMS kan schemaläggas så att du inte får det nattetid, då det bara är ett statusmeddelande.

Larm-SMS kommer att skickas oavsett tid på dygnet. Ange starttid och sluttid, klicka sen på ”✔︎” för att spara ändringarna.

Du behöver sedan ange hur ofta status SMS skall skickas. SMS-texten innehåller information om batterinivå och signalstyrka från den senaste mätningen.

För att styra hur ofta meddelande skall skickas anger du här ett värde på efter hur många mätningar enheten skall skicka SMS. Om enheten mäter 24 gånger per dygn och du vill ha SMS en gång per vecka så ange 168 (7 x 24 = 168).

Steg 21: Styra utgången
UtgångenEnheten har en reläutgång som styrs baserat på temperaturgränser. Du måste här ange ett värde när utgången skall aktiveras. När temperaturen går under detta värde är utgången aktiv, när den är över detta värde är den inaktiv. Utgången styrs inte i realtid utan av mätningar när enheten vaknar upp från vila.

För att få larm som SMS finns två andra värden du kan ange, dessa undre och övre temperaturer är ett ”säkert” värde. I exemplet nedan så kommer du att få SMS om temperaturen droppar under 7 grader, eller går över 23 grader.

Hur du ansluter till enhetens utgång finns bättre beskrivet i denna instruktion.Steg 22: Visualisering/LED

Enheten har en lysdiod som skiftar färg när enheten mäter och skickar data. Denna funktion kan aktiveras eller deaktiveras från plattformen. Klicka bara i rutan så kommer led-en att avaktiveras nästa gång enheten kommunicerar med plattformen .
Steg 23: Larmgränser för mail

Som vi nämnde ovan är dessa gränser de som aktiverar ett larm i plattformen som syns som larm och som skickas via epost. Du kan alltså skriva in valfria värden och klicka på bocken för att acceptera inställningen.

Steg 24: Inställningar på distans
uppdateringarEnheten söker som standard efter uppdateringar av sina inställningar, men det är en tidskrävande process som drar en del extra batteriet vid varje anslutning. Därför kan du antingen a)inaktivera funktionen (helst efter att ha ställt in alla parametrar du behöver ställa in från plattformen) eller b) ställa in antalet uppladdningar som måste utföras innan enheten söker efter en uppdatering av sina inställningar, eller en kombination av ovanstående. Om du deaktiverar funktionen försvinner möjligheten att på distans styra utgången, så var försiktig med denna funktion. Mer information finns här.

Om du har ytterligare frågor, kontakta vår support:

Till vårt supportformulär

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök