skip to Main Content
Luftkvalitetspaket mini innehåller en klimatsensor som ansluts till mobilnäten och drivs ansluten till fast ström.

Det här är superenkelt och kräver inte så mycket arbete av dig:

Steg 1: Packa upp
Första steget är att du packar upp din sensorenhet märkt AKKR8 och medföljande nätaggregat. På enhetens ena sida finns nätaggregatet anslutet genom kapslingen.

klimatpaket mini

Steg 2: anslut till matningsström
Anslut nätaggregatet till ett vägguttag. Nätaggregatet har en säkring på 800 mA snabb inbyggt i en säkringshållare på kabeln.
Steg 3: Vänta
För att få en noggrann avläsning av luftkvalitet så kommer enheten att vänta i upp till 30 minuter innan data publiceras på plattformen.
Steg 4: montera
Montera sensorn på samma höjd (150 cm) och på samma vägg som du skulle montera en termostat för att styra värme. Liksom termostaten bör sensorn inte placeras nära ytterdörrar eller fönster som kan få rummet att verka ha mer frisk luft än vad det faktiskt har.

Väggmontering av sensor

Om du har ytterligare frågor, kontakta vår support:

Till vårt supportformulär

Back To Top
Sök