skip to Main Content
I denna guide går vi först vi igenom litet generella tips för rundstrålande antenner, därefter så tittar vi på antennspecifika parametrar och hur man installerar antennen QuOmni MIMO.

Komigång med QuOmni

Räckvidd påverkas av flera faktorer. Om du tar hänsyn till dessa faktorer under installationen kan du förbättra signalstyrkan och räckvidden och därmed garantera en tillförlitligare drift. Det jobb du gör i fas 1 av installation kommer du att ha igen senare.

Rikta rättRundstrålande antenner fungerar så att de strålar ut i alla riktningar. Sådana antenner kallas rundstrålande eller omni-antenner. Tänk på en glödlampa och hur den strålar ljus i rummet och du kommer att förstå konceptet med en rundstrålande antenn; dess strålning liknar en glödlampas.

Rundstrålande antenner fungerar bäst i miljöer där du har flera möjliga basstationer i närheten som du kan ta emot en signal från och där du inte med hjälp av en riktantenn vill styra vilken basstation din enhet skall kommunicera med. Även om du inte behöver rikta din antenn är första steget för att installera QuOmni är att bestämma den bästa platsen på byggnaden för att montera den.

Det enklaste alternativet för att ta reda på var de närmaste basstationerna för mobiltelefoni finns är att kontrollera med hjälp av din operatörs kundtjänst.Du kan också visuellt se om du kan se några basstationer i närheten. Du kan också söka informationen på https://opensignal.com/ eller operatörens täckningskartor över området, du hittar ju normalt bättre täckning närmast den plats där basstationen är belägen.

Att mäta mobilsignalen runt din byggnad är en ögonöppnande del av installationsprocessen. Ibland varierar mobiltäckningen drastiskt runt den plats där du skall installera den.

Device blueHitta den bästa täckningen genom att använda en telefon eller den router du har. Det finns appar för telefonen som visar signalstyrka och denna visas i dBm, där -50 dBm är en perfekt signal och -110 dBm är ingen signal alls.

Om du vill vara mycket noggrann med din installation kan din router ge samma information genom att logga in i dess admingränssnitt. Ge gärna både telefon och router upp till en halvminut att stabilisera värdet innan du läser av det.

Den ivrige brukar ifrågasätta om man verkligen behöver mäta den yttre mobilsignalstyrkan innan man monterar QuOmni på en byggnad. Svaret är ja, det är viktigt att mäta signalstyrkan utomhus på alla sidor av byggnaden, det är viktigt att fastställa var den bästa signalen finns och hitta platsen för den bästa signalstyrkan som antennen kan utnyttja.

positionEftersom QuOmni sänder och tar emot radiovågor i flera riktningar måste du inte orientera din riktantenn mot en närliggande mast. Men utnyttja den informtationen du fick i steg 1 och fokusera på att installera på denna plats.

Så mycket fri sikt och fri luft som möjligt runt antennen är vanligtvis att föredra. En rundstrålande antenn strålar i alla riktningar men hämmas av närliggande material som väggar, antennstolpar, taknockar och skorstenar.

Det andra att tänka på är att rundstrålande antenner inte skall sitta i närheten av andra antenner, det kan vara så mycket som 3 meter, horisontellt och vertikalt, för de lägsta frekvensbanden för att de inte skall störa varandra.

Faktorer som terräng, störningar från andra enheter, kapacitet/utnyttjandegrad i basstationen påverkar stabiliteten, tillgängligheten och i slutänden din hastighet i uppkopplingen. Du kan alltså aktivt välja att optimera både terräng och störningsfaktorerna för bättre uppkopplingsmöjligheter.

signalVi rekommenderar att du installerar antennen på den sida av byggnaden som ger bäst signalstyrka. Bästa signalen kommer du att hitta om du placerar antennen ovanför närliggande hinder, gärna så det är fri luft över andra byggnader och objekt i närheten. Vi rekommenderar att du installerar antennen på antennmast (fästet passar rördiameter 40-70 mm), maströr/fasadfäste men även vägg eller taknock är möjligt. När du väljer att montera antennen högt minskar du också risken för störningar från objekt på marken.

Se till att du har så fri sikt som möjligt och det uppnås oftast genom att montera antennerna högt över eventuella hinder.

installeraQuOmni är enkel att installera då den har två inbyggda element som inbördes är rätt justerade från början individuellt. Antennen är en så kallad MIMO-antenn som är korspolariserad vilket gör att du inte behöver tänka på mycket mer än att montera den högt och fritt.

quomni montering
Antennen kan monteras på vägg eller på antennmast/maströr, rörklammer medföljer i leveransen. Antennen passar 40-70 mm antennmaströr.

Antennen kan även monteras mot vägg eller annat fast material genom att skruva antennen genom de två fästhålen.

Vid installation skall du se till att antennen har fri luft runt om kring i möjligaste mån, som vi nämnde inledningsvis. Dra åt alla bultar rejält så inte antennen kan röra sig vid påfrestningar från vind, is eller annan påverkan.

zip-tiesAntennen har endast 5 m antennkablar. Här är det viktigt att du följer våra tips under punkt 6 för att få till en installation som håller över tid. Se till att antennkablarna fästs fast nära antennen med exempelvis buntband.

Undvik att kabeln hamnar i ett läge där den är spänd eller utövar drag på infästningen i antennkroppen. Antennkablarna drar du lämpligen rakt ned och fäster dem i fasad och maströr. Återigen så måste de fästas noga för att inte ge ett konstant drag på anslutningen i antennen. Om har för lång antennkabel så vira eller linda inte upp den i en spole.

Antennkabeln behöver anslutas till router eller modem. Dra inte in antennkabeln i skåp eller kapsling ovanifrån eller från sidan, då finns risk att fukt kommer in i kapslingen.

kabeldragning skåp
Här rekommenderar vi att du drar in antennkabeln underifrån eller från sidan. Ett tips är att göra en liten extra droppslinga så att antennkabeln hänger ned litet under den punkt där du går in i kapslingen, fukt kommer då att leta sig längs antennkabeln och droppa ned på marken istället för att komma in i din kapsling eller fasad.

vattendroppeFör alla antennanslutningar utomhus rekommenderar vi att du tätar med vulkaniserande tejp. Vatten i kontakterna förstör din utrustning supersnabbt! Eltejp kan rätt applicerad fungera, krympslang kan vara ett alternativ men om du har krympslang så var försiktig med hur du värmer den så du inte smälter ledarna i antennen och skapar kortslutning.

Om du har ytterligare frågor, kontakta vår support:

Till vårt supportformulär

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök