skip to Main Content
I denna guide går vi först vi igenom litet generella tips för riktantenner, därefter så tittar vi på antennspecifika parametrar för antennen GYA01 och hur man installerar antennen.

Komigång med GYA01

Räckvidd påverkas av flera faktorer. Om du tar hänsyn till dessa faktorer under installationen kan du förbättra signalstyrkan och räckvidden och därmed garantera en tillförlitligare drift. Det jobb du gör i fas 1 av installation kommer du att ha igen senare.

Rikta rättRiktantenner med hög förstärkning fungerar bäst när de är riktade direkt mot basstationen som du försöker ta emot en signal från. Det första steget för att installera GYA01 är att bestämma den bästa platsen på byggnaden för att montera den.

Det enklaste alternativet för att ta reda på var de närmaste basstationerna för mobiltelefoni finns är att kontrollera med hjälp av din operatörs kundtjänst.Du kan också visuellt se om du kan se några basstationer i närheten. Du kan också söka informationen på https://opensignal.com/ eller operatörens täckningskartor över området, du hittar ju normalt bättre täckning närmast den plats där basstationen är belägen.

Att mäta mobilsignalen runt din byggnad är en viktig del av installationsprocessen. Ibland varierar mobiltäckningen drastiskt runt den plats där du skall installera den.

Device blueHitta den bästa täckningen genom att använda en telefon eller den router du har. Det finns appar för telefonen som visar signalstyrka och denna visas i dBm, där -50 dBm är en perfekt signal och -110 dBm är ingen signal alls.

Om du vill vara mycket noggrann med din installation kan din router ge samma information genom att logga in i dess admingränssnitt. Ge gärna både telefon och router upp till en halvminut att stabilisera värdet innan du läser av det.

Den ivrige brukar ifrågasätta om man verkligen behöver mäta den yttre mobilsignalstyrkan innan man monterar GYA01 på en byggnad. Svaret är ja, det är viktigt att mäta signalstyrkan utomhus på alla sidor av byggnaden, det är viktigt att fastställa var den närmaste mobilmasten finns och hitta platsen för den bästa signalstyrkan som antennen kan utnyttja.

positionEftersom GYA01 sänder och tar emot radiovågor i endast en riktning måste du orientera din riktantenn mot den närmaste masten. Så nu när du vet var basstationen är och var du känner att du har starkast signal, så riktar du antennen mot denna plats.

Den närmaste platsen med fri sikt (LOS) är vanligtvis att föredra. Det är bäst att testa i riktning mot mer än en basstationsplats, eftersom den närmaste platsen/platsen med fri sikt inte alltid är den bästa på grund av terräng, störningar, kapacitet/utnyttjandegrad osv. eftersom alla dessa faktorer påverkar stabiliteten, tillgängligheten och i slutänden din hastighet i uppkopplingen.

signalVi rekommenderar att du installerar antennen på den sida av byggnaden som ger bäst signalstyrka när antennen är riktad bort från byggnaden.Bästa signalen kommer du att hitta om du håller riktantenn ovanför närliggande hinder, som andra byggnader, för riktantenner rekommenderar vi antennmast eller maströr. När du väljer att montera antennen högt minskar du också risken för störningar från objekt på marken.

Se till att du har så fri sikt som möjligt och det uppnås oftast genom att montera antennerna högt över eventuella hinder.

installeraGYA01 är enkel att installera då den har vinklade antennfästen vilket gör att du inte behöver tänka på att tilta de individuella elementen. Det enda du behöver tänka är att de individuella elementen skall ha ett inbördes avstånd om minst 66 cm mätt från centrum till centrum på antennbommen.

Bäst resultat får du om du har 96 cm avstånd. Antennelementen skall placeras direkt under varandra.

rikta antennAntennen installeras på maströr och fästet är till för 20-50 mm antennmaströr, antennen klarar dock upp till 55 mm diameter. Vi kan varmt rekommendera vårt fasadfäste som passar till GYA01 som bultas fast i vägg eller liknande.

Du skall sedan se till att antennen riktas mot basstationen som vi nämnde inledningsvis. Antennen bör ha fri sikt mot basstationen och bägge elementen skall riktas åt samma håll för bästa effekt. Var noga med avstånden som sagt mellan antennkropparna och dra åt alla bultar rejält så inte antennen kan röra sig vid påfrestningar från vind, is eller annan påverkan.

zip-tiesSe till att antennkablarna fästs fast nära antennen med exempelvis buntband. Undvik att kabeln hamnar i ett läge där den är spänd eller utövar drag på infästningen i antennkroppen.Antennkablarna drar du lämpligen rakt ned och fäster dem i fasad och maströr. Återigen så måste de fästas noga för att inte ge ett konstant drag på anslutningen i antennen.

Om har för lång antennkabel så vira eller linda inte upp den i en spole.

Antennkabeln behöver anslutas till router eller modem. Dra inte in antennkabeln i skåp eller kapsling ovanifrån eller från sidan, då finns risk att fukt kommer in i kapslingen.

kabeldragning skåp
Här rekommenderar vi att du drar in antennkabeln underifrån eller från sidan. Ett tips är att göra en liten extra droppslinga så att antennkabeln hänger ned litet under den punkt där du går in i kapslingen, fukt kommer då att leta sig längs antennkabeln och droppa ned på marken istället för att komma in i din kapsling eller fasad.

vattendroppeFör alla antennanslutningar utomhus rekommenderar vi att du tätar med vulkaniserande tejp. Vatten i kontakterna förstör din utrustning supersnabbt! Eltejp kan rätt applicerad fungera, krympslang kan vara ett alternativ men om du har krympslang så var försiktig med hur du värmer den så du inte smälter ledarna i antennen och skapar kortslutning.

Om du har ytterligare frågor, kontakta vår support:

Till vårt supportformulär

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök