skip to Main Content
I denna guide går vi först vi igenom litet generella tips för riktantenner, därefter så tittar vi på antennspecifika parametrar och hur man installerar antennerna QuMax-serien.

Komigång med QuMax

Räckvidd påverkas av flera faktorer. Om du tar hänsyn till dessa faktorer under installationen kan du förbättra signalstyrkan och räckvidden och därmed garantera en tillförlitligare drift. Det jobb du gör i fas 1 av installation kommer du att ha igen senare.

Rikta rättRiktantenner med hög förstärkning fungerar bäst när de är riktade direkt mot basstationen som du försöker ta emot en signal från. Det första steget för att installera QuMax är att bestämma den bästa platsen på byggnaden för att montera den.

Det enklaste alternativet för att ta reda på var de närmaste basstationerna för mobiltelefoni finns är att kontrollera med hjälp av din operatörs kundtjänst.Du kan också visuellt se om du kan se några basstationer i närheten. Du kan också söka informationen på https://opensignal.com/ eller operatörens täckningskartor över området, du hittar ju normalt bättre täckning närmast den plats där basstationen är belägen.

Att mäta mobilsignalen runt din byggnad är en viktig del av installationsprocessen. Ibland varierar mobiltäckningen drastiskt runt den plats där du skall installera den.

Device blueHitta den bästa täckningen genom att använda en telefon eller den router du har. Det finns appar för telefonen som visar signalstyrka och denna visas i dBm, där -50 dBm är en perfekt signal och -110 dBm är ingen signal alls.

Om du vill vara mycket noggrann med din installation kan din router ge samma information genom att logga in i dess admingränssnitt. Ge gärna både telefon och router upp till en halvminut att stabilisera värdet innan du läser av det.

Den ivrige brukar ifrågasätta om man verkligen behöver mäta den yttre mobilsignalstyrkan innan man monterar QuMax på en byggnad. Svaret är ja, det är viktigt att mäta signalstyrkan utomhus på alla sidor av byggnaden, det är viktigt att fastställa var den närmaste mobilmasten finns och hitta platsen för den bästa signalstyrkan som antennen kan utnyttja.

positionEftersom QuMax sänder och tar emot radiovågor i endast en riktning måste du orientera din riktantenn mot den närmaste masten. Så nu när du vet var basstationen är och var du känner att du har starkast signal, så riktar du antennen mot denna plats.

Den närmaste platsen med fri sikt (LOS) är vanligtvis att föredra. Det är bäst att testa i riktning mot mer än en basstationsplats, eftersom den närmaste platsen/platsen med fri sikt inte alltid är den bästa på grund av terräng, störningar, kapacitet/utnyttjandegrad osv. eftersom alla dessa faktorer påverkar stabiliteten, tillgängligheten och i slutänden din hastighet i uppkopplingen.

signalVi rekommenderar att du installerar antennen på den sida av byggnaden som ger bäst signalstyrka när antennen är riktad bort från byggnaden.Bästa signalen kommer du att hitta om du håller riktantenn ovanför närliggande hinder, som andra byggnader, för riktantenner rekommenderar vi antennmast eller maströr. När du väljer att montera antennen högt minskar du också risken för störningar från objekt på marken.

Se till att du har så fri sikt som möjligt och det uppnås oftast genom att montera antennerna högt över eventuella hinder.

Öppna kapslingen genom att avlägsna eventuella skruvar som håller ihop de två halvorna. Anslut samtliga antenner till rätt antennport, 4G- eller 5G-antennerna kan du montera i valfri ordning till routerns portar. Anslut nätverkskabeln till rätt port, LAN1. Ansluter du till en annan port kommer du att förstöra routern. När du anslutit samtliga antenner (inklusive eventuell wifi eller GPS) så kan du montera routern på metallplattan.

Montering av QuSpot för RUTX-serien
Beroende på modell på router se monteringen litet annorlunda ut, men du snäpper enkelt fast routern i kapslingen. Montera sedan ihop kapslingen med de medföljande skruvarna och montera därefter antennfästet på baksidan av antennen.

antennmast qumax

QuMax är enkel att installera då den har två till fyra inbyggda antennelement (beroende på modell) som inbördes är rätt justerade från början. Antennen är en så kallad MIMO-antenn som är korspolariserad vilket gör att du inte behöver tänka på mycket mer än att rikta den mot basstationen.

Antennen kan monteras på vägg eller på antennmast/maströr, rörklammer medföljer i leveransen. Vi rekommenderar att du installerar antennen på antennmast (fästet passar rördiameter 40-70 mm), maströr/fasadfäste men även vägg eller taknock är möjligt. När du väljer att montera antennen högt minskar du också risken för störningar från objekt på marken.

Vid installation skall du se till att antennen riktas mot basstationen, som vi nämnde inledningsvis. Antennen bör ha fri sikt mot basstationen och dra åt alla bultar rejält så inte antennen kan röra sig vid påfrestningar från vind, is eller annan påverkan.

zip-tiesSe till att nätverkskabeln fästs fast nära antennen med exempelvis buntband. Undvik att kabeln hamnar i ett läge där den är spänd eller utövar drag på infästningen i antennkroppen. Kablarna drar du lämpligen rakt ned och fäster dem i fasad och maströr. Återigen så måste de fästas noga för att inte ge ett konstant drag på anslutningen i antennen.

Nätverkskabeln behöver anslutas till nätaggregatet som skall monteras inomhus. Dra inte in antennkabeln i skåp eller kapsling ovanifrån eller från sidan, då finns risk att fukt kommer in i kapslingen.

kabeldragning skåp
Här rekommenderar vi att du drar in kabeln underifrån eller från sidan. Ett tips är att göra en liten extra droppslinga så att kabeln hänger ned litet under den punkt där du går in i fasad eller kapsling, fukt kommer då att leta sig längs antennkabeln och droppa ned på marken istället för att komma in på fel ställe.

QuPSU P248E PoE-aggregatNär du dragit in nätverkskabeln inomhus kan du ansluta den till nätaggregatet. Nätaggregatet har två portar, så se till att det blir rätt.

Kopplar du fel kan du förstöra din dator. Nätverksporten märkt PoE skall anslutas till nätverkskabeln som går till antennen. Nätverksporten märkt LAN kan du ansluta till din dator eller ditt hemmanätverk.

Om du har ytterligare frågor, kontakta vår support:

Till vårt supportformulär

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök