skip to Main Content
Maestro M100 2G/3G har en I/O-port, så kallad General Purpose Input / Output port.Denna port kan konfigureras som antingen ingång eller utgång och dess funktion styrs av hur modemet programmeras.

Modemet har stöd för digital ingång, digital utgång, analog ingång (0-5 V) eller analog ingång (0-20 mA). GPIO-porten sitter i samma kontaktdon som spänningsmatningen men den ordinarie spänningsmatningskontakten har inte dessa stift anslutna. Vi har en speciell kabel för detta ändamål som du kan beställa separat (artikelnummer B002035), annars räcker det att du har en kabel där det under strömmatningen sitter en kabel i strömmatningskontakten under strömmatning + som är röd.

Börja med att skicka följande AT-kommando till modemet. I exemplet kommer ett SMS med INPUT HIGH skickas, du kan ändra texten men notera understrecken som ska finnas med för att separera orden.

AT+CSTRSET=0,2,”SM 1 SN M_INPUT_HIGH”

Vill du använda denna port som ingång kan du antingen få den att vara normalt hög (NC) eller normalt låg (NO). Nedanstående kommando gör att meddelandet skickas om ingången jordas, “går hög”.

AT+CSTR=”IP 1 DR 0 IP 1 TH 5 IP 1 TR 2″

Nedanstående kommando gör att meddelandet skickas om ingången bryts, “går låg”.

AT+CSTR=”IP 1 DR 1 IP 1 TH 5 IP 1 TR 2″

Ingångsporten är som standard hög nivå när kretsen är öppen och låg nivå när ingången ansluts till jord. SMS skickas alltså när ingången kopplas till jord (eller minus av strömmatningen), OBS! ingen spänning får matas på porten.

Maestro M100 2G/3G
Maestro M100 2G/3G

Maestro M1002G

Lätt GSM-modem med robust konstruktion, kompakta yttermått, bra miljötålighet och inbyggd tillförlitlighet.

Maestro M100 2G/3G

Back To Top
×Close search
Sök