skip to Main Content
Här hittar du senaste firmware till Conels routrar. Var noga med att ladda hem rätt version till din router, fel mjukvara kan låsa routern vilket kan innebära att du måste skicka in det för reparation.

Rätt version?

Advantech/Conels routers finns i tre modeller, v1, originalet till höger på bilden, v2, modellen till vänster på bilden bredvid, samt v3, som inte finns med på bilden alls. Samtliga modeller har separata firmwareversioner. Firmware till v3 och v2 hittar du här under och v1 längst ned på sidan.

Conel v2-router och v3-router är det enda utförande som levereras nu för tiden. Det är routerns modellbeteckning och versionsnummer som avgör vilken firmwareversion du behöver.

User modules

User modules till Advantech B+B SmartWorx routrar ger en rad olika funktioner, på tillverkarens hemsida kan du ladda ned dessa.

Router v1 och v2

LTE router med dubbla LTE-moduler och metallkapsling. Under routern finner du tillverkarens artikelnummer, se till att välja rätt firmware

Version 6.1.8 LTE/LTE450-utförande (serienummer börjar med ST355)
Version 6.1.8 LTE/LTE-utförande (serienummer börjar med ST352)

LTE router med dubbla LTE-moduler och plastkapsling.

Version 6.1.8 (serienummer börjar med SR304)

LTE router med plast eller metallkapsling.
Version 6.1.8 LTE-utförande (serienummer börjar med SR303)
Version 6.1.8 LTE450-utförande (serienummer börjar med SR307)

Kombinationsrouter för 3G, 4G och Net1.

Version 6.1.8 HC-utförande

Version 6.1.8 LL-utförande

Firmware till Conel ER75i v2 GPRS router.

Version 6.1.8

Firmware till Conel LR77 v2 4G-router.

Version 6.1.8

Firmware till Conel LR77 v2 Libratum 4G-router.

Version 6.1.8

Firmware till Conel UR5 v2 3G-router.

Version 6.1.7

Firmware till Conel UR5i v2 3G-router.

Version 6.1.8

Firmware till Conel UR5i v2 Libratum 3G-router.

Version 6.1.8

Firmware till Conel CR10 v2 3G router för Net1 (CDMA, ej LTE).

Version 6.1.8

Firmware till Conel UCR11 v2 3G-router.

Version 6.1.0

Äldre routerversioner

Har du en v1 router så uppdateras även dessa enheters firmware löpande (gäller dock ej ER75 utan i), här hittar du de senaste versionerna av firmware. Bland de ursprungliga modellerna som fortfarande uppdateras återfinns ER75i, UR5 och UR5i.

Router Conel

Firmware till Conel ER75i GPRS router.

Version 6.1.8

Firmware till Conel UR5 3G-router.

Version 6.1.8

Firmware till Conel UR5i 3G-router.

Version 6.1.8

Back To Top
×Close search
Sök