skip to Main Content

Här är vår nästan kompletta förteckning över de tekniska termer vi använder på vår hemsida och i vår kommunikation, se det som ett uppslagsverk eller en källa till mer kunskap. Man skulle kunna benämna denna sida som vår FAQ eller som en förteckning av termer. En kunskapsbank eller kunskapshub med andra ord. Många av förklaringarna leder dig dessutom vidare till djupare artiklar.

Klicka dig vidare i listan och hoppa till en term som börjar på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A

Accesspunkt
En accesspunkt, eller trådlös accesspunkt, är enheten som gör att trådlösa enheter kan ansluta till det fasta nätverket. Accesspunkten ansluts med nätverkskabel till en switch eller router eller dator. Du kan se accesspunkten som ena änden av en trådlös anslutning som är ena änden i en trådlös nätverkskabel.
analoga I/O
Analoga I/O signaler är något som omfattar I/O med 0-10 V eller 4-20 mA strömslinga. Dessa strömslingor fick sin popularitet i processindustrin då de enkelt kunde styra hydraulik och används i stort sett överallt i industrin i applikationer med givare och till viss del även inom fastighetsautomation. Mer om Analoga I/O hittar du här.
APN
APN eller Access point name är namnet på en gatewayadress mellan GSM, GPRS, 3G eller 4G mobilnät och ett nätverk som exempelvis internet eller ett privat nätverk. APN behöver ofta inte anges (beroende på produkt) om man har standardinställingar. Men det blir allt vanligare med privat APN och med virtuella operatörer i mobilnäten då behöver ett APN anges manuellt. Mer information om APN hittar du här.
AT-kommandon
AT eller ”attention” utvecklade av Dennis Hayes, och kallas därför även AT-kommandon. Kommandon används för att ställa in modem och annan hårdvara genom korta datasträngar. Ett exempel är ATD som betyder ”Attention Dial” och som efterföljt av en sifferkombination slår kombinationen som telefonnumret. Sessionen avslutas med ATH som i ”Attention Hang-up”. Mer information om AT-kommandon hittar du här.
ATEX
ATEX-direktivet omfattar all användning av olika produkter i mijöer där risk för explosion kan komma att föreligga. ATEX-direktivet omfattar både tillverkare och användare och syftar till att skydda anläggningsvärden, miljö och personer genom att undvika explosion. Mer information om ATEX hittar du här.

B

BEIDOU
Ett kinesiskt alternativ till GPS-systemet. Lanserades 2000 och generation två som används idag har 10 satelliter i omlopp.
Bluetooth/Blåtand
Trådlös standard med kort räckvidd som fungerar på 2,4 GHz-bandet. Bluetooth kan användas för att överföra både data och ljud. En standard som finns i olika iterationer med många olika användningsområden vilket gör att Bluetooth återfinns i allt från sensorer till headset.
Bluetooth klass 1
Genom högre strömförbrukning kan ett större överföringsavstånd (100 m – 1 km) nås. Strömförbrukning på upp till 100 mW tillåts.
Bluetooth klass 2
Trådlös överföring med kort räckvidd (10 m – 20 m). Strömförbrukning på cirka 2,5 mW.
Bluetooth Low Energy
Trådlös överföring med räckvidd upp till 500 m. Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE, BLE) är en trådlös nätverksteknologi framtagen av Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG). BLE riktar sig till applikationer där reducerad energiförbrukning och rimliga räckvidder eftersöks. Bluetooth Low Energy använder 2,4 GHz radiofrekvenser. Till skillnad från klassisk Bluetooth är BLE ständigt i viloläge förutom när en anslutning initieras. De faktiska anslutningstiderna är några få millisekunder vilket sparar batteri. Mer information om BLE hittar du här.
BNC-kontakt
BNC-kontakten rekommenderas bara upp till 2 GHz, konstruktionen skapar ökande förluster vid högre frekvenser. Kontakten finns i både 50 ohm och 75 ohm versioner. Mer om antennkontakter här.

C

Carrier aggregation
Carrier aggregation (CA) är framtaget för att öka datahastigheten per användare genom att den mobila enheten, routern, modemet, smartphonen, kan nyttja flera kanaler i basstationen, vilket gör att utrustningen, fungerar på flera frekvensband samtidigt. Mer information om LTE kategorier hittar du här.
Cat 4, Cat 6 osv
Carrier aggregation är ett sätt för operatörerna att maxa hastigheten på en begränsad kanal i mobilnäten, så här fungerar det!. Mer information om Carrier Aggregation hittar du här.
CDMA
CDMA eller Code-division multiple access är en teknik som används i många olika typer av trådlösa system. Med CDMA kan flera sändare skicka information samtidigt över en enda kommunikationskanal så att flera användare kan dela ett frekvensband. CDMA används i många mobilnätsstandarder. WCDMA är en standarden för kommunikation mellan basstationer i både UMTS- och HSPA-nät. Mer information om CDMA hittar du här.

D

dB
Enheten decibel används för att beskriva ljudnivå, elektrisk signalstyrka och digitala signaler. I radiosammanhang och trådlös kommunikation används decibel för att jämföra allt från antenner, en radiomottagares kvalitet och antennkablars kabelkvalitet. Decibel är en enhet som kan visa hur bra en mottagare är, hur mycket en antennkabel dämpar eller hur mycket en antenn förstärker signalen. Mer information om dB hittar du här.
dBi
dBi står för decibel i förhållande till en isotropisk strålningskälla. Detta beskriver hur mycket en antenn kan förstärka den inmatade signalen, 3 dBi betyder att antennen dubblerar antennvinsten i relation till en isotropisk antenn. dBi är inte rakt av samma sak som dBm, dB eller dBd. Mer information om dBi hittar du här.
dBm
dBm står för decibel i förhållande till en milliwatt och det refererar alltså till sändarens effekt omvandlat till i decibel. dBm är normalt förknippad med uteffekten från en radiosändare och dess relation till 1 mW är att 3 dBm motsvarar en dubblering av uteffekten. Mer information om dBm hittar du här.
DECT NR+ 5G
DECT NR+ 5G är en standard för Massiv IoT som är inte bygger på basstationer eller licensierade kanaler. DECT NR+ 5G behöver alltså inte någon egentlig infrastruktur, den är istället byggd för att vara decentraliserad. NR+ bygger på MESH-teknik, den skall fungera autonomt utan ett fast nätverk och skall möta behovet av massiv IoT för företag som vill kommunicera med maskiner. Mer information om DECT 5G NR+ hittar du här.
Digitala I/O
Digitala I/O står för Digital Input och Digital Output. Digital Input, eller digitala ingångar används för att upptäcka logiska nivåer (0 eller 1), och digitala utgångar växlar mellan de logiska nivåerna 0 och 1. En digital ingång aktiveras om en spänning är över/under en specifik nivå. Om spänningen är högre än detta värde, kommer ingången att se den digitala ingången som hög/1. Om spänningen är lägre än tröskelvärde, kommer ingången att ses som låg/0. En digital utgång ger normalt en spänning (5 eller 3,3 volt) vid hög nivå. Vid låg nivå har utgången samma status som jord och producerar ingen spänning. Mer om digitala I/O hittar du här.
DIN-skena
Används i apparatskåp eller normkapslingar för att smidigt montera elektriska komponenter med speciell snabbfästning. DIN-skena har normalt 35 mm bredd och finns i två olika versioner, en 7,5 mm hög samt en 15 mm hög mätt från montageplåt eller underlag. För att veta hur stor en kapsling skall vara brukar komponenterna som monteras på skenan ha en bredd som benämnas i antalet moduler, där en modul motsvarar 17,5 mm bredd.
Dipolantenner
En dipolantenn är den kanske vanligaste typen av radioantenn. En dipolantenn är den enklaste typen av radioantenn och består i grunden av ett antennelement som har en halv våglängd. Antennelementen består av två delar, två kvartsvågselement, som ansluts till antennkabeln i den del av antennen som är närmast antennens mitt. Mer information om Dipolantenner hittar du här.
DUC
DUC står för dataundercentral eller kanske även digitaliserad undercentral. Med DUC avses ett datoriserat styrsystem för fastighetsautomation och i mångt och mycket liknar det den industriella motsvarigheten PLC, men dessa är otroligt nära varandra konstruktionsmässigt och prestandamässigt idag. Det som skiljer en DUC och en PLC är att i en DUC behöver inte programmens cykeltid vara lika snabb som en PLC. En fastighets automationssystem är sällan lika tidskritisk som en tillverkningsanläggning i en fabrik. I en DUC fokuserar man mer på att erbjuda tyngre matematiska operationer som att beräkna kurvor och styra fastigheter på ett smart sätt som är ekonomiskt och noga beräknat. Många DUC:ar integreras med styrsystem i fastigheterna som exempelvis Modbus, Bacnet eller M-bus.
Dämpning
Dämpning i radiosystem uppstår i framförallt antennkablar, men till viss del även antennövergångar. Dämpning skrivs ofta i termer som dB och dBi. Dämpningen skiljer beroende på frekvensen vid vilken kabeln används. Ju högre frekvens, desto mer dämpar kabeln. Dämpningen påverkas också av kabelkvalitet. Mer information om antennkabeldämpning hittar du här.

E

EDGE
Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) även känd som Enhanced GPRS, EGPRS, är en teknik för digital överföring som tillåter förbättrade dataöverföringshastigheter som en övergångsstandard mellan GSM och 3G. Den är bakåtkompatibel med GSM men är en del av 3G-definitionen. EDGE lanserades 2003.
eMBB
eMBB eller xMBB står för extremt mobilt bredband i 5G-näten. För majoriteten av 5G-användare är supersnabba mobila bredbandshastigheter det första man kommer att tänka på. Genom att 5G tar mobila bredbandshastigheter till en helt ny nivå öppnar man också för att möjliggöra tjänster för fast trådlös access (FWA), en konkurrent till fast bredband. Den totala nedladdningskapaciteten för en enskild 5G-mobilcell måste vara minst 20 Gbit/s i nedlänk och 10 Gbit/s i upplänk enligt ITU:s definition. ITU har också definierat hastigheten ”per användare” som minst 100 Mbit/s (nedlänk) och 50 Mbit/s (upplänk). Mer information om eMBB hittar du här.
eSIM
eSIM eller MFF2 är ett SIM-kort i form av en krets. Tekniskt sett fungerar det på samma sätt som ett vanligt SIM-kort, men det löds direkt på kretskortet under tillverkningen. Mer information om eSIM hittar du här.
eUICC
eUICC står för Embedded Universal Integrated Circuit Card. Det är en programvarukomponent som ger möjlighet att lagra flera nätverksprofiler för olika operatörer på ett SIM-kort. Profiler som kan nås och hanteras via luften, OTA (over-the-air). eUICC ger alltså abonnenten möjlighet att byta mobilnätsoperatör eller tjänsteleverantör utan att fysiskt byta SIM-kort. Mer information om eUICC hittar du här.
EX-klassad
En vardaglig benämning på produkter som möter ATEX-direktivet. Dessa produkter är klassade för användning i mijöer där risk för explosion kan komma att föreligga. ATEX-direktivet omfattar både tillverkare och användare och syftar till att skydda anläggningsvärden, miljö och personer genom att undvika explosion. Mer information om EX-klassning hittar du här.

F

FAKRA
FAKRA (som är en förkortning av FAchKReis Automobil som i sin tur är förkortning för Fachnormenausschuss Kraftfahrzeugindustrie). En tysk standard vars avsikt var att standardisera inkopplingen av antenner för olika funktioner i fordon. FAKRA antennkontakter är en typ av SMB-kontakt som används i fordonsindustrin som använder en anslutning med bajonettfattning. Mer information om FAKRA hittar du här.
Fast IP-adress
Refererar ofta till ett SIM-kort med fast IP-adress. Fast IP-adress innebär att du får en fast IP-adress tilldelad av din operatör. Detta är oftast något som efterfrågas inom mobilabonnemang och då avser det vanligen att man söker en fast IP-adress som kan nås från internet. Därmed kan man nå hårdvaran och produkterna på nätverket innanför via internet. Med Fast IP har man alltid samma IP-adress varje gång man ansluter.
FME-kontakt
FME (For Mobile Equipment) är en kontakt som finns i 50 Ω-utförande och användning framförallt med RG-58 eller liknande tunna, halvstyva antennkablar. FME togs fram för fordon men har idag ersatts av Fakra-kontakter i dessa applikationer. Mer om antennkontakter här.
Frekvensband
Ett antal frekvenser som används av en teknik för kommunikationsändamål exempelvis 2,4 GHz som är ett frekvensband som används av Bluetooth och wifi eller 2,6 GHz som används för 4G.
Fresnelzonen
Fresnelzonen är ett begrepp för fri sikt mellan två antenner. Det liknas med ett osynligt rör mellan antenn A och antenn B. Denna zon skall vara fri från hinder för att fungera optimalt, i fallet med wifi måste 60% av zonen vara fri från hinder. Här kan du läsa mer om Fresnelzon .
Full Duplex
Tillåter samtidig överföring mellan två noder i ett nätverk i bägge riktningar. I radiosammanhang kan det vara så att man sänder på en frekvens och tar emot på en annan frekvens för att få en högre överföringshastighet.

G

Gigabit Ethernet
I ethernetnätverk med kopparkabel kan hastigheten vara antingen 10, 100 eller 1000 Mbit/s, det är så standarden är satt. Gigabitethernet avser den snabbaste standarden 1000 Mbit/s.
GRE
GRE-tunnel (Generic Routing Encapsulation) används för att tunnla i stort sett vilken typ av trafik som helst, det fungerar med både IPv4 och IPv6. GRE-tunnlar har brist på autentisering vilket kan vara ett potentiellt problem. Mer information om GRE-tunnlar hittar du här.
GLONASS
En rysk GPS-konkurrent, GLObal NAvigation Satellite System, som positionerar med hjälp av satelliter som kretsar runt jorden. I dagsläget är det 24 satelliter i omlopp.
GNSS
Förkortning för Global Navigation Satellite System, används när man talar om olika tekniker för satellitnavigationssystem. Sådana tekniker är GPS, GLONASS och Beidou bland annat.
GPS
Står för Global Positioning System ett system som positionerar genom ett satellitnätverk i omlopp runt jorden. Systemet ägs av USAs regering och har varit i drift sedan 80-talet.
GSM
Global System for Mobile Communications, GSM, är andra generationens mobilnät som används parallellt med tredje generationens mobilnät (3G) och LTE (4G). GSM, den andra generationen cellulär teknik som efterföljde NMT, gav förbättrade prestanda. Det var vändpunkten att gå från analog överföringsteknik till digital teknik. GSM innebar digital kryptering och banade vägen för användningen av data via mobilnäten, fax via mobilnäten och inte minst SMS. GSM har en separat talkanal, en separat datakanal och separat kanal för SMS.

H

Halv duplex
Avser ett system där endast en enhet kan överföra data åt gången. Det bygger på att en nod är både sändare och mottagare men en nod sänder och en nod tar emot data, sedan kan varje nod växla från mottagning till sändning och vice versa. Detta används när man endast har tillgång till en kanal för överföring och måste dela upp sändning och mottagningstid.
HSDPA
HSDPA eller High Speed​Downlink Packet Access är en teknik som ökade kapaciteten för 3G och möjliggjorde snabbare nedladdningshastigheter för anslutna enheter än med UMTS. Mer information om HSDPA hittar du här.
HSPA
HSPA eller High Speed Packet Access är en teknik gör ökade hastigheter i 3G-mobilnäten. Den la till två protokoll, HSDPA och HSUPA som ökade kapaciteten för 3G och möjliggjorde snabbare nedladdningshastigheter för anslutna enheter än med UMTS. HSPA evolved är den snabbaste tekniken i WCDMA-näten. HSPA+ eller HSPA evolved erbjuder hastigheter på upp till 168 Mbit/s nedströms och 42 Mbit/s uppströms och kan ses som en lösning för operatörerna att erbjuda höga hastigheter i 3G-näten som komplement till 4G. Mer information om HSDPA hittar du här.
HSUPA
HSDPA eller High Speed​Downlink Packet Access är en teknik som ökade kapaciteten för 3G och möjliggjorde snabbare uppladdningshastigheter för anslutna enheter än med UMTS. Mer information om HSUPA hittar du här.

I

I/O
I/O är en engelsk förkortning för Input/Output som härstammar från datorvärlden. Inom industrin och industriella tillämpningar så avser man ofta att I/O-överföring avser en inkommande signal som behandlas och genererar en annan signal ut, det kan vara till exempel en reläslutning i andra änden.

De vanligaste I/O inom industrin är analoga signaler (0-10 V eller 0-20mA/4-20 mA strömslingor), digitala signaler (en reläslutning eller ett nivålarm kan resultera i att en krets sluts) eller pulser (som ofta används för att räkna antal operationer en maskin gör, varvtal och liknande). Mer om I/O hittar du här.

IoT
Internet of Things eller sakernas internet. Intelligenta nätverk av enheter som sensorer, uppkopplade processer och enklare maskiner. IoT är en en till alla arkitektur där en enhet kan skicka data till många olika typer av enheter och processer. Genom att dela data kan många processer använda en enda sensor på olika sätt. I ett IoT-nät är sakerna per definition uppkopplade mot internet. Mer om IPSEC hittar du här.
IPSEC
Internet Protocol Security är en uppsättning protokoll som tillhandahåller autentisering och kryptering och lägger till ett extra lager av säkerhet i IP-kommunikation. IPsec skapar en gräns mellan de skyddade och oskyddade delarna av nätverket. Tillexempel kan paket passera ohindrade, kastas bort eller någon av de tjänster som erbjuds adderas. IPsec kan användas i tunnelläge eller transportläge. Mer om IoT hittar du här.
ISM-band
Industrial, scientific, and medical radio band (ISM bandet) är frekvenser reserverade för industriella, vetenskapliga och medicinska ändamål som du kanske anar av namnet. Det finns olika ISM band över hela världen men de populäraste är 433 MHz och 868 MHz (Europa), 915 MHz (USA) och 2,4 GHz som används i stora delar av världen. Mer information om ISM-banden 433 och 868 MHz hittar du här.

J

Inget på J än
Tyvärr har vi inte hittat en enda term som passar in här än!

K

Koaxialkabel
Koaxialkabel är en tvåpolig kabel som består av en ledare i metall, kallad mittledaren, omgiven av ett isolerande material, kallat dielektrikum. Allt detta är i sin tur omgivet av ett hölje, kallat skärmen, som är ledande. Används i 50 Ω-utförande inom radio, mobilnätsapplikationer mm samt 75 Ω för TV och broadcast.

L

L2TP
L2TP står för Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) och är en vidareutveckling av PPTP med förbättrad säkerhet. L2TP/IPSec har större krav än PPTP, till exempel krävs delad nyckel eller digitalt certifikat. Mer information om PPTP hittar du här.
Logperiodisk antenn
En riktantenn för flera frekvensband. Kan påminna om en yagiantenn, men yagiantenner täcker endast ett frekvensband och den Logperiodiska antennen täcker ofta flera frekvensband. Mer information om logperiodiska antenner hittar du här.
LORA
LoRa, (Long Range), är en patenterad trådlös digital dataöverföringsteknik som fått spridning över hela världen. LoRa används för att bygga trådlösa nät på licensfria frekvenser över större ytor. LoRas fokus är låg energiförbrukning, lång räckvidd och låg felfrekvens i dataöverföringen. Lora använder 169 MHz, 433 MHz och 868 MHz (Europa) samt 915 MHz (Nordamerika). Mer information om lora hittar du här.
LTE
Long Term Evolution, allmänt känt som 4G, läs mer under 4G
LTE-band
Olika länder använder olika frekvensband för 4G/LTE. För att en enhet ska kunna fungera på ett specifikt frekvensband måste det att enheten har stöd för det. Frekvensbanden som tilldelats för LTE är olika i olika länder runt om i världen. Det finns två typer av LTE-frekvensband, FDD och TDD. För att göra det lättare att hålla reda på vilken kombination av frekvensband och duplexteknik som används har kombinationen frekvens och duplexteknik försetts med ett nummer och kallas då Band 3, Band 7 och så vidare. Mer information om LTE-band hittar du här.
Länkbudget
En länkbudget redovisar alla sätt en kommunikationssignal förstärks och försvagas i en länk, alltså en förbindelse i ett kommunikationssystem. Länkbudget berör allt från koaxialkabelnätverk till fibernätverk och radiolänkar. Mer information om länkbudget hittar du här.

M

M2M
M2M eller Maskin-till-maskin-kommunikation det vill säga tekniken som gör att maskiner kan prata med varandra och dela information. Det löser sammankopplingen mellan maskin till maskin men delar inte data mellan flera olika processer, då kallas det normalt internet of things. Mer om M2M kommunikation kan du hitta här
Mbit/s
Megabit per sekund. Mbit/s står för miljoner databitar per sekund eller en megabit data per sekund. Ett mått på bandbredd (det totala dataflödet per tidsenhet) i ett kommunikationsnät.
Mikrovåglänk
Trådlösa överföringssystem som använder frekvenser från cirka 1 GHz upp till 50 GHz kallas mikrovågslänkar.
MIMO
MIMO betyder Multiple Input Multiple Output och är en teknik inom trådlös dataöverföring med digital teknik. Det bygger på att både sändare och mottagare har flera sändare och mottagare, multipla sändare och mottagare. Detta är en teknik för att förbättra överföringshastigheten. Ofta fasförskjuts antennerna för att ge den högre hastigheten. Mer information om MIMO hittar du här.
mMTC
mMTC står för Massive Machine Type Communication, som i 5G-nät är en definierar att 5G ska kunna stödja minst 1 miljon enheter med låg energiförsörjning, låg kostnad och låg komplexitet per kvadratkilometer med en möjlighet att driva på batteri i upp till tio år. Mer information om mMTChittar du här.
Modbus
Modbus är ett industriprotokoll som är något av en de facto-standard inom industrin. Det är ett av de vanligaste protokollen inom industriella system som produktionssystem och fastighetsautomation. Protokollet används traditionellt med RS-485 men finns för Ethernet och TCP/IP (Modbus TCP). MODBUS togs fram av Modicon 1979 för kommunikation mellan PLC-er.
Modem
Ett modem, som står för modulator-demodulator, omvandlar eller modulerar en signal så att modemet kan förmedla information, i det vanligaste fallet data. Ett modem fungerar som en anslutningspunkt för en lokal enhet ut mot internet. Det kan handla om att man låter en enhet få internetåtkomst via mobilnätet. Mer information om modem hittar du här.
MQTT
MQTT är ett nätverksprotokoll för IoT med fokus på sparsam användning av resurser och en smidig arkitektur. MQTT står för “MQ Telemetry Transport”, där MQ är en referens till en produktserie från IBM med beteckningen MQ. MQTT utvecklades till en början för ändamålet att hantera meddelanden mellan enheter med strikta begränsningar avseende protokollets resursanvändning, det skulle helt enkelt vara ett lättviktsprotokoll och kom därför senare att anammas av många IoT-lösningar. Mer information om MQTT hittar du här
MTBF
Mean Time Before Failure. Ett mått på tillförlitlighet enligt en viss beräkningsmodell. Beräknas av olika utrustningstillverkare för att ange förväntad livslängd innan fel på en kritisk komponent kan uppstå.
MTTF
Mean Time To Failure. Ett mått på den genomsnittliga tiden innan fel uppstår enligt en beräkningsmodell. MTTF avser främst komponenter som inte kan repareras medan MTBF avser komponenter som kan repareras.
Multimode fiber
sing

N

N-kontakt
En kontakt för upp till 18 GHz. N-kontakten finns som 50 Ω kontakt och 75 Ω. Den har en packning i hankontaktens lock vilket skall göra den vattentät. Mer om antennkontakter här.
NB-IoT
NB-IoT är LTE baserad standar för applikationer med mycket låg datahastighet som har extremt utmanande radioförhållanden. NB-IoT använder en annan modulation än LTE och fungerar inte i samverkan med LTE vilket gör implementationskostnaderna högre. NB-IoT har en strypt överföringshastighet, den klarar 200 kbit/s i nedlänk och 20 kbit/s i upplänk. Mer om NB-IoT här.
NB2
NB-IoT finns i flera versioner. Den första versionen kallas NB1, den möter 3GPP Release 13, och NB2 möter release 14. Mer om NB2 här.
Nedlänk
På engelska Downlink, kan skrivas som DL eller D/L är vilken hastighet en utrustning kan nå för att ladda ner data till en slutnod från en server. I mobilnäten motsvarar det dataöverföringshastigheten från basstation till den mobila enheten.
nuSIM
nuSIM eller ”new sim”, är en typ av integrerade SIM-kort för massiv IoT. Tekniken har utvecklats av Deutsche Telekom och andra teknikpartners, särskilt för IoT. Till skillnad från eSIM så är nuSIM integrerade i modemkretsen direkt. Fördelarna är färre komponenter på kretskortet, vilket drar mindre ström, samt att många funktioner för talsamtal mm kan uteslutas. Detta är ytterligare ett lager som sparar ström och förenklar implementationer. Mer om nuSIM här.

O

Open VPN
Open VPN är såväl ett kommunikationsprotokoll som en serie datorprogram för VPN som bygger på open source. Open VPN är framtaget för att skapa säkra punkt-till-punkt eller site-to-site-uppkopplingar med routrar eller bryggor. Open VPN-klienter finns till de flesta operativsystem vilket gör det till en lösning som ökar i popularitet. Mer information om Open VPN hittar du här.

P

PLC
PLC kommer från det engelska programmable logic controller och avser en programmerbar logikstyrenhet, en mindre industriell dator som har en robust hårdvara en mjukvara anpassad för industrins krav. En PLC kan styra tillverkningsprocesser, robotanläggningar, pumpstationer eller snart sagt varje typ av process som kräver kombination av hög tillförlitlighet och enkel programmering och snabb diagnosticering av fel i processen. En PLC kan fungera fristående men normalt sett kopplas de till någon form av operatörsgränssnitt exempelvis styrning via en operatörspanel, eller ett styrsystem.
PoE
Power over Ethernet, ofta skrivet PoE, är en teknik som kombinerar dataöverföring och strömförsörjning i en nätverkskabel. Med PoE blir det lättare att installera övervakningskameror, switchar med mera, allt kan spänningsmatas via nätverkskabeln. Poe använder normalt likström på 48 volt eller lägre. Det finns två typer av PoE-standarder, IEEE802.3af och IEEE802.3at. IEEE802.3af kan ge upp till 15,4 W per port ut på nätverksporten. PoE+ standarden IEEE802.3at kan ge upp till 30 W per port. Mer om PoE hittar du här.
PPPoE
PPPoE (point-to-point over ethernet) är ett punkt till punktprotokoll som kapslar in PPP i Ethernetpaket. PPPoE är en förkortning för point-to-point protocol over Ethernet. PPPoE bygger på två vitt accepterade standarder: PPP och Ethernet.
PPTP
PPTP, Point-to-Point Tunneling Protocol, är ett tunnelprotokoll för virtuella privata nät. Protokollet innehåller icke-autentiserade kontrollpaket och PPTP erbjuder varken sekretess eller kryptering. Mer information om PPTP hittar du här.
Publik IP-adress
En publik IP-adress innebär att hårdvaran via sin IP adressen kan nås från internet, den är publik. Publik IP-adress får en del kunder kostnadsfritt via sitt abonnemang men denna adress kan ändras och därmed är det inte en bra lösning då hårdvara placeras långt bort från där systemets administratör sitter. Bättre då att avtala om en fast IP-adress. Både fast IP och i vissa fall publik IP är ofta tillvalstjänster.
Pulssignaler (I/O)
En ingång/utgång som växlar mellan logisk etta och logisk nolla frekvent. Hur ofta signalen växlar mäts i Hz (svängningar per sekund). Dessa omnämns ibland som pulsräknaringångar. Mer om pulser hittar du här.

Q

Inget på Q än
Tyvärr har vi inte hittat en enda term som passar in här än!

R

RedCap
RedCap (ReducedCapacity) är en 5G-term som även kallas 5G NR-Light. RedCap avser användningsområden har inte samma krav på datahastighet eller lika höga latenskrav som andra 5G-applikationer. Det avser också användningsområden utan krav på låg strömförbrukning. RedCap avstår komplexitet hos hårdvaran, vilket leder till en tänkt kostnadsreducering. RedCap tar sikte på bland annat bärbara enheter och sensorer, AR/VR-glasögon men även industriella sensorer och videoövervakning. Mer information om RedCap hittar du här
RFID
RFID, Radio-frequency identification, bygger på chip, som innehåller information, och RFID-läsare som kan hämta data genom elektromagnetisk induktion, vilket ger en i stort sett obefintlig strömförbrukning. RFID-chip kan göras små, de är populära att använda i stort sett i vilken lösning som helst.
Router
En router är en enhet som ansluter två eller flera nätverk till varandra via exempelvis en IP-anslutning. Ett sådant exempel är ett lokalt nätverk i ett kontor som ansluter till internet. En router kopplar samman flera nätverk och dirigerar nätverkstrafik mellan dem. Routrar tillåter flera enheter att anslutas, medan inbyggda säkerhetsfunktioner som Open VPN, IPSEC, PPTP och L2TP ger extra dataöverföringssäkerhet. Mer information om routrar hittar du här.
RS-232
RS-232 är en standard som utvecklades under tidigt 60-tal och som står för Recommended Standard 232. Standarden beskriver en datalänk mellan enheter som datorer och modem. Mer information om RS-232 hittar du här.
RS-422
RS-422 är ett seriellt gränssnitt som kan överföra data med hastigheter upp till 10 Mbit/s på korta avstånd. Kabellängderna kan vara upp till 1500 meter. I system med RS-422 används ofta fyra ledare eller två partvinnade kablar med en partvinnad kabel för data i en riktning, en partvinnad kabel för data i en annan riktning.
RS-485
RS-485 är ett vanligt gränssnitt inom industrin. Den gör det billigt att bygga lokala nät och multidrop-system. Den klarar sig med en tvinnad parkabel och kan användas med datahastigheter upp till 10 Mbit/s och vid lägre hastigheter, kan man nå avstånd upp till 1 200 m. RS-485 är robust och beprövat och är en halv-duplexvariant av RS-422.
RSRP
Reference Signal Received Power: RSRP är en typ av signalstyrkemätning och används främst för att ranka celler i mobilnäten mot varandra och avgöra vilken cell som är bäst. Normalt används refenssignalen på den första antennporten om en router eller modem har två portar för att mäta RSRP. RSRP-värden närmare -44 indikerar perfekt anslutning, värden nära -140 en dålig anslutning.Mer information om RSRP hittar du här.
RSRQ
Reference Signal Received Quality: mäter kvaliteten baserat på RSSI och indikerar en signalkvalitet baserad på en mottagen referenssignal. RSRQ ger en djupare information när RSRP inte är tillräcklig. RSRQ-värden närmare -3 indikerar perfekt anslutning, värden nära -19 en dålig anslutning. Mer information om RSRQ hittar du här.
RSSI
RSSI – RSSI – Received Signal Strength Indicator: bärvågens signalstyrka mätt i dB. RSSI mäts som ett genomsnittsvärde av den mottagna signalen på antennporten. För en 4G router kan RSSI-värden på -65 eller bättre indikera en perfekt anslutning, värden nära -125 en dålig anslutning. Mer information om RSSI hittar du här.

S

Seriell data
RS-232, RS-485 och RS-422 är de traditionella seriella gränssnitten men även USB är ett seriellt gränssnitt. Se vidare under R för mer information om RS-232.
Shannon Hartleys Sats
Denna sats beskriver den maximala mängden information som kan överföras över en kommunikationskanal med en viss bandbredd i närvaro av brus. Den beskriver den högsta möjliga effektiviteten hos felkorrigeringsmetoder i förhållande till nivåer av brusstörningar och datakorruption. Mer information om Shannon Hartleys Sats hittar du här.
SIGFOX
SigFox är en smalbandig (ultra-narrowband) teknik för IoT-nät. Det använder ISM-banden och delar in spektrum i mycket smala bitar för att sända och ta emot data. Mottagaren kan använda en begränsad bit av spektrum och stänga ute effekten av brus. Varje meddelande är bara 12 bytes för att öka robustheten mot andra sändare på samma kanal. Mer om SIGFOX här.
Singlemode fiber
Singlemode är dyrare och når längre. Denna typ av fiber används vanligtvis på långa avstånd eller där högre bandbredder krävs, det kan handla om stadsnät, telekomoperatörer eller i forskningsmiljöer. En normal switch för industriellt bruk når cirka 80 km med runt 1,25 Gbit/s. < a href=”https://www.induo.com/b/hitta-ratt-fiberswitch/” title=”mer fakta om fiber”> Här kan du hitta mer fakta om fiber.</a>
SINR
Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio (SINR) används ofta i trådlös kommunikation som ett sätt att mäta kvaliteten på trådlös uppkoppling. Faktorer som bakgrundsbrus, störande sändningar på samma frekvenser och sträckdämpning påverkar signalen. SINR-värden närmare 20 indikerar en bra anslutning, värden nära noll en dålig anslutning. Mer information om SINR hittar du här.
SIM-kort
SIM står för Subscriber Identity Module. SIM-korten togs fram av European Telecommunications Standards Institute (ETSI) och finns i fyra storlekar, idag används framförallt tre storlekar som kallas 2FF, 3FF och 4FF. Mer information om SIM-kort hittar du här.
SMA-kontakt
SubMiniature version A är en antennkontakt som finns som Hane och Hona. SMA används även ofta med omvänd polaritet, så kallade Reverse polarity eller RP-SMA-kontakter som är vanliga inom wifi-nätverk. Mer om SMA eller RP-SMA här.
SNMP
Simple Network Management Protocol. En standard för att övervaka och hantera datornätverk baserade på TCP/IP. Ett protokoll som styr nätverkshantering och övervakning av nätverksenheter och deras funktioner. Kan antingen läsa data från eller skriva data till enheter via SNMP. Dessa definieras i MIBar, Management Information Bases.
Statisk IP-adress
Statisk IP-adress avser ofta samma som fast IP-adress, se vidare under F.

T

TNC-kontakt
TNC är en gängad version av BNC som löser både det signalläckage och stabilitetsproblem som BNC-kontakten har. TNC finns i 50 Ω utförande eller 75 Ω utförande. Mer om antennkontakter här.

U

UMTS
UMTS eller Universal Mobile Telecommunications System är en cellulär teknik som används i 3G-nät. Den är den standard som följer efter GSM/2G. 3G har förbättrade dataöverföringshastigheter jämfört med 2G. 3G använde ursprungligen ett högre frekvensband än GSM (2100 MHz) och i dagsläget används 3G på 900 och 2100 MHz. Mer information om UMTS hittar du här.
Upplänk
På engelska up-link, kan skrivas som UL eller U/L är vilken hastighet en utrustning kan nå för att ladda ner data till en server från en slutnod. I mobilnäten motsvarar det dataöverföringshastigheten från den mobila enheten till basstationen.
URLLC
uRLLC står för Ultra-Reliable Low Latency Communication och är en term knuten till 5G. Viktig för de applikationer som kräver kommunikation med hög tillförlitlighet. 5G-nätets tillförlitlighet för dessa system definieras som att det måste ha förmågan att leverera 99,999 % av datapaketet utan fel inom 1 ms och innebär att själva nätet är tillgängligt till 99,999 %. Mer information om URLLC LÄhittar du här.

V

VoLTE
Voice over Long-Term Evolution (VoLTE) är en taltjänst för LTE där tal levereras som data i LTE-nätet. VoLTE har upp till tre gånger mer röst- och datakapacitet än 3G UMTS och upp till sex gånger mer än 2G GSM. Dessutom krävs mindre bandbredd eftersom VoLTEs är optimerat för VoIP.

W

Watt
Watt, förkortat W, används för den fysikaliska storheten effekt. I trådlös kommunikation används den för att mäta uteffekten från exempelvis en sändare. För att göra det enklare att räkna i trådlösa system brukar man omvandla watt till decibel då decibel kan användas för att både beräkna uteffekt och dämpning. Mer information om watt hittar du här.
Wi-Fi
Wi-Fi är namnet på en välanvänd och populär trådlös nätverksteknik. Trots att tidiga standarder även omfattade överföring trådlöst via ljus, använder Wi-Fi idag radiovågor för att tillhandahålla en höghastighetsanslutning via ett trådlöst nätverk, till internet eller till ett lokalt nätverk. Wi-Fi är en varumärkesfras som betyder IEEE 802.11x och som i dagligt tal skrivs som wifi. I dagsläget används framförallt frekvenserna 2,4 GHz och 5 GHz för wifi. Wi-Fi enheter kan antingen tillhandahållas integrerade i en enhet eller som separat accesspunkt, router, brygga eller repeater.
Wi-Fi 4
Wi-Fi 4 se vidare 802.11N under siffran 8.
Wi-Fi 5
Wi-Fi 6 se vidare 802.11AC under siffran 8.
Wi-Fi 6
Wi-Fi 6 se vidare 802.11AC under siffran 8.

X

xMBB
xMBB eller eMBB står för extremt mobilt bredband i 5G-näten. För majoriteten av 5G-användare är supersnabba mobila bredbandshastigheter det första man kommer att tänka på. Genom att 5G tar mobila bredbandshastigheter till en helt ny nivå öppnar man också för att möjliggöra tjänster för fast trådlös access (FWA), en konkurrent till fast bredband. Den totala nedladdningskapaciteten för en enskild 5G-mobilcell måste vara minst 20 Gbit/s i nedlänk och 10 Gbit/s i upplänk enligt ITU:s definition. ITU har också definierat hastigheten ”per användare” som minst 100 Mbit/s (nedlänk) och 50 Mbit/s (upplänk). Mer information om xMBB Ehittar du här.

Y

Yagi-antenn
Yagi-antennen, patenterad 1926, var revolutionerande och kunde rikta kommunikation med elektromagnetiska vågor i en riktning. När Hidetsugu Yagis arbetade vid Tohoku University skrev han flera artiklar som presenterade en ny antenn. Mer information om Yagiantenner hittar du här.

Z

Zigbee
ZigBee är ett trådlöst nätverksprotokoll med kort räckvidd avsett för 2,4 GHz-frekvensbandet. Även om den använder samma frekvensband som wifi så har Zigbee en annan uppbyggnad som utgår från standarden 802.15.4. ZigBee-enheter kopplar samman sig med så kallad Mesh-topologi, vilket gör att alla noder repeterar inkommande meddelande till andra anslutna noder. ZigBee kännetecknas av På låg energiförbrukning och låg datahastighet.

Å

Inget på Å än
Tyvärr har vi inte hittat en enda term som passar in här än!

Ä

Inget på Ä än
Tyvärr har vi inte hittat en enda term som passar in här än!

Ö

Inget på Ö än
Tyvärr har vi inte hittat en enda term som passar in här än!

1

Inget på 1 än
Tyvärr har vi inte hittat en enda term som passar in här än!

2

2G
Se vidare under GSM
2,4 GHz
Ett välanvänt och populärt trådlöst band med relativt kort räckvidd som vanligtvis används för Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee samt allehanda andra typer av tillämpningar. Fungerar över i stort sett hela världen.

3

3G
Tredje generationens cellulära teknik, 3G togs från början fram mer med data i fokus och erbjuder väsentligt förbättrade dataöverföringshastigheter jämfört med GSM. 3G har en separat talkanal, en separat datakanal och separat kanal för SMS. 3G använde från början UMTS-metoden men förbättrades senare med högre datahastigheter genom HSPA-protokollets införande. 3G används i Sverige på frekvensbanden 900/2100 MHz och är sannolikt den teknik som operatörerna först kommer att stänga av i framtiden.

4

4-20mA strömslinga
4-20 mA strömslinga fick sin popularitet i processindustrin då de enkelt kunde styra hydraulik och används i stort sett överallt i industrin i applikationer med givare idag. 4 mA används för att särskilja nollnivån från felnivån, 20 mA valdes då det mänskliga hjärtat kan motstå ström upp till 30 mA, dessutom är det lätt att skala mätningarna beroende på vilken noggrannhet man vill ha med spannet på 16 mA. Ström över 20 mA ger större spänningsfall vilket blir begränsande för kabellängden. Mer om Analoga I/O hittar du här.
433 MHz
433 MHz är ett licensfritt band med begränsad uteffekt. För kortdistansapplikationer som billarm, ljudöverföring, enklare givare samt äldre larm.
4G
Fjärde generationens mobilnät och det som byggs ut idag. Innebär högre dataöverföringshastigheter och kommunicerar via en rad olika frekvensband, 700/800/900/1800 och 2600 är de band som används idag. Kan användas för både data och tal, men tal går inte via en separat talkanal som i 3G och GSM, utan bara som VoLTE. Här kan du läsa mer om 4G.

5

5G
Femte generationens mobilsystem som lanserades brett under 2020, en uppföljare till 4G-nätet. Teoretiska maxhastigheter förväntas nå 10 Gbit/s, men mer realistiskt är att vi når några hundra Mbit/s. 5G förväntas användas till många anslutningar med låga hastigheter där uppkopplade saker (IoT) samsas. Vi kommer att se snabbare och mer utvecklat mobilt bredband. Vi kommer också att se fjärrstyrning via mobilnäten, fordon och fjärrstyrda robotar med höga hastigheter, hög säkerhet och låga fördröjningar. Här kan du läsa mer om 5G .
5G NSA
5G Non-Standalone Access, är en övergångsteknik mellan 4G och 5G. 5G NSA förlitar sig på 4G-nätverken för att erbjuda högre hastighet och bättre bandbredd. NSA är, som namnet antyder, inte fristående och alltigenom basread på 5G utan byggs helt enkelt på ett befintligt 4G-näts kärnnät.
5G SA
5G Standalone Access är 5G-nät med dedikerad infrastruktur som ger de enorma hastighetsförbättringar och den minimala nätverkslatens vi tänker på när vi pratar om 5G. SA levererar ett supersnabbt och flexibelt nät med en ultralåg latenstid.Mer information om 5G SA hittar du här.

6

Inget på 6 än
Tyvärr har vi inte hittat en enda term som passar in här än!

7

Inget på 7 än
Tyvärr har vi inte hittat en enda term som passar in här än!

8

802.11ac
802.11ac använder 2,4 GHz och 5 GHz. Den är bakåtkompatibel med 802.11b/g/n och erbjuder upp till 1300 Mbit/s på 5 GHz-bandet plus upp till 450 Mbit/s på 2,4 GHz. Kallas numera Wi-Fi 5. Mer information om 802.11ac hittar du här.
802.11ax
802.11ax är inte ute i större omfattning utan lanseras på bred front inom kort. Upp till 30% snabbare än Wi-Fi 5 och har lägre latens, kan leverera data samtidigt till flera enheter och har förbättrad effektivitet jämför med Wi-Fi 5. Mer information om 802.11ax hittar du här.
802.11b
802.11b är den första wifi-standard som hade ett större genomslag. 802.11b-specifikationen skapades i juli 1999 och har stöd för bandbredd upp till 11 Mbit/s. 802.11b använder 2,4 GHz. 802.11b används alltjämt i stor utsträckning i system med lägre hastighetskrav och i äldre enheter. Mer information om 802.11b hittar du här.
802.11g
802.11g lanseras 2003 med det bästa av 802.11a och 802.11b i en standard. 802.11g har stöd för hastigheter upp till 54 Mbit/s, och använder 2,4 GHz. 802.11g är bakåtkompatibel med 802.11b. Idag i princip inte 802.11g enheter som inte har stöd för ytterligare en standard som 802.11 n eller ac. Mer information om 802.11g hittar du här.
802.11n
802.11n eller Wireless N, numera kallas den Wi-Fi 4. Lanserades 2009 med upp till 600 Mbit/s. Använder både 2,4 GHz och 5,0 GHz. Standarden är bakåtkompatibelt med 802.11g och 802.11b. Mer information om 802.11n hittar du här.
868 MHz
Ett licensfritt band som vanligtvis används för kortdistansapplikationer som inbrottslarm, givare och fjärrstyrning samt telemetri. Bandet används bara i EU och är ett så kallat ISM-band.

9

Inget på 9 än
Tyvärr har vi inte hittat en enda term som passar in här än!

0

0-10 V strömslinga
Används för att styra hydraulik och är en vanlig signalnivå från givare. Används inte lika ofta som 4-20 mA då 0-10 V är känslig för spänningsfall vilket ger litet sämre noggrannheten än 4-20 mA. Mer om Analoga I/O hittar du här.
Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök