skip to Main Content

Allvarliga säkerhetsluckor i IT-system

  • 19 december, 2017
  • Blogg
I Ekots kartläggning nyligen visades på brister i kommunikationssystem inom VA och fjärrvärme bland annat, över 1000 system kunde aktiveras utan att ange ett enda lösenord. Läs mer om vad man kan göra åt det!
» Läs mer

Säkrare mobilnät inom kort

PTS beslutar om säkrare mobilnätPost- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om nya föreskrifter för operatörerna så att att de bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. PTS vill att både nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet och har genom föreskrifter reglerat vad som avses.

Samhället behöver säkrare nät

Bakgrunden är att samhället blivit alltmer beroende av fungerande nät och tjänster och både privatpersoner, företag och samhällsviktiga verksamheter måste kunna känna trygghet i att telefoni och internet fungerar. PTS bedömning är att det behövs krav för att säkerställa att näten och tjänsterna är driftsäkra.

» Läs mer

Säkra M2M-anslutningar -undvik attacker!

Enligt en rapport från analysföretaget Berg Insight kommer antalet trådlösa enheter för säkerhetstillämpningar att öka från 2.3 miljoner år 2009 till närmare 22 miljoner år 2014. Samtidigt finns det ett mörkertal där många ännu inte har förstått risken med att ha sina tekniska system helt oskyddade.

Många har uppfattningen att den information man skickar i M2M-tillämpningar inte är intressant för en utomstående och att det därför inte behövs ytterligare säkerhet. Men vad händer om informationen ändras på vägen och man får felaktiga data in i sina system?  Dessa så kallade man-in-the-middle-attacker utförs så att man går in och lurar mottagaren att man är rätt sändare, en operation som inte är särskilt svåra att genomföra. Idag finns det färdiga program att ladda ner via internet som snabbt kan knäcka ett system, vilket i sin tur innebär man inte ens behöver vara en expert för att lura och manipulera systemen.

» Läs mer

Uppmärksammat bloggande

  • 28 februari, 2011
  • Blogg

Vi läser gärna tidningen Automation och i det senaste numret av tidningen uppmärksammas Induos blogginlägg om säkerheten i trådlösa nät för…

» Läs mer
Back To Top