skip to Main Content

Lyftanordning i industrin

Industriell radiostyrning används till en rad olika ändamål inom industrin, styra kranar och traverser, styra maskiner eller förarlösa fordon. Men hur bygger man ett robust system för trådlös industriell fjärrstyrning? Låt oss reda ut tekniken och begreppen.

Robust industriell radiostyrning

Tillämpningarna för industriell trådlös fjärrstyring är många och möjligheterna är stora. Praktiskt taget alla enheter som kan manövreras elektriskt, hydrauliskt eller från ett styrsystem kan styras trådlöst. Med industriell radiostyrning kan funktioner slås på eller av eller objekt flyttas på ett säkert sätt. Med trådlös fjärrstyrning är det enkelt att eliminera besvärliga och dyra kablage för att öka produktiviteten, oavsett applikation.

Säkerheten är viktig

Radiostyrning med nödstoppIndustriella fjärrkontroller fungerar annorlunda från konsumentprodukter, när mottagaren tar emot radiosignalen som sändaren skickas måste både frekvens och säkerhetskoder matcha. När väl verifieringen är klar släpper mottagaren igenom meddelandet och aktiverar ett relä, en utgång eller skickar signalen vidare in i ett styrsystem.

Säkerhet är viktigt i industriella applikationer därför rekommenderas att du väljer en fjärrkontroll som uppfyller maskindirektiv och nödstoppsregler. De mest avancerade fjärrstyrningarna vi har är utrustade med inbyggt nödstopp och uppfyller såväl säkerhetsnivå SIL3 enligt EN 62061 samt PLd och PLe enligt EN ISO 13849-1. Om ett fel skulle uppstå eller en störning inträffa deaktiveras funktionen direkt och säkerhetsreläer används för att nödstoppa processen.
traverskran

Styrning av reläer eller hydraulcylindrar

Sändare med nödstoppReläutgångar används för att styra elektriska motorer medan till exempel analoga utgångar kan användas för att styra en hydraulcylinder i ett hydraulsystem. Med analoga utgångar kan funktioner regleras steglöst medan reläer har fasta steg. I något så komplext som en travers, kan det krävas över tiotalet reläer för att styra traversen i alla riktningar

Styrning med nödstoppshantag

När man skall göra service av en maskin kan ett nödstoppshandtag med inbyggd fjärrstyrning vara en bra lösning. Med ett nödstoppshandtag får maskinoperatören ett mobilt nödstopp som stoppar maskinen direkt när man släpper handtaget. Genom knappar på handtaget kan maskinen styras i små steg, perfekt vid service.

Välj beprövad mekanik och konstruktion

Alla elektroniska och mekaniska delar av de industriella fjärrkontrollerna måste utformas och testas för att motstå tunga användning under extrema arbetsförhållanden; de måste klara stora temperaturintervall, stötar och vibrationer men även preparat som olja och lösningsmedel men även elektromagnetiska störningar, damm och vatten.

Återkopplingen till operatören är viktig, genom att välja en fjärrstyrning med display kan valfri grafik användas för att återkoppla till operatören. Här kan visas hastighet, vikt, tryck eller temperatur, viktig information som gör det lättare att ta beslut.

Trådlös fjärrstyrning i kog och lantbrukFör att passa så många olika situationer som möjligt kan industriell fjärrstyrning ofta anpassas med valfritt utförande på reglage som till exempel joysticks, styrspakar, vred och en- eller tvåstegsknappar. Detta ger operatörerna den flexibilitet som krävs för daglig användning i krävande miljöer.

En genomtänkt design, ergonomiska vred och en robust konstruktion kombinerat med hög säkerhet och snabba svarstider är viktiga egenskaper. Hög miljötålighet och en sändare som klarar många års drift är det självklara valet för industriell fjärrstyrning som skall klara många års drift.

Läs mer om industriell radiostyrning

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök