skip to Main Content

SATELLINE-3ASd NMS är ett robust och pålitligt radiomodem med möjlighet till fjärrövervakning. Övervakningsprogrammet NMS ger möjlighet att från en plats kontrollera och uppdatera alla radiomodem i nätet. NMS ger möjlighet till tidiga felindikationer, effektiv systemövervakning och dessutom minimerar det resande mellan understationerna, bra för plånboken och för miljön.

Övervakad länk för 400-MHz-bandet.

Radiomodemet från SATEL, SATELLINE-3AS NMS , är ett radiomodem för RS-232, -422 och -485. Radiomodemet finns i flera frekvensversioner för 135-174, 218-238 samt 330-470 MHz. Radiomodemet har två seriella portar, en för datakommunikation och en för övervakningsprogrammet. Portarna samlas i den 15-poliga kontakten i radiomodemets botten. Det kompetenta programmet SATEL NMS installeras på en PC som kopplas till basstationens radiomodem och på denna installeras SATEL NMS-programmet. NMS programmet kan visa individuella driftsparametrar för varje radiomodem i nätet, det kan visa signalstyrka, matningsspänning samt temperatur bland annat. Mjukvaran loggar och lagrar information om vad som hänt i nätet i realtid och över tid.

9-30 VDC
0,01-1 W
RS-232/-485
Full koll
Garanti

SATELs NMS program ger radiomodemet utökade möjligheter och den som äger systemet får också en rad fördelar på köpet. Mjukvaran erbjuder inte bara övervakning utan har även en rad funktioner planering och konfiguration av radionätet. Tack vare det grafiska användargränssnittet kan man redan på planeringsstadiet rita upp radionätets struktur och styra vilka vägar kommunikationen skall gå. När man går från planering till drift används NMS mjukvaran för att konfigurera varje enskilt modem och därmed är även alla inställningar sparade för framtiden om ett reservmodem måste tas i drift. Via driftövervakningsdatorn kan man tack vare NMS skapa sig en överskådlig bild av vad som händer i nätet i realtid. Mjukvaran visar varje modems temperatur, matningsspänning och kvalitén på signalen för varje radioförbindelse eller länkstråk. Genom den inbyggda loggfunktionen är det lätta att ta fram statistik för nätet eller varje individuell station.

Vid utbyggnad av ett befintligt radionät är NMS ett användbart verktyg. Repeaterstationer kan adderas eller flyttas och meddelanden kan styras andra vägar i radionätet vilket även är en tillgång vid tillfälliga driftstörningar eller vid servicearbeten. Mjukvaran gör det möjligt att snabbt återskapa vilket som helst radiomodem i nätet. Om olyckan varit framme och ett modem slagits ut går det på några sekunder att återskapa modemets inställningar och byta ut det mot ett reservmodem.

SATEL NMS är kompatibelt med de flesta på marknaden förekommande kommunikationsprotokollen och NMS använder då protokollets adressinformation i datapaketen för att styra kommunikationen rätt.

Manual på engelska
SATELLINE-3AS NMS engelskt datablad
Konfigurationsprogram och firmware

radiomodem från SATEL med NMS
Teknisk specifikation SATELLINE-3ASd NMS radiomodem
Frekvensområde: 330-470 MHz
Uteffekt: 10-1 000 mW
Mottagarkänslighet: -110 till -116 dBm
Gränssnitt: RS-232, -422, -485
Gränssnittskontakt: D15 kontakt (hona)
Överföringshastighet (luften): 19 200 bit/s
Överföringshastighet (RS-gränssnitt): 300 – 38 400 bit/s
Matningsspänning: 8-30 VDC
Effektförbrukning: 1,4 VA (mottagning)
6,0 VA (sändning)
0,05 VA (viloläge)
Temperaturområde: -25(-40) – +55(+75)°C
Antennkontakt: TNC hona, 50 Ω
Kapsling: Aluminium
Vikt: 250 g
Mått: 137 x 67 x 29 mm (H x L x D)
Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information
Beräknad räckvidd 8-20 km
Radiomodem i olika modeller

SATEL MR-1000 basstation för radiomodem

SATEL MR-1000

En redundant basstation för dig som söker ett radiomodem med extra hög säkerhet. Hot-stand-by garanterar att nätet är igång.

Säker basstation

SATELLINE-3AS NMS med UHF

SATELLINE-3AS NMS VHF

Radiomodem för NMS i VHF-utförande. Ett radiomodem som erbjuder samma funktioner som ovanstående men för ett annat frekvensband.

SATELLINE-3AS NMS VHF

SATELLAR radiomodem med ethernet och NMS

SATELLAR

Ethernetradiomodem med digital radioteknik. Ett radiomodem med möjligheter, kompatibelt med SATEL NMS.

Kompetent radiomodem

Radiomodem med MIMO

SATELLINE-3AS Epic NMS

Radiomodem med 10 W för bra räckvidd även vid dåliga förhållanden. Kompatibel med ovanstående modell av SATELLINE-3AS NMS.

SATELLINE-3AS NMS 10 W

Radiomodem med NMS till VA-verk

SATEL hjälper NOKIA

Nokias vattenverk är en av mer än 300 installationer inom VA-segmentet i Norden. På vattenverket i Nokia stad har man installerat ett trådlöst nät baserat på NMS-radiomodem för full kontroll på nätet.

Radiomodem i VA-verk

Antennkabel för radiomodem

Antennkabel

Antennkabel av hög kvalitet är en viktig del av ett radiomodemsnät. Ett system skall hålla i många år, att göra rätt val av antennkabel lönar sig i längden och minskar risken för framtida servicebesök.

Antennkablar

Back To Top
Sök