skip to Main Content

Många användare

Framtida mobilnät skall kunna rymma maskiner, människor, affärskritiska tillämpningar och till och med blåljusorganisationer och myndigheter.

Nytt band blir Rakel-LTE?

700 MHz bandet skall öppnas för mobilt bredband och skall ge både ökad tillgång till mobilt internet och öppna för nya tillämpningar i EU. MSB har önskemål om att en del av 700 MHz reserveras för ett Rakelliknande LTE-nät och detta kommer att läggas fram i en rapport som PTS och MSB lämnar till regeringen den 18 mars. Internationellt finns liknande önskemål och det vore självklart bra om det fanns ett gränsöverskridande nät av den här typen vid större kriser.

Komradio via LTE?

En standard för push-to-talk över LTE riktad mot i affärskritiska applikationer (MCPTT) skall ha slutförts redan i mars i år vilket öppnar för MCPTT-kapabla LTE-enheter kommersiellt tillgängliga inom max två år enligt branschbedömare. MCPTT standarden är en del av LTE Release 13 standarden.

Gemensam samordning av 700 MHz-bandet

Radiospektrumet måste samordnas i EU så att den ökande efterfrågan på trådlöst bredband kan tillgodoses. Fram till 2020 kommer mobil internettrafik att ökat nästan åttafalt och det finns också ett mål att erbjuda invånare och företag snabbt internet i hela EU.

– Vi kan inte ha mobilt internet av hög kvalitet för allt och alla överallt om vi inte har modern infrastruktur. Det här förslaget visar vi att vi kan ha det spektrum som behövs för 5G. 700 MHz-bandet är idealiskt för nya lovande användningsområden som uppkopplade bilar och sakernas internet (Internet of Things). Jag vill att EU ska vara världsledande i 5G, säger Günther H. Oettinger, EU-kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället.

siren på ambulans
Som en del i strategin för att skapa en samordning föreslås en långsiktig strategi för användningen av UHF-bandet 470–790 MHz. Enligt förslaget skall 694–790 MHz bli tillgängligt senast 2020 för mobila tjänster i 700 MHz-bandet. Frekvenser inom spannet 470–694 MHz kommer fortsatt att prioriteras för audiovisuella tjänster. Förslaget ligger också i linje med de internationella överenskommelserna om användningen av UHF-bandet, bland annat 700 MHz-bandet. På sikt kan man anta att även detta band kommer att reserveras för annan trafik än TV-sändningar, det är ett band på nästan 200 MHz som säkert skulle kunna utnyttjas avsevärt effektivare i framtiden än vad det gör idag.

Samordnad övergång fram till 2020

700 MHz-bandet skall enligt förslaget senast den 30 juni 2020 reserveras för trådlöst bredband i EU-länderna. Detta förslag ligger i linje med utbyggnaden av 5G, en standard som beräknas färdig samma år. För att hålla tidsfristen måste medlemsländerna anta och offentliggöra nationella planer för nätverkstäckning och för frigörande av detta frekvensband senast den 30 juni 2017. Frankrike och Tyskland har redan godkänt användningen av 700 MHz-bandet för mobila tjänster. Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien har redogjort för sina planer att ändra användningen av 700 MHz-bandet de närmaste åren. Resten av EU är alltså inte ännu med på tåget helt, men kommissionen räknar med att det nya förslaget snabbt ska antas av Europaparlamentet och medlemsländerna så att övergången kan ske i tid.

Artikeln var införd i SKEF News nummer 1 2016

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök