skip to Main Content

433 MHz eller 868 MHz?

433 MHz är ett frekvensband för licensfri användning av kommunikationsenheter som larmutrustning, fjärrstyrning och dataöverföring. Bandet är ett lågeffektsband och kallas därför även för LPD433 (Low Power Device433). Frekvenserna på bandet som används i vår region är 433,050 – 434,790 MHz och bandet är i huvudsak begränsat till länder i Europa.
» Läs mer

Frekvensdelning äntligen på agendan

  • 10 december, 2012
  • Blogg

Frekvensdelning en del av framtidenEuropakommissionen anser med all rätt att det börjar blir trångt i luften, samtidigt som önskemålen om ökad mobilitet tilltar för varje år. I praktiken fördubblas kapacitetsbehoven i mobilnäten varje år och denna tilltagande trafikmängd kräver både mer spektrum och tätare mellan basstationerna för att fungera i praktiken.

Mobilnäten avlastas via wifi

En lämplig teknik för att förtäta mobilnäten och samtidigt erhålla mer spektrum är låta en del av mobilnätstrafiken gå via wifi, men liksom med mobilnäten är det frekvensspektrumet en begränsad naturresurs. Glädjande nog uppmanar nu Europakommissionen medlemsländerna att främja trådlös innovation och ”utvidga de harmoniserade inremarknadsband där det inte krävs några licenser”.

» Läs mer

Frekvensbrist i EU snedvrider marknaden

I EU pågår ett arbete med att hitta fler frekvenser för mobilt bredband. I Sverige har vi nyligen tagit del av utedningen av den Digitala Agendan för Sverige. I bägge dessa initiativ finns omfattande planer för att frigöra frekvenser för mobiloperatörer, däremot saknas det initiativ för att utöka de fria frekvensbanden som behövs för att bygga trådlösa nätverk utan licens.
» Läs mer

Frekvensbristen snedvrider marknaden

  • 14 februari, 2012
  • Blogg

Denna debattartikel av Induos Ulf Seijmer har publicerats i Telekomidag nr 1 2012

Under hösten 2011 presenterades den Digitala Agendan för Sverige som sätter de övergripande IT-målen de kommande åren. För att nå en del av målen krävs att fler frekvensband frigörs för mobilt bredband och inom hela EU arbetas det febrilt med att hitta mer utrymme för de kommande årens växande behov av mobiltelefoni och mobilt bredband. Målsättningen är att frigöra fler frekvenser för mobiloperatörer samtidigt som drivkrafter för att utöka frekvensband för annan datatrafik lyser med sin frånvaro. Denna inriktning kan leda till problem då en utökning av bland annat fria frekvenser kommer att vara viktig bland annat för förestående bredbandsutbyggnad, för den förväntade ökningen av M2M och som avlastning för de trafikbelastade mobilnäten.


Wifi för lastbalansering

2011 lärde vi oss att mobilnäten är överhettade och måste lastbalanseras. Fler frekvenser till mobilnäten är ett alternativ som drar in stora summor till stadskassan samtidigt som nya frekvenser utgör en betydande kostnad för operatörerna. Ett attraktivt alternativ är därför att använda fria frekvensband, något som möjliggörs med ny teknik. Standarden 802.11u, som presenterades för snart ett år sedan, innebär att mobilt bredband kan lastbalanseras med hjälp av trådlösa nätverk. Tack vare 802.11u ges möjlighet till roaming mellan accesspunkter och uppkoppling till trådlösa nätverk utan separat inloggning.

» Läs mer
Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Back To Top
×Close search
Sök