skip to Main Content
Viking Grace är världens första naturgasdrivna passagerarfartyg, ett fartyg där låg miljöpåverkan genomsyrat hela konstruktionen. Viking Grace går i daglig trafik mellan Stockholm och Åbo och liksom alla moderna passagerarfartyg har Viking Grace en noggrant uträknad tidtabell utan utrymmen för förseningar eller andra problem. Fartyget skall under den timme det ligger i hamn i Stockholm inte bara lasta av och på fordon och passagerare, fartygets förråd skall fyllas på och dessutom skall det tankas.

Den miljövänliga färjan

Målet med Viking Graces design var att i alla avseenden skapa en färja med låg miljöpåverkan. Stora resurser har satsats på att skapa en färja som är den bästa möjliga för miljön under normal drift. Bland annat har mycket arbete lagts ned på att utforma fartygets skrovform så att svallvågor minimeras, dess hydrodynamiskt optimerade skrovform bidrar också till att spara energi. Det faktum att Viking Grace drivs av naturgas, LNG (Liquefied Natural Gas), ger en mycket effektivare förbränning än andra framdrivningssystem. LNG är bättre för miljön än andra fossila bränslen, dessutom är det både luktfritt och giftfritt. Naturgasen möter dessutom alla framtida krav från EU avseende utsläpp av svavel, kväve, partiklar och växthusgaser.

Viking Grace är på pappret en bra affär för miljön, jämfört med traditionella framdrivningssystem har fartygets utsläpp av kväveoxider (NOx) reducerats med 85% och växthusgaser reducerats med 15%. Svavelutsläppen från fartyget är nära noll.

Bunkringssystem för färja

Tankning till sjöss

Eftersom Viking Grace är det största passagerarfartyg i världen som drivs av flytande naturgas ställdes höga och nya krav på bland annat dess tankningssystem. Det lämpligaste sättet att tanka Viking Grace var sjövägen från annat fartyg när hon ligger hamn i Stockholm. Den här typen av bunkringssystem har aldrig tidigare utformats så för detta ändamål togs det specialbyggda LNG-bunkerfartyget Seagas fram, det första i sitt slag i hela världen.

Bunkerfartyget levererar dagligen naturgas till Viking Grace när fartyget ligger förtöjt vid Stadsgården i Stockholm och eftersom all tankning måste ske under den timme fartyget ligger vid kaj är det väldigt viktigt att alla ingående system måste fungera klanderfritt varje dag, om och om igen, oavsett väder. Det finns helt enkelt inga marginaler eller utrymme för fel.

Avancerat tankningssystem styrs trådlöst

Bränslet till Viking Grace transporteras med tankbil från terminal i Nynäshamn till Loudden i Stockholm där tankbilarnas last förs över till fartyget Seagas. Bunkringen sker från fartyg till fartyg och baseras på bunkringssystemet LNGPac™ som har levererats av Wärtsilä. Wärtsilä har levererat komponenter som bunkringsstation, naturgastank, glykol- och vattenvärmare samt system för styrning och övervakning till fartyget Seagas. Naturgasen håller en temperatur av minus 162 grader vid transport så tanken för naturgas ombord på Seagas består av dubbla höljen i rostfritt stål med vakuum emellan för isolationens skull.

Trådlöst en viktig länk

Bunkringen är beroende av ett radiobaserat telemetrisystem som övervakar bunkringsstationen. Systemet är levererat och installerat av Dynatron, det fungerar fristående och levererar realtidsinformation mellan fartygen under hela tankprocessen. Bunkringstelemetrisystemet använder radiomodem som radiolänk mellan Viking Grace och Seagas. Radiomodemen överför data från anslutna signalomvandlare som översätter information som gasflöde, tryck och nivåer till data som hanteras av systemet. Dessutom överförs signaler om att stoppa tankningen om nödläge uppstår trådlöst via radio.

Själva bunkringsprocessen måste alltså klaras av under den timme fartyget ligger i Stockholm. Tankarna på Seagas har en kapacitet på upp till 70 ton vars innehåll kan överföras till Viking Grace på en timme. Det finns inga utrymmen för fel, en timme är den tid fartyget ligger i hamn i Stockholm innan det ger sig iväg på sin dagliga tur- och returresa mellan Stockholm och Åbo. Skulle tankningen gå fel finns inte tillräckligt med bränsle för den tur- och returresa fartyget skall företa och i Åbo finns ingen backupanläggning, anläggningen är därför framtagen för att erbjuda en säker tankning, om och om igen.

SATELLINE-EASy

SATELLINE-EASy radiomodem

Radiomodem för trådlös kommunikation mellan fartygen under själva bunkringsprocessen.

Radiomodem

I/O-omvandlare radiomodem

I/O-omvandlare

Signalomvandlare som ansluts till radiomodem för överföring av analoga och digitala signaler.

I-LINK100

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök