skip to Main Content

Nybygge av antennmast

PTS öppnar för mer mobilt bredband på 450 MHz men omvärderar 700 MHz där en frekvensauktion som skulle börja om några veckor plötsligt avbryts med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget. Och på 1800 MHz har ytterligare ett tillstånd auktionerats ut.

Mobilt bredband får vänta

Först ut 700 MHz där regeringen tidigare beslutat att delar av bandet skall frigöras för mobilt bredband, något som beslutats internationellt, nu gör regeringen en 180 gradersvändning och beslutar förlänga tillgängligheten för TV som är nuvarande användningsområden för 694-790 MHz. Beslutet från 2014 om att bandet skulle vara tillgängligt för mobilt bredband från den 1/4 2017 upphävs och den planerade auktionen som skulle starta den 1/12 i år upphävs. Bandet kommer vara tillgängligt för markbundna tv-sändningar och till den 31 maj 2018 enligt nuvarande beslut.

– Regeringen meddelar att skälet till dagens beslut är ett förändrat säkerhetspolitiskt läge och att en utredning pågår om en utvecklad och säker bredbandslösning för aktörer inom allmän ordning, hälsa, säkerhet och försvar säger PTS tillförordnade generaldirektör Catarina Wretman.

Detta kan innebära att det spår som i början av året förkastades, det vill säga att använda 700 MHz för ett Rakel-LTE-nät, åter kan aktualiseras. PTS har för avsikt att återuppta arbetet med hur bandet ska tilldelas när ”förutsättningarna för bandet har klargjorts”.

PTS öppnar dock inte för blåljusnät på 450 MHz

Många trodde kanske att PTS skulle använda delar av 450 MHz bandet för att tillgodose behovet av ett nytt blåljusnät och även om fler tillstånd på 450 MHz för LTE är på gång är inte blåljusnät en del av tänkta användningsområdet. PTS har lyft frågan att använda 450 MHz-bandet som ett nät tänkt som dedikerat nät för Mobilt bredband för Public Protection and Disaster Relief (BB PPDR) men verkar inte gå vidare med det spåret.
Nät för blåljus
PTS bedömer därför att frekvensutrymmet i 450 MHz-bandet bäst tilldelas som blocktillstånd genom en auktion men det tillståndet kommer inte att omfattas av täckningskrav då utrymmet är så begränsat. PTS motiverar också att man ser att 450 MHz blivit ett allt viktigare band, bandet spelar en viktig roll för verksamheter som lantbruk, skogsbruk, rennäring och andra verksamheter som ligger utanför de andra operatörernas täckningskartor. Nätet i 450 MHz-bandet är också betydelsefullt för många samhällskritiska tjänster och för tjänster som kräver god täckning över stora landområden.

En annan bidragande orsak är att det under 2015 har byggts nya LTE-nät i 450MHz-bandet i Sverige och de nordiska grannländerna, något som gör att bandet sannolikt närmar sig en internationell harmonisering och då är det inte så vettigt att låsa upp nätet för ett svenskt blåljusnät.

Siffran tre

Tre får mer utrymme för 4G

1800 MHz är en litet mindre uppmärksammad frekvensauktion som ägt rum 2016, operatören Tre som tidigare inte hade frekvenser i 1800 MHz har nu vunnit en auktion på bandet som ger möjlighet att bygga LTE på 1800 MHz. Auktionens slutsumma var 100 050 000 kronor, en hyfsad summa pengar.

Det är intressant att mer utrymme skapas för mobilt bredband och också spännande att spelplanen så plötsligt kan ändras. Läs mer om våra mobilt bredbandsroutrar här.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök