skip to Main Content

Smarta parkeringssystem

Parkeringssystem kan tyckas enkla vid första anblick men de kan helt enkelt skapa en massa kostnader som med modern teknik kan övervakas, optimeras och kapas. Belysning och ventilation är två faktorer där det finns kostnader att spara. Idag med Internet of Things är detta en enkel match med sensorer uppkopplade till en molntjänst.

Bra belysning lyser när det behövs

Det säger sig nästan själv, belysning bör endast finnas i områden där människor är närvarande, när parkeringsgaraget är tomt kan det lika väl vara släckt. Även ventilationsfläktar kräver mycket ström och dessutom vädrar de ut luft som kanske redan är uppvärmd. Därför kan ventilationen regleras och genom att övervaka utsläpp från fordon så att utsläppen är väl inom säkra nivåer kan ventiationen göras optimal. I ett befintligt garage kanske en sådan optimering får vänta till nästa renovering, för ström och kablage till varje sensor blir ju dyrt om inget annat arbete skall utföras, eller? Med trådlösa sensornoder kan befintliga sensorer länkas samman med nya sensorer och allt kan användas för att rapportera till en gemensam plattform.

Smarta detektorer optimerar ventilationen

Sensorer som gasdetektorer behöver egentligen bara rapportera till ventilationssystemet när satta gränser överskrids. Genom smarta sensornoder kan tröskelnivåer ställas in och sensorerna börjar då att rapportera endast när det behövs. Batteridrivna, trådlösa sensorer öppnar nya spännande möjligheter och gör det lättare att installera ett trådlöst sensornät som kan överföra sensordata även om inte ström finns på platsen. Och genom att överföra data från gassensorerna kan ventilationen optimeras. Att även tillföra information om frånluftstemperatur och luftfuktighet kan hänsyn tas ytterligare parametrar som kan påverka beslut om hur ventilationen skall optimeras.

Strömförbrukning är en annan viktig parameter i parkeringsgarage. Detta är traditionellt ett område där inbrott är vanliga, bra belysning är därför viktigt. Samtidigt kostar bra belysning mer i form av strömförbrukning så genom att mäta närvaro kan belysningen optimeras och dessutom kan närvarodetekteringen även användas för att styra ventilationen.

Smarta sensornätverk löser uppkopplingen av sensorer

Med hjälp av ett trådlöst sensornätverk baserat på mesh-teknik kan varje sensor användas för att repetera sensordata vidare. Varje sensornod har routingkapacitet och skicka data vidare ut på internet via en nätverksgateway. På detta sätt kan näten byggas med minimalt antal trådlösa noder samtidigt som mätdata kan ta nya vägar ut om en väg är blockerad. Nätverksgatewayen behöver inte vara inom räckvidd för varje nod i nätverket, vilket gör sensornäten oerhört skalbara.
Smarta parkeringsystem
En nätverksgateway kan ansluta till en dator lokalt, eller dela data till molnapplikationer på internet, via fast uppkoppling eller mobilnäten. Tack vare detta kan du placera en gateway nästan var som helst även där internetuppkoppling inte finns. Parkeringssystemens nätverksgateways placeras ofta vid in- och utfarten. Tack vare att gatewayen även har nätverksportar kan den anvädnas för att även koppla upp övervakningskameror, kortläsare och skyltsystem. Gatewayen kopplar sedan hela systemet till överordnat system och tack vare att uppkopplingen även kan ske via VPN tunnel kan säkerheten i maximeras.

Mer om internet of things

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök