skip to Main Content

Maskin till maskin kommunikation

M2M, kommunikation mellan maskiner, maskin till maskinkommunikation, växte under 2013 och fortsätter att växa stadigt de kommande åren. M2M består av många olika områden, det finns ju många olika typer av maskiner inom många olika marknadssegment. Analysföretaget Berg Insight pekar i en rapport som släpptes strax innan jul 2013 ut industriell automation som ett av tillväxtområdena inom M2M. I sin analys menar företaget att det under 2013 levererades omkring 760 000 M2M-enheter med uppkoppling via mobilnäten inom området industriell automation.

M2M har inte stagnerat alls

M2M inom automationssegmentet har inte stagnerat utan växer enligt Berg Insight som menar att att den årliga tillväxten kan förväntas vara 22,5 % de kommande fem åren. Detta gör att den årliga volymen av M2M-enheter med uppkoppling via mobilnäten uppgår till 2,1 miljoner år 2018. Till dessa enheter räknas till exempel modem, routrar, switchar och accesspunkter med uppkoppling mot en operatörs nät. I slutet av 2013 uppskattar Berg Insight att antalet cellulära M2M anslutningar inom området industriell automation var 2,5 miljoner stycken globalt.

Marknad med många aktörer

Berg Insight lyfter också fram att marknaden består av en rad olika aktörer med varierande bakgrund. Dels finns det leverantörer som fokuserar på ren automationsutrustning där en uppkoppling via GSM, 3G eller 4G är ett komplement, hit räknas stora leverantörer av automationssystem. Dels finns det företag som nischat in sig på industriella nätverk, dit Berg Insight räknar bland annat B&B Electronics (som ju äger bland annat Conel), som betydande aktörer inom trådlös M2M. Därtill identifieras ytterligare ett segment, rena M2M-specialister, dit Berg Insight räknar bland annat Maestro Wireless och Teltonika.

I dagsläget används oftast 3G som teknik när industriella applikationer skall anslutas till mobilnäten följt av uppkoppling via GSM. Under 2014 kommer sannolikt även 4G slå igenom i de applikationer som är bandbreddskrävande. Inom området industriell automation används den här typen av uppkopplingar primärt för fjärrövervakning av maskiner eller för uppkoppling av nätverk (för redundansens skull eller på grund av brist på annan nätverksuppkoppling). Inom processautomation sägs bland annat realtidsövervakning av avlägsna anläggningar och utrustningar vara de vanligaste applikationerna. Även fjärrunderhåll och fjärrdiagnosticering av maskiner antas vara viktiga marknader för uppkoppling av maskiner via GSM, 3G och 4G.

Tillväxtmarknader ökar efterfrågan

En av de faktorer som styr att marknaden för trådlös M2M ökar är den ökande automationsnivån på tillväxtmarknader. ”För att bibehålla sin konkurrenskraft måste företag i utvecklade regionerna hitta andra strategier än att flytta produktionen till låglöneländer” säger Johan Svanberg, senioranalytiker, Berg Insight till M2Mnow. ”Trådlösa M2M-lösningar kan spela en avgörande roll för att resurser, utrustning och system kan ge de data som krävs för att effektivt hantera komplex produktion”.

Ser man det ur ett vidare perspektiv, hela M2M-marknaden, och då alla uppkopplade maskiner i samtliga marknader, inte bara industriell automation så var utvecklingen inte helt oväntat fortsatt stark. Analysföretaget uppskattar att M2M-enheter med mobilnätsuppkoppling kommer att ha en årlig tillväxttakt på 24,0 procent de kommande fem åren till 185,0 miljoner enheter, bland annat på grund av den omfattande användningen av trådlös M2M-teknik inom många branscher med allt från uppkopplade bilar, elmätare till kaffebryggare och eluttag.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök