skip to Main Content

Bästa möjliga signalstyrka

Att kunna förstå vilka värden för signalstyrka en 4G router visar är av yttersta vikt när det gäller att få en stabil och optimal uppkoppling. Här skall vi ge dig en kort vägledning för att förstå signalvärdena på en nätverksanslutning via mobilnäten. Vi tänker inte djupdyka i varje mätvärde, då blir det snabbt ett komplicerat inlägg beroende på varje värdes karaktäristik och hur de härleds.

Hur utläser man signalstyrkan i en 4G-router?

I tabellerna finns det två värden, dBm och dB. Vi har förklarat dBm och dB i ett tidigare inlägg som handlar om dämpning i antennkabel men låt oss fräscha upp minnet litet. Den första termen, dBm, står för decibel milliwatt och används för att uttrycka det absoluta värdet av en signals effekt. Den andra termen, dB, som står för decibel och är ett logaritmiskt värde som visar förhållandet mellan RSSI och RSRP och det ger en mer exakt representation av signalen mottagen av routern.
olika mätvärden för olika tekniker

Uppkoppling via 2G/3G

När en router är ansluten till ett GSM/3G-nätverk är endast RSSI-mätningen (Received Signal Strength Indicator) tillgänglig i routern och i tabellen nedan ser du hur de olika värdena har betydelse för lyckad uppkoppling:

RSSI-värde (dBm) Signalkvalitet Beskrivning
> -65 Utmärkt Närhet till en basstation och man kan dra nytta av högre datahastigheter och lägre latens
-64 till -75 Bra Vanligaste intervallet som ger en pålitlig anslutning och god datahastighet
-76 till -85 Hyfsat Kan ge tappade anslutningar och högre latens samt långsammare datahastigheter
-86 till -100 Dåligt Mycket hög latens vilket kan ge time-outer. Routern kan tendera att gå offline (särskilt vid hög belastning i nätet) mycket långsamma datahastigheter
-101 till -125 Oanvändbar/Ingen signal Liten till ingen tid online och i så fall med mycket långsam datahastighet

Maximerad hastighet

Uppkoppling via 4G/LTE

När routern är ansluten till ett 4G/LTE-nät kan det mobila gränssnittet visa bland annat dessa signalvärden:

RSSI – Received Signal Strength Indicator
RSRP – Reference Signal Received Power
RSRQ – Reference Signal Received Quality
SINR – Signal to Interference plus Noise Ratio

RSSI – Received Signal Strength Indicator: bärvågens signalstyrka mätt i dB. RSSI mäts som ett genomsnittsvärde av den mottagna signalen på antennporten.

RSSI-värde (dBm) Signalkvalitet Beskrivning
> -65 Utmärkt Närhet till en basstation och man kan dra nytta av högre datahastigheter och lägre latens
-64 till -75 Bra Vanligaste intervallet som ger en pålitlig anslutning och god datahastighet
-76 till -85 Hyfsat Kan ge tappade anslutningar och högre latens samt långsammare datahastigheter
-86 till -100 Dåligt Mycket hög latens vilket kan ge time-outer. Routern kan tendera att gå offline (särskilt vid hög belastning i nätet) mycket långsamma datahastigheter
-101 till -125 Oanvändbar/Ingen signal Liten till ingen tid online och i så fall med mycket långsam datahastighet

RSRP – Reference Signal Received Power: RSRP är en typ av RSSI-mätning och används främst för att ranka celler mot varandra och avgöra vilken cell som är bäst. Normalt används refenssignalen på den första antennporten för att mäta RSRP.

RSRP (dBm) Signalkvalitet Beskrivning
-44 till -80 Utmärkt Närhet till en basstation och man kan dra nytta av högre datahastigheter om det finns tillgängligt
-81 till -109 Bra Fortfarande en bra anslutning med goda datahastigheter
-110 till -120 Dåligt En anslutning är fortfarande möjlig men ju närmare -120 man kommer, desto större är risken för tappad kontakt.
-121 till -140 Oanvändbar/Ingen signal Routern kan inte ansluta till nätet

RSRQ – Reference Signal Received Quality: mäter kvaliteten baserat på RSSI och indikerar en signalkvalitet baserad på en mottagen referenssignal. RSRQ ger en djupare information när RSRP inte är tillräcklig.

RSRQ (dB) Signalkvalitet Beskrivning
> -3 till -10 Utmärkt Närhet till en basstation och man kan dra nytta av högre datahastigheter om det finns tillgängligt
-11 till -15 Bra Normalvärde för de flesta anslutningar
-16 till -19 Dåligt En anslutning är fortfarande möjlig men ju närmare -19 man kommer, desto större är risken för tappad kontakt.
–<-19.5 Oanvändbar/Ingen signal Routern kan inte ansluta till nätet

Ett annat värde man ofta kommer i kontakt med är SINR. Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio (SINR) beskriver den teoretiska gränsen för kanalens kapacitet, (eller gränsen för hastigheten för överföring av information) i trådlösa system exempelvis nätverk.

SINR deifinieras ofta som effekten hos en viss signal av intresse dividerat med summan av interferenseffekten (från alla andra störande signaler) och kraften hos bakgrundsbruset.

SINR används ofta i trådlös kommunikation som ett sätt att mäta kvaliteten på trådlös uppkoppling. Vanligtvis avtar energin från en signal med ökat avstånd, vilket kallas sträckdämpning i trådlösa nätverk. I ett trådlöst nätverk måste man ta hänsyn till faktorer som bakgrundsbrus, störande sändningar på samma frekvenser mm. Begreppet SINR är framtaget för att skapa en modell för detta.

SINR (dB) Signalstyrka Beskrivning
>=20 Utmärkt Stark signal med maximal datahastighet
13 till 20 Bra Stark signal med relativt bra datahastighet
1 till 13 Hyfsat till dåligt Pålitlig datahastighet kan nås men paketförluster förekommer. Vid värden nära 0 kommer prestanda drastiskt försämras.
<= 0 dB Oanvändbar/Ingen signal Routern kan inte ansluta till nätet

Kontrollera signalstyrkan i routern

Vi tycker att Encores EN-routrar har den kanske mest noggranna övervakningen av olika parametrar, därför så tänkte vi beskriva hur du ser signalstyrkan baserat på värden i EN-2000-serien.

Följande värden finns både i routerns Status -> Översiktssida (första sidan efter inloggning) eller via övervakningsplattformen EnCloud (mer längre ned).

Router med 2G/3G-anslutning

Cellinformation 3G och GSM
*Obs! Som du ser är RSRP och RSRQ-värdena -125 och detta är normalt då routern ej är uppkopplad via en 4G-anslutning, dessa värden stöds endast för 4G-anslutningar.

Router med 4G/LTE-anslutning

Cellinformation för LTE

routerövervakningsprogram

Kontrollera signalstyrkan i routerövervakningsprogram

De flesta proffsroutrar har stöd för en routerövervakningsplattform. För routrar från Encore Networks kallas plattformen EnCloud/EnSite (som är den version av plattformen du kan ha på din egen server).

Varje gång routern ansluter till övervakningsplattformen skickar routrarna all statistik inklusive information om mobilnätsuppkopplingen, och lagrar den här informationen i en databas. Med hjälp av den inbyggda grafikfunktionen kan analysen utföras.

Datapunkter i EnCloud/EnSite kallas sensorer och för EN-2000 är sensorerna relaterade till signalstyrka:

RSSI för Sim 1 är cell.signal_strength
RSRP för Sim 1 är cell.RSRP
RSRQ för Sim 1 är cell.RSRQ
RSSI för Sim 2 är cell.signal_strength2
RSRP för Sim 2 är cell.RSRP2
RSRQ för Sim 2 är cell.RSPQ2

Nedan är ett exempel från EnCloud som visar signalsensorerna, det vill säga signalvärdena, för Sim 1 och Sim 2:
Signalstyrka -information med fem mätvärden
Här följer ett ytterligare exempel från EnCloud som visar sensordata medan du svävar över en punkt i grafen. En popup-box (visas nedan) visar de exakta värdena vid den tidpunkten:
Graf med signalstyrka/signalvärden för LTE
I EnCloud kan du sedan sätta triggers som skall aktiveras om en viss signalstyrkenivå uppnås. Det kan handla om att skicka ett mail om en signalstyrkenivå varit för låg under en viss tidsram, eller att byta SIM-kort till operatör 2 om signalstyrkan är för svag.

Tack vare att EnCloud har stöd för API-er så kan dessa värden hämtas från en annan övervakningsplattform.

Mer i ämnet

Vi tipsar också om att läsa inlägget om dBm och signalstyrka samt även den kompletta guiden till att rikta antennen rätt.

Här är de vanligaste frågorna om signalstyrka.

Vad är SINR?
SINR. Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio (SINR) används ofta i trådlös kommunikation som ett sätt att mäta kvaliteten på trådlös uppkoppling. Faktorer som bakgrundsbrus, störande sändningar på samma frekvenser och sträckdämpning påverkar signalen. SINR-värden närmare 20 indikerar en bra anslutning, värden nära noll en dålig anslutning.
Vad är RSRQ?
RSRQ – Reference Signal Received Quality: mäter kvaliteten baserat på RSSI och indikerar en signalkvalitet baserad på en mottagen referenssignal. RSRQ ger en djupare information när RSRP inte är tillräcklig. RSRQ-värden närmare -3 indikerar perfekt anslutning, värden nära -19 en dålig anslutning.
Vad är RSRP?
RSRP – Reference Signal Received Power: RSRP är en typ av signalstyrkemätning och används främst för att ranka celler i mobilnäten mot varandra och avgöra vilken cell som är bäst. Normalt används refenssignalen på den första antennporten om en router eller modem har två portar för att mäta RSRP. RSRP-värden närmare -44 indikerar perfekt anslutning, värden nära -140 en dålig anslutning.
Vad är RSSI?
RSSI – RSSI – Received Signal Strength Indicator: bärvågens signalstyrka mätt i dB. RSSI mäts som ett genomsnittsvärde av den mottagna signalen på antennporten. För en 4G router kan RSSI-värden på -65 eller bättre indikera en perfekt anslutning, värden nära -125 en dålig anslutning.
Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök